ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း စာအုပ္မ်ား

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

e-Book in Myanmar

 

 

 

 

 

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း စာအုပ္မ်ား

 

 

  ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ ( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာန)

 

 

 

 

မဂၤလသုတ္ ( မႏ ၱေလး ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ က စီစဥ္သည္။ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္)

 

 

  ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္စရာ - ဆရာကိုင္္ (ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုးဘြဲ႕ရဆရာေတာ္ အရွင္အာစာရာလကၤာရ - စစ္ကိုင္းေရႊဟၤသာ)

 

 

  ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္စရာ - သင္တန္းသားကိုင္္ (ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုးဘြဲ႕ရဆရာေတာ္ အရွင္အာစာရာလကၤာရ - စစ္ကိုင္းေရႊဟၤသာ)

 

 

 

 

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာမဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ၊ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ျမန္မာစာ မေရးတတ္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အေျချပဳဆင့္

 

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ပထမဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ) 

 

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဒုတိယဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ) 

 

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ တတိယဆင့္ (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ) 

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဂုဏ္ထူးဆင့္ တတိယပိုင္း (မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရတံခြန္ေတာင္ သစၥေဝဒဂူ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၢင္ဓမၼရိပ္သာ) 

 

 

 

  အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္ဝတ္ဘာသာ (ဓမၼဗ်ဴဟာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း)

 

 

 

  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၊ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္

အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္ဝတ္ဘာသာ (ဓမၼဗ်ဴဟာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း)

 

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (ပထမပိုင္း) Art Of Living Part One (အရွင္ေခမာနႏၵ (ျဗာဟၼဏ) ရန္ကင္းေတာရ၊ သေျပပင္)

 

 

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (ဒုတိယပိုင္း) Art Of Living Part Two (အရွင္ေခမာနႏၵ (ျဗာဟၼဏ) ရန္ကင္းေတာရ၊ သေျပပင္)

 

 

  တရားအားထုတ္သူ အဆင့္ ဝိပႆနာ သင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာ (တိယပိုင္း) Art Of Living Part Three (အရွင္ေခမာနႏၵ (ျဗာဟၼဏ) ရန္ကင္းေတာရ၊ သေျပပင္)

 

   Vipassana Primary Text Elementary Level Part-1 (Ashin Khemananda (Brahmana) Yankin Tawya)

 

 

 

  အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-3 ဒုတိယတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 

 

  အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-4 တိယတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 

 

 အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ Grade-5 စတုတၳတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 

 

  အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ ဆ႒မတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 


အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ သတၱမတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 

  

  အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ေလ့က်င့္စဥ္လက္စြဲ ပန္းတိုင္ အ႒မတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ပန္းတိုင္ စာတည္းအဖြဲ႕)

 

 

 ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာအဖြင့္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အိမ္၌ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ေက်ာင္း၌ယဥ္ေက်းျခင္း၊ လမ္း၌ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ကစားကြင္း၌ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၌ယဥ္ေက်းျခင္းႏွင့္ အေထြေထြယဥ္ေက်းျခင္း အဖြင့္ သင္ခန္းစာ (အရွင္ေခမာနႏၵ (ရန္ကင္းေတာရ-သေျပကန္) မွ စုစည္းျပဳစုပါသည္။)

 

  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ အပိုင္း (၁) (အရွင္ေခမာနႏၵ (ရန္ကင္းေတာရ-သေျပကန္) မွ စုစည္းျပဳစုပါသည္။)

 

  ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ အပိုင္း (၂) (အရွင္ေခမာနႏၵ (ရန္ကင္းေတာရ-သေျပကန္) မွ စုစည္းျပဳစုပါသည္။)

 

   ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ျမတ္ဘုရားေသာ္မွ ေရွာင္လႊဲမရသည္႕ ဝဋ္ေတာ္ (၁၂)ပါး ေရာင္စုံျခယ္သ ပုံဆြဲ သင္ခန္းစာ (၂) (အရွင္ေခမာနႏၵ (ရန္ကင္းေတာရ-သေျပကန္) မွ စုစည္းျပဳစုပါသည္။)
 

 

ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ Dhamma School အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေအာင္ျခင္း (၈)ပါး ျမတ္တရား ေရာင္စုံျခယ္သ ပုံဆြဲ သင္ခန္းစာ (၃) (အရွင္ေခမာနႏၵ (ရန္ကင္းေတာရ-သေျပကန္) မွ စုစည္းျပဳစုပါသည္။)

 

   ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာ ကဗ်ာမ်ား (ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း)

 

  လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (မာဂဓီ (သာစည္))

 

  ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈက်င့္ဝတ္၊ မဂၤလသုတ္။ ျပည္သူ႕နီတိ၊ ေလာကနီတိ(ေရႊဘုန္းရွိန္စာတည္းအဖြဲ႕မွ စုစည္းပူေဇာ္သည္။)

 

  ဗုဒၶဘာသာအေျခခံက်င့္စဥ္ အေမးအေျဖေပါင္းခ်ဳပ္ (ေရႊညာေမာင္ယဥ္စိုး)

 

  ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာ ပုံျပ တရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဂုဏ္ထူး) - ဒီေဂ်)

 

  ရန္ကုန္-ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ေႏြရာသီ ဗုဒၶ ဓမၼႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ

 

  အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာ ဘိဝံသ၏ ရုပ္စုံ ဗုဒၶသာသနာဝင္ (ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္း - YMBA )

 

