ပထမလတ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

e-Book in Myanmar

 

 

 

 

ပထမလတ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား

_/\_ _/\_ _/\_

 

သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား..

 

ပဋိယတၱိ သာသနာကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပ့ံပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ား၊ မွီျငမ္းစာအုပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္စုေဆာင္း၍ eBook မ်ား အျဖစ္တင္ျပလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္

 

၁) ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၉) အုပ္

၂) ဓမၼာစရိယ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၅၀) အုပ္

၃) ပထမႀကီးတန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၉) အုပ္

၄) ပထမလတ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၄) အုပ္

၅) ပထမငယ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၃) အုပ္

၆) သာမေဏေက်ာ္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၅) အုပ္

 

စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့ပါၿပီ ဘုရား..

 

တပည္႕ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ပိဋိယတၱိစာေပသင္ၾကားေရး အပိုင္းကို ကူညီပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ သဒၵါတရားသာရွိၿပီး မည္သို႕ေသာ စာအုပ္ စာေပမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည္ မဝင္သည္ကို၊ မသိႏိုင္ပါ.. စာအုပ္ဆိုင္ထဲဝင္၍ ေတြ႕သမွ် ဝယ္ယူေနသည္႕ နည္းကိုဘဲ အသုံးျပဳေနရပါသည္။ သို႕ ျဖစ္ပါ၍ တပည္႕ေတာ္တို႕အား ကူညီေသာအားျဖင့္ တပည္႕ေတာ္တို႕ dhammadownload.com website တြင္ မရွိေသးေသာ စာအုပ္မ်ားကို

၁) စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္၊

၂) စာအုပ္ ေရးသားသူ

၃) website တြင္ တင္ျပႏိုင္သည္႕ Session

 

စသည္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေဖၚျပ၍ dhammadownload.admin@gmail.com သို႕ email ပို႕ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား

 

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး၏ ပဋိယတၱိ ပညာသင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ကို မိမိတို႕ တတ္ကၽြမ္းသမွ်ေသာ ေခာတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထုံမႊန္းရင္းျဖင့္ သာာသနာေတာ္ႀကီး၏ အသိတရားမ်ား လူသားတိုင္း၏ ရင္တြင္းသို႕ စီးဝင္ျပန္႕ႏွံ႕ပါေစေၾကာင္း.. ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္..

 

_/\_ _/\_ _/\_

 

ပထမလတ္တန္း ျပဌာန္းစာ ပထမငယ္တန္း ျပဌာန္းစာအတုိင္း အကုန္အက်ဳံး၀င္သည္

 

၁။ ၀ိနည္းအတြက္ ဘိကၡဴ ဘိကၡဴနီ ႏွစ္ေဆာင္လုံး ပါဠိအနက္ ပါ၀င္သည္။ ကခၤါအတြက္ နိႆဂၢိအကုန္

၂။သဒၵါ ပထမငယ္တန္း ျပဌာန္းစာလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။ သမာသ္၊တဒၶိတ္ တုိးလာသည္။ စုစုေပါင္း သဒၵါ (၇)ေစာင္ ျဖစ္သည္။ရူပသဒၶိ- ကာရက၊ သမာသ္၊တဒၶိတ္ ပါ၀င္သည္။ပုဒ္စစ္လည္း ကာရက၊သမာသ္၊တဒၶိတ္

၃။သၿဂၤဳိဟ္ ပစၥည္း၊ ကမၼဌာန္းပုိင္းအထိ 9ပုိင္းလုံးပါသည္။

၄။ည၀ါ- သုတၱႏၱိကမာတိကာ။ နယ ၁၆နယ။

၅။ယမုိက္ ေအာက္ယမုိက္ ငါးက်မ္း။

၆။ဇာတ္။ စုစုေပါင္း (6)ဘာသာ။

 

 

 

(ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ျပ႒ာန္းေသာ ပထမလတ္တန္း ဘာသာျပန္က်မ္းစာ ခုဒၵကနိကာယ)

ဇာတကဌကထာ (တိကနိပါတ္၊အဗ ၻႏ ၱရဝဂ္အစမွ စတုကၠနိပါတ္ေကာလိယဝဂ္အဆံုးအထိ ဇတ္ေပါင္း-၆၀)  (ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕)

 

 

 

ဇာတကဌကထာ (တိကနိပါတ္၊အဗ ၻႏ ၱရဝဂ္အစမွ စတုကၠနိပါတ္ေကာလိယဝဂ္ အဆံုးအထိ ဇတ္ေပါင္း-၆၀)  (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္) (၁၃၇၃ မွ၁၃၇၆-ခုႏွစ္အထိျပဌာန္းသည္)

 

 


 


ပထမလတ္တန္း၊ ကခၤါနီတိ  (အ႐ွင္ေကာဝိဒ)

 


ပထမလတ္တန္း၊ ႐ူပသိဒၶိနီတိ  (အ႐ွင္ေကာဝိဒ)

 


ပထမလတ္တန္း၊ ဋီကာေက်ာ္နီတိ  (အ႐ွင္ေကာဝိဒ) 


ဓာတုကထာေအာင္ပန္း  - ငယ္၊လတ္၊ ထိက-ဒုကမာတိကာ  (အ႐ွင္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 


ပထမလတ္တန္း၊ ယမကေအာင္ပန္း၊ ေအာက္ယမိုက္-၅က်မ္း  (အ႐ွင္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 


ပထမလတ္တန္း၊ ဝိနည္းပုစ ၦာအေျဖစံု(စနစ္ေဟာင္း၊စနစ္သစ္၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း) (အ႐ွင္ပ႑ိတာဘိဝံသ-ေ႐ႊၿမိဳင္)

 

 

  မာတိကာ+ဓာတုကထာလက္ေဆာင္၊  စာအမွတ္စဥ္-၄  (အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ-အင္းစိန္)

 


ယမကလက္ေဆာင္၊ ေအာက္ယမိုက္-၅က်မ္း၊  စာေပအမွတ္စဥ္-၇   (အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ-အင္းစိန္)

 

  ယမကလက္ေဆာင္-အထက္ယမိုက္-၅က်မ္း ၊စာေပအမွတ္စဥ္-၆ (အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ - အင္းစိန္)

 


ပထမလတ္တန္း ပုုစ ၦာ + အေျဖစံု ၊ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း-၁၇)   (အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ-အင္းစိန္)

 


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၂-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၅-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၇-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၈-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၉-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)


ပထမလတ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၁၁-ခုႏွစ္) အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

 

  အာဂုံေဆာင္ဇတကဌကထာ - အ႐ွင္စႏၵေဇာတိ

 

 

  ဇတအဌကထာနိသာယ -ပထမလတ္တန္း - အ႐ွင္ဥတၱမသီရိ

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါ၊႐ုပ္ထြက္အကၡရာဝလီ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ ဝိနယေအာင္ပန္း-ပထမတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 


လတ္၊ႀကီး၊ ဝိနယေအာင္ပန္း - ဒု+တ-တြဲ   (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 


လတ္၊ႀကီး၊ အဘိဓမၼာေအာင္ပန္း (ဒုတိယတြဲ+တတိယတြဲ)  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါေအာင္ပန္း- ပထမတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါေအာင္ပန္း- ဒူတိယတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာေအာင္ပန္း - ပထမတြဲ  (အ႐ွင္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

 

  ပဌာန္းအရေကာက္ႏွင့္ အႏုဂဏၭိ   ( ထန္းတပင္သာသာနာပိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵေမဓာ)

 

 

  ဒုကမာတိကာ ဓာတုကထာအရေကာက္ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္၊ ဂ႑ီ အခ်ိဳး အမ်ဳိးမ်ိဳး (အရွင္ဝရေတေဇာ ႏွင့္ အရွင္ဇဗၺဳဒီပဓဇ အရွင္ျမတ္တို႕ စီရင္ေတာ္မူသည္)

 

 

 

  တိကမာတိကာ ဓာတုကထာအရေကာက္ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္၊ ဂ႑ီ အခ်ိဳး အမ်ဳိးမ်ိဳး (အရွင္ဝရေတေဇာ အရွင္ျမတ္ စီရင္ေတာ္မူသည္)

 

 

 

ေဒြမာတိကာ နိႆယ (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ မူ)အဘိဓမၼတၳသဂၤဟပါဌ္ (သီဟိုကၽြန္း အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္ စီရင္ေတာ္မူသည္) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟပါဌ္ ကို က်က္မွတ္လြယ္ကူ ေအာင္ပြဲယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆ႒မူ စာမ်က္ႏွာႏွင့္အညီ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ၍ ဗားကရားနိႆယျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ေမာ္လူး )

 

 

 

 

  အဘိဓမၼတၳသဂၤဟပါဌ္ (သီဟိုကၽြန္း အရွင္အႏုရုဒၶါမေထရ္ စီရင္ေတာ္မူသည္) ပ႒ာန္းလမ္းျပက်မ္းႏွင့္ အဘိဓ​မၼာဆိုင္ရာ လကၤာက်မ္းမ်ား ပါရွိပါသည္။

 

 

 

 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ပထမျပန္စာေမးပြဲအတြက္

ေဒြမာတိကာ နိႆယ

 (ေဒြမာတိကာ နိႆယကို က်က္မွတ္လြယ္ကူ ေအာင္ပြဲယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ မူ နိႆယျဖင့္ အနက္ေတး၍ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္  စီစဥ္ထားပါသည္။ ေမာ္လူး )


ယမကေဗာဓိ (ပထမတြဲ) (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တိုက္သစ္ ပေဇၨာတာရုံေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ အရွင္ဂုဏိႆရ)

 

 

ရွင္မဟာကစၥည္းေထရ စီရင္ေရးသားေတာ္မူအပ္ေသာ ကစၥည္းသဒၵါႀကီး ပါဌ္ ႏွင့္ သုသုဟာရက မန္လည္နိယံ စာစပ္နိယံႏွင့္ သံဝဏၰ နာနိယံမ်ား

 

 

 

 

တိကမာတိကာ၊ ေ႐ႊညဝါအမွတ္-၁ (ေ႐ႊညဝါ ဦးသုန္)

 

 

  ယမက႐ွင္တမ္း (ပထမလတ္တန္းဆိုင္ရာ) အ႐ွင္မုနိႏၵာဘိဝံသ (ၾကခတ္ဝိုင္း)

 

 

 

  မူလတန္းညဝါ (အ႐ွင္ဓမၼသာမီဘိဝံသ)

 

 

မာတိကာဓာတုကထာပန္းကံုး (အ႐ွင္ကုမာရ)

 

 

  ယမိုက္အရေကာက္ (အ႐ွင္ နႏၵေမဓာ)

 

 

 

  အဘိဓမၼတၳေအာင္တံခြန္ (အရွင္အာသဘ (ပင္းေပါကၠံ) အဂၢမဟာဂႏ ၱဝါစကပ႑ိတ)

 

 

 

 

ဗုဒၶဘာသာသင္ခန္းစာ (မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းမ်ားအတြက္ ဖတ္စာႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။) အမွတ္(၂၆) က်မ္းစာ (အမရပူရၿမိဳ႕ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ)

 

 

 

  ပထမလတ္တန္းအတြက္ ယမကအလင္းေရာင္ (ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ စာခ်ဆရာေတာ္ အရွင္ေတဇနိယ )

 

  အဘိဓမၼာျမင္ကြင္း (ပထမက်မ္းစာ) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းရင္းလာ သရုပ္၊ အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္တကြ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ (ပဲခူးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာ စာသင္တိုက္ အရွင္သာသနသိရီ (ဓမၼာစရိယ-ျမန္မာဂုဏ္ထူး)