သာမေဏေက်ာ္ စာသင္သားမ်ားအတြက္

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

e-Book in Myanmar

 

 

 

 

သာမေဏေက်ာ္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား
 

_/\_ _/\_ _/\_

 

သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား..

 

ပဋိယတၱိ သာသနာကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပ့ံပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ား၊ မွီျငမ္းစာအုပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္စုေဆာင္း၍ eBook မ်ား အျဖစ္တင္ျပလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္

 

၁) ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၉) အုပ္

၂) ဓမၼာစရိယ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၅၀) အုပ္

၃) ပထမႀကီးတန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၉) အုပ္

၄) ပထမလတ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၄) အုပ္

၅) ပထမငယ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၃) အုပ္

၆) သာမေဏေက်ာ္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၅) အုပ္

 

စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့ပါၿပီ ဘုရား..

 

တပည္႕ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ပိဋိယတၱိစာေပသင္ၾကားေရး အပိုင္းကို ကူညီပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ သဒၵါတရားသာရွိၿပီး မည္သို႕ေသာ စာအုပ္ စာေပမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည္ မဝင္သည္ကို၊ မသိႏိုင္ပါ.. စာအုပ္ဆိုင္ထဲဝင္၍ ေတြ႕သမွ် ဝယ္ယူေနသည္႕ နည္းကိုဘဲ အသုံးျပဳေနရပါသည္။ သို႕ ျဖစ္ပါ၍ တပည္႕ေတာ္တို႕အား ကူညီေသာအားျဖင့္ တပည္႕ေတာ္တို႕ dhammadownload.com website တြင္ မရွိေသးေသာ စာအုပ္မ်ားကို

၁) စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္၊

၂) စာအုပ္ ေရးသားသူ

၃) website တြင္ တင္ျပႏိုင္သည္႕ Session

 

စသည္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေဖၚျပ၍ dhammadownload.admin@gmail.com သို႕ email ပို႕ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား

 

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး၏ ပဋိယတၱိ ပညာသင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ကို မိမိတို႕ တတ္ကၽြမ္းသမွ်ေသာ ေခာတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထုံမႊန္းရင္းျဖင့္ သာာသနာေတာ္ႀကီး၏ အသိတရားမ်ား လူသားတိုင္း၏ ရင္တြင္းသို႕ စီးဝင္ျပန္႕ႏွံ႕ပါေစေၾကာင္း.. ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္..

 

_/\_ _/\_ _/\_

 

သာမေဏေက်ာ္စာေမးပဲြကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၃၅လမ္းရွိ ဦးလွသိန္းဗိမာန္တြင္ က်င္းပသည္၊ နိဳင္ငံေတာ္စာေမးပဲြမဟုတ္ ၊ အမ်ိဳးသားစာေမးပဲြဟု ေခၚတြင္သည္ ၊ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾကီးကုိယ္တုိင္ ျပ႒ာန္းက်မ္းစာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ ၊
သာမေဏေက်ာ္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အရည္အခ်ည္းျပည့္ စာတတ္ေပတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္ ၊

ပထမဆင့္ သည္ နိဳင္ငံေတာ္ ပထမလတ္တန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္၊
ဒုတိယဆင့္သည္ ပထမႀကီးတန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္ ၊
တတိယဆင့္သည္ ဓမၼာစရိယတန္းႏွင့္ လုံးဝမတူညီေသာ္လည္း တတိယဆင့္အထိ ေလ့လာေျဖဆုိ ေအာင္ျမင္သူ သာမေဏ ကုိရင္မ်ားသည္ ဓမၼာစရိယတန္းကုိ တႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ၾကသည္ ၊ (သာမေဏေက်ာ္စာေမးပဲြ မေျဖဆုိဘူးေသာ သူမ်ားသည္ ဓမၼာစရိယတန္းကုိ သုံးႏွစ္ ေလးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အထိ ေျဖဆုိၾကရသည္ ၊)
ပထမအဆင့္ ဒုတိယအဆင့္ တတိယအဆင့္.. အဆင့္သုံးဆင့္လုံးေအာင္ျမင္လွ်င္ သာသနာလကၤာရ သာမေဏေက်ာ္ဘဲြ႔ကုိ ရရွိသည္ ၊ ဥပမာ. မူရင္းဘဲြ႔ အရွင္တိကၡဥာဏ ဆုိပါစုိ႔.. သာမေဏေက်ာ္ စာေမးပဲြေအာင္ထားပါက အလကၤာရ ဆုိသည့္ ဘဲြ႔ထူးကုိေဖာ္ျပ၍ အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ ျဖစ္လာသည္ ၊
 

 