  ကေလးတို႕ဖတ္စရာ ဗုဒၶဝင္ကဗ်ာ (ေတာ္ဝင္ႏြယ္စီစဥ္သည္)

 

  ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳ ကဗ်ာမ်ား (ေတာ္ဝင္ႏြယ္စီစဥ္သည္)

 

  ႏိုင္ငံအဝန္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈလက္စြဲ (တကၠသိုလ္သွ်င္သီရိ (ဓမၼာစရိယ၊ ဘီေအ) စီစဥ္သည္)

 

  ကေလးတရားစခန္းမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆုံးမစာမ်ား (ေမတၱာေရစင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဓမၼပါလ (ဘုံလယ္တီေတာရ) )

 

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈလက္စြဲ (သစၥာဝါဒီ ဦးျမင့္ေအာင္ စုေဆာင္းပူေဇာ္တင္ျပသည္။)

 

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (ပထမတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္ အရွင္ေခမိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼစရိယ၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)

 

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (ဒုတိယတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္ အရွင္ေခမိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼစရိယ၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)

 

 

  အေျခခံဗုဒၶ အဘိဓမၼာ (တတိယတြဲ) (ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပစိ ၦမာရုံေက်ာင္းတိုက္ အရွင္ေခမိႏၵ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼစရိယ၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)

 

  ကေလးမ်ားအတြက္ ၃၈ ပါး မဂၤလာ တရား ပုံျပင္ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (ဒုတိယတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (တိယတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (စတုတၳတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (နဝမတြဲ) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အတြဲ - ၁၁) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အတြဲ - ၁၂) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  ကေလးတို႕အတြက္ ပုံျပ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္ စကားေျပဇတ္ဝတၳဳမ်ား (အတြဲ-၁၇) (နႏၵာမိုးၾကယ္ ျပဳစုသည္)

 

  သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ေန႕စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္႕ ေလာကလူသားမ်ားအား လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားစုမ်ား (ပထမတြဲ)

 

  သာသနာ့ ပ်ိဳးခင္း လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ (အရွင္ေရဝတ (သာသနာ့ပ်ိဳးခင္း))

 

 

  လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ အမွတ္-၃ (အရွင္ေရဝတ (သာသနာ့ပ်ိဳးခင္း))

 

   ျမတ္သရဏဂုံ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

 

   ျမတ္ဓမၼ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

   ျမတ္သံဃာ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  လိမၼာယဥ္ေက်း တို႕ရင္ေသြး (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  ဘဝလမ္းႏွစ္သြယ္ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

   ေဆးမကူဘဲၿငိမ္းေအးနည္း (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  သိပၸံနယ္လြန္ ဗုဒၶဘာသာ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

 

  ကုသိုလ္ပန္း ပုံျပ တရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

    ဒိ႒ိ-တဏွာ ပယ္ခြာေရးတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

    လူ႕က်င့္ဝတ္ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

    ျမတ္ေသာတာပန္ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

    ဒုစရိုက္အျပစ္ေဘးကင္းလြတ္ေရး ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

    အျမတ္ဆုံးစစ္သည္ႏွင့္ စကားစစ္ပြဲ ပုံျပတရားေတာ္ ( ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမဟာစည္ဓမၼကထိက ႃပြန္တန္ဆာ အရွင္သုႏၵရ - ဘီေအ၊ အမ်ိဳးသားပထမေက်ာ္၊ အစိုရ ဓမၼာစရိယ)

 

 

  ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ျမတ္ရတနာ ပုံျပတရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဝိဇၨာ-ဂုဏ္ထူး)၊ ဒီေဂ်)

 

  ဘုံဘဝ ပုံျပတရားေတာ္ (ဦးနႏၵ (ဝိဇၨာ-ဂုဏ္ထူး)၊ ဒီေဂ်)

 

  ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္တိုင္အတြက္ ရုပ္စုံ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (လွျမင့္ေအာင္ (အျဖဴေရာင္ေမတၱာ) စီစဥ္ပူေဇာ္သည္။)

 

  ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္တိုင္အတြက္ ရုပ္စုံ ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (လွျမင့္ေအာင္ (အျဖဴေရာင္ေမတၱာ) စီစဥ္ပူေဇာ္သည္။)

 

ဥပုသ္သည္ ဖတ္စရာ (ထြန္းလြင္ - ဘီေအ)

 

ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

 

ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူရဲေကာင္းႏွင့္ အလိမၼာ ပုံျပင္မ်ား (ေအာင္ခင္စိုး)

 

ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.1 August , 2011

 

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.2  August , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.3 September , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.4 October , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.5 November , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.6 December , 2011

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.7 January , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.8 February , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.10 April , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.11 June , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.12 July , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.13 August , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.14 September , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.15 October , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.16 November , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.17 December , 2012

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.18 January , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.19 February , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.20 March , 2013

 

 ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.21 May , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.22 June , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.23 July , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.24 September , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.25 October , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.26 November , 2013

 

  ပန္းခ်ီ ရဲမန္ စီစဥ္ေရးဆြဲသည္႕ ေရႊေမာင္း ဓမၼရသ သုတရုပ္စုံ Shwe Moung Colorful Mini Comic No.27 December , 2013

 

ဆယ္ေစာင္တြဲသင္တန္း ျမန္မာျပန္က်မ္း

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၁)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၂)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၃)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၄)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၅)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၆)

ဆယ္ေစာင္တြဲ (၇)