ဓမၼာစရိယ စာသင္သားမ်ားအတြက္

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

e-Book in Myanmar

 

 

 

 

ဓမၼာစရိယ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား
 

_/\_ _/\_ _/\_

 

သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား..

 

ပဋိယတၱိ သာသနာကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပ့ံပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ စာသင္သား သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ား၊ မွီျငမ္းစာအုပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္စုေဆာင္း၍ eBook မ်ား အျဖစ္တင္ျပလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္

 

၁) ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၉) အုပ္

၂) ဓမၼာစရိယ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၅၀) အုပ္

၃) ပထမႀကီးတန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၉) အုပ္

၄) ပထမလတ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၃၄) အုပ္

၅) ပထမငယ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၃) အုပ္

၆) သာမေဏေက်ာ္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၂၅) အုပ္

 

စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့ပါၿပီ ဘုရား..

 

တပည္႕ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ပိဋိယတၱိစာေပသင္ၾကားေရး အပိုင္းကို ကူညီပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ သဒၵါတရားသာရွိၿပီး မည္သို႕ေသာ စာအုပ္ စာေပမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည္ မဝင္သည္ကို၊ မသိႏိုင္ပါ.. စာအုပ္ဆိုင္ထဲဝင္၍ ေတြ႕သမွ် ဝယ္ယူေနသည္႕ နည္းကိုဘဲ အသုံးျပဳေနရပါသည္။ သို႕ ျဖစ္ပါ၍ တပည္႕ေတာ္တို႕အား ကူညီေသာအားျဖင့္ တပည္႕ေတာ္တို႕ dhammadownload.com website တြင္ မရွိေသးေသာ စာအုပ္မ်ားကို

၁) စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္၊

၂) စာအုပ္ ေရးသားသူ

၃) website တြင္ တင္ျပႏိုင္သည္႕ Session

 

စသည္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေဖၚျပ၍ dhammadownload.admin@gmail.com သို႕ email ပို႕ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူျမတ္တို႕ ဘုရား

 

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး၏ ပဋိယတၱိ ပညာသင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ကို မိမိတို႕ တတ္ကၽြမ္းသမွ်ေသာ ေခာတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထုံမႊန္းရင္းျဖင့္ သာာသနာေတာ္ႀကီး၏ အသိတရားမ်ား လူသားတိုင္း၏ ရင္တြင္းသို႕ စီးဝင္ျပန္႕ႏွံ႕ပါေစေၾကာင္း.. ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္..

 

_/\_ _/\_ _/\_

 

 

ပခုကၠဴမူ ပခုကၠဴခ်နည္း -နိႆယည္း ေခၚ သုတ္သီလကၡန္ အ႒ကထာ

 

ပါရာဇိကပါဠိ (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 

 

  သီလကၡႏၶဝဂၢပါဠိ(ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 

 

ဓမၼသဂၤဏီပါဠိ (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 


ပါရာဇိကက႑အ႒ကထာ (ပဌေမာဘာေဂါ) (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 


သီလကၡႏၶဝဂၢ႒ကထာ (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 

 

အ႒သာလိနီအ႒ကထာ (ေမာ္လူးစီစဥ္သည္)

 

 


(က်မ္းသုံးက်မ္းႏွင့္ ၎အဖြင့္ အ႒ကထာသုံးက်မ္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဓမၼာစရိယစာသင္သားမ်ားအတြက္ အဓိကမူရင္းက်မ္း Mine texts မ်ားျဖစ္ပါတယ္ )
ဆုိလုိတာက ဒီ ေျခာက္က်မ္းမွ အျခားေသာ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္အားလုံးသည္ ဆရာ့ဆရာမ်ား ပုိ႔ခ်ခ်ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းပါ ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းမ်ားအားလုံးဟာလဲ စာသင္သားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီး အသုံးဝင္လွပါတယ္၊
ဓမၼာစရိယတန္းဟာ ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံတကာရွိ Buddhist studies တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဘီေအ တန္းႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္ ၊

ဓမၼာစရိယစာသင္မ်ား၏ မူရင္းက်မ္း သုံးက်မ္းႏွင့္ အ႒ကထာ သုံးက်မ္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား
 