သာမေဏေက်ာ္ စာေမးပြဲ အေၾကာင္း

သာေမေဏေက်ာ္ တစ္ပါး ျဖစ္လာေရးအေတြက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ျပဌာန္း က်မ္းစာမ်ားမွာ
ပထမဆင့္တြင္
(က) ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္
(ခ) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ (ဧကနိပါတ္မွ တိကနိပါတ္အထိ
(ဂ) ဓမၼပဒအ႒ကထာ (ယမက၀ဂ္ႏွင့္ အပၸမာဒ၀ဂ္အကုန္အထိ)
(ဃ) သဒၵါ-၅-ေစာင္ (သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်ာတ္-ကိတ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ေအာက္သုံးပိုင္း ( စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း)

ဒုတိယဆင့္တြင္
(က)စူဠ၀ါ ပါဠိေတာ္ /ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္
(ခ)အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ (စတုကၠနိပါတ္မွ ဆကၠနိပါတ္အထိ))
(ဂ)ဓမၼပဒအ႒ကထာ(စိတၱ၀ဂ္မွဒ႑၀ဂ္အထိ)
(ဃ) သဒၵါ-၇- ေစာင္( သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်ာတ္-ကိတ္-သမာသ္-တဒၶိတ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ေျခာက္ပုိင္း (စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း-၀ီထိ-၀ီထိမုတ္-ရုပ္)

တတိယဆင့္တြင္
(က) ပါရာဇိကဏ္ႏွင့္ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္
(ခ) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္(သတၱကနိပါတ္မွ ေနာက္္္္္ဆုံးဧကာဒသကနိပါတ္ အကုန္အထိ)
(ဂ) ဓမၼပဒအ႒ကထာ (ဇရာ၀ဂ္မွ ေနာက္ဆုံးျဗာဟၼဏ၀ဂ္ အထိ
(ဃ) သဒၵါရွစ္ေစာင္( သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်တ္-ကိတ္-သမာသ္-တဒိၶတ္-ဥဏာဒ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ကိုးပိုင္း( စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း-၀ီထိ-၀ီထိ မုတ္-ရုပ္-သမုစၥည္း-ပစၥည္း-ကမၼ႒ာန္း) ဟု ျပဌာန္းထားေသာ က်မ္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ကို တစ္ႏွစ္ေျဖဆုိရပါသည္၊ ေအာက္အဆင့္ေအာင္မွ အထက္အဆင့္ကို ေျဖဆုိခြင့္ရ ပါသည္၊ အလကၤာရ ဘြဲ႕ရ သာမေဏေက်ာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ရန္ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္းေအာင္ပါမွ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ၾကာေအာင္ ေျဖဆုိရပါသည္။

သာမေဏေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္----
၁။ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၃၈၁)
၂။ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္မွာ (၄၇၀)
၃။ မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၁၁)
၄။စူဠ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၀၈)
၅။ ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၃၉၀)

စုစုေပါင္း ၀ိနည္းငါးက်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၂၂၆၀) တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ပထမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၈၀) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၅၁၃) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ တတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၅၅၈) စုစုေပါင္း အဂၤုတၱိဳရ္(၁၁)က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၁၆၅၁)တုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊
ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ပထမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၄၄၇) ဓမၼပဒအ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၅၄) စုစုေပါင္း ဓမၼပဒအ႒ကထာ (၂၆)၀ဂ္ စာမ်က္ႏွာ(၉၀၁) တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊
သဒၵါ(၈)ေစာင္ တို႕ကို လည္းေကာင္း သဂၤဟ(၉)ပိုင္း တုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊ သင္အံ ေလ့လာ ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္တန္း ျဖစ္ေသာ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲ နိကာယ္စာေမးပြဲ တိပိဋကစာေမးပြဲ တုိ႕တြင္လည္း လြယ္ကူစြာ ေလ်က္လွမ္း ႏိုင္ပါသည္။ စာခ်ေကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႕ ဓမၼကထိကေကာင္းတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ-က စာေမးပြဲ စည္းမ်ည္း ေရးဆြဲေပးေတာ္မူၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း( သက်သီဟ) အသင္းက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၁-ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္က်င္းပသည္ဟု သိရပါသည္။

တစ္ဘာသာလ်င္ တစ္ရက္ျဖင့္ သုံးဘာသာ သုံးရက္ေျဖရပါသည္။ သုံးဆင့္လုံးေအာင္လ်င္ သာမေဏေက်ာ္ ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပါသည္။ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သာမေဏေက်ာ္ဘဲြ႕ႏွင့္ ထုိက္ထန္ေအာင္ သာသနာေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကို ေလ႕လာ သိရွိရပါသည္ ။ အစစ္အမွန္ သဒၶါတရားျဖင့္ အစစ္အမွန္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ သာမေဏမ်ားအား ေထာက္ပ့ံ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္လ်က္ သာမေဏေက်ာ္ စာေမးပြဲ အေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမွီ သေလာက္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

 

 

သာမေဏေက်ာ္ တတိယဆင့္


သာမေဏေက်ာ္ တတိယဆင့္ - အဂၤုထၱဳိရ္ (သဒၵါ + သဂၤဟအလင္းတန္း)  (အ႐ွင္ဝဏၰိတာလကၤာရာဘိဝံသ)

 


သာမေဏေက်ာ္ တတိယဆင့္ - ပါရာဇိကဏ္ + ပါစိတ္ (သဒၵါ + သဂၤဟအလင္းတန္း)  (အ႐ွင္ဝဏၰိတာလကၤာရာဘိဝံသ)

 

 

သာမေဏေက်ာ္ တတိယဆင့္၊ ဓမၼပဒ႒ကထာပုိ႕ခ်ခ်က္ (၂)၊ ဗုဒၶ၀ဂ္မွ-ဓမၼ႒ဝဂ္ ၆ - ဟတၳကဝထၱဳအထိ (အ႐ွင္ကဝိပိယာလကၤာရ)

 


သာမေဏေက်ာ္ တတိယဆင့္ - ဓမၼပဒ႒ကထာပုိ႕ခ်ခ်က္ (၃)၊ ဓမၼ႒ဝဂ္ ၇ - ပညတရၿဗမၺာဏဝထၱဳမွ အဆံုးအထိ (အ႐ွင္ကဝိပိယာလကၤာရ)

 


သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ႏွင္႔ တတိယဆင္႔ဆိုင္ရာ - ပါရာဇိကဏ္ ၊ပါစိတ္၊စူဠဝါ၊ပရိဝါ-ဂါထာနိႆမ်ား  (အ႐ွင္သူရိယ ႏွင့္ အ႐ွင္ဝဏၰသာရ)

 


သုတၱႏ ၱပိဋက၊ သာမေဏေက်ာ္ႏွင့္(၅)အုပ္စုနိကာယ္ဆိုင္ရာ မဟာဂႏၶာ႐ုံလက္ဆင့္ကမ္း၊ သာမေဏေက်ာ္  တတိယဆင့္ အဂၤုထၱၱဳိရ္အလကၤာမ်ား  (အ႐ွင္သုမနာလကၤာရ)

ဓမၼပဒဂါထာနိႆယ-အမွတ္(၃)  (အ႐ွင္သုဇနာလကၤာရ)

 


တတိယဆင့္ဆိုင္ရာ ပါစိတၱိယ ပါဠိေတာ္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား သီတဂူဂဏဝါစက-အဖြဲ႕ (သီတဂူ ေသတုဇန)

 


ဓာတြတၳသဂၤဟပါဌ္နိႆယ (မဟာဝိသုဒၶါရာမ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

 


 သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္

 


သက်သီဟပုစာၦေပါင္းခ်ဳပ္ - သာမေဏေက်ာ္  ဒုတိယဆင့္

 


အဂၤုထၱဳိရ္ဂါထာ နိႆယ- သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ (ဆရာေတာ္ အရွင္ပညိႆရ)

 


သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ - အဂၤုထၱဳိရ္ (သဒၵါ + သဂၤဟအလင္းတန္း)  (အ႐ွင္ဝဏၰိတာလကၤာရာဘိဝံသ)

 


သာမေဏေက်ာ္ - သဂၤဟအလင္းတန္း  (အ႐ွင္ဝဏၰိတာလကၤာရာဘိဝံသ)

 


သာမေဏေက်ာ္ - သမာသ္-တဒိၶတ္မွတ္တမ္း (အ႐ွင္ကဝိပိယာလကၤာရ - ပါဠိပါရဂူ)

 


 


ပၪၥကနိပါတ္၊ အဂုၤတၱရဝဏၰနာ  (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

 


စူဠဝဂၢါ ဒိဝဏၰနာ - ဒုတိယဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

 


အဂၤုထၱဳိရ္ ဝဏၰနာ-တတိယဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

 


ဓမၼပဒ ဝဏၰနာ - တတိယဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

 


သာသနာလကၤာရ စာေမးပြဲမ်ားဆိုင္ရာ - ဒုတိယဆင့္ဝိနည္းပုိ႕ခ်ခ်က္ (အ႐ွင္ဂါရဝါဘိဝံသ)

 


ဓမၼပဒ ပို႕ခ်ခ်က္ - ဒုတိယဆင့္ (အ႐ွင္သုဇနာဘိဝံသ)

 


 

 


သာမေဏေက်ာ္ ပထမဆင့္

 


သာမေဏလကၤာရ - ပထမဆင့္ (သဂၤဟပို႕ခ်ခ်က္မွတ္တမ္း)

 


သက်သီဟပုစာၦေပါင္းခ်ဳပ္ - ပထမဆင့္ သာမေဏေက်ာ္


အဂၤုတဳၱိရ္ဝဏၰာ - ပထမဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)


ဓမၼပဒဝဏၰနာ - ပထမဆင့္  (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

 


ပထမဆင့္-သဒၵါ၊သၿဂိဳလ္အေျဖ (အ႐ွင္ဝိစကၡဏာဘိဝံသ)

 


ပါဠိေဗာဓိ - ပါဠိသဒၵါႏွင့္ စာစီစာကုံး (အဆင့္ျမင့္ပိုင္း) (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တိုက္သစ္ ပေဇၨာတာရုံေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ အရွင္ဂုဏိႆရ)