မစိုးရိမ္ သီလကၡန္ အေျဖ  (ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ - သက်သီဟႏွင့္စအဓမၼာစရိယ)

 


မစိုးရိမ္ ပါရာဇိကဏ္ အေျဖ - ပထမတြဲ (ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ - သက်သီဟႏွင့္စအဓမၼာစရိယ)

 

 


မစိုးရိမ္ ပါရာဇိကဏ္ အေျဖ - ဒုတိယတြဲ (ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ - သက်သီဟႏွင့္စအဓမၼာစရိယ)

 

 


သီလကၡန္ဝိဂၢဟအေျဖစံု (ေ႐ႊၿမိဳင္အ႐ွင္ပ႑ိတာဘိဝံသ)

 


မ႑ိဳင္၊အ႒သာလိနီ-ပထမတြဲ  (ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသံဝရ)

 


မ႑ိဳင္၊အ႒သာလိနီ-ဒုတိယတြဲ  (ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသံဝရ)

 

 


အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

 


သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


မစိုးရိမ္ - အ႒သာလိနီအေျဖ  (ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ - သက်သီဟႏွင့္စအဓမၼာစရိယ)

 

 


ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္နိႆယ (ဘုရားႀကီး ဆရာေတာ္)

 

 


ပါရာဇိကဏ္စာစဥ္ ေဝရဥၨာ  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 

 


ပ - ပါရာဇိကဏ္စာစဥ္  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 

 


  ဒု - ပါရာဇိကဏ္စာစဥ္  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)


တ+စ - ပါရာဇိကဏ္စာစဥ္  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 

 


ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

 


ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

 

  ဝိဂၢဟႏွင့္ ဉာသ္ေကာက္ လမ္းညႊန္ (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

 

 

၁။ ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၂။ ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၃။ သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၄။ သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၅။ အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၆။ အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

၇။ ဝိဂၢဟႏွင့္ ဉာသ္ေကာက္လမ္းညႊန္ (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)


 

 

  သီလကၡန္ဝစနာဒိဆကၠဥယ်ာဥ္ (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

 

အတၲေယာဇနာ နယူပေဒသ (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)သီလကၡန္ စာစဥ္ (၁၉၉၄ - ၁၃၅၃၊၁၃၅၄၊၁၃၅၅ခုႏွစ္ တို႕တြင္ပို႕ခ်သည္)  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 


သီလကၡန္စာစဥ္ - ပထမေန႕  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 

 

  စာခ်တန္း ဒုတိယေန႕ ေမးခြန္း၊ သီလကၡန္ ဒုတိယေန႔၊(၄/၇)နံပါတ္မ်ားအတြက္ က်က္မွတ္ရန္ (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 


သုတ္သီလကၡန္ပါဠိေတာ္နိႆယ (အ႐ွင္အရိယာလကၤာရေထရ္)

 

 


ဣစ ၦာသယ - အဌသာလိနီအဌကထာနိႆယ - ပဌမအုပ္  (ျပည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

 


ဣစ ၦာသယ - အဌသာလိနီအဌကထာနိႆယ - ဒုတိယအုပ္  (ျပည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

 


ဣစ ၦာသယ - အဌသာလိနီအဌကထာနိႆယ - တတိယအုပ္ (ျပည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

 


အ႒သာလိနီစာစဥ္  (အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ)

 


နည္းျပဓမၼာစရိယက်မ္း  (အ႐ွင္သီလာစာရာဘိဝံသ)


နည္းျပဓမၼာစရိယက်မ္း - ဒုတိယတြဲ  (အ႐ွင္သီလာစာရာဘိဝံသ)


ဓမၼာစရိယမ်က္႐ႈ  (အ႐ွင္ကာ႐ုဏိက)

 


ပါရာဇိကဏ္ေအာင္ပန္း- ပဌမပါရာဇိက - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)


ပါရာဇိကဏ္ေအာင္ပန္း- ဒုတိယပါရာဇိက - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)


ပါရာဇိကဏ္ေအာင္ပန္း- ပါဠိေတာ္နိသာယ - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)


ပါရာဇိကဏ္ေအာင္ပန္း- ေဝရဥၨာက႑ - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)

 

 

  သီလကၡန္ေအာင္ပန္း (ပါဠိေတာ္နိႆယ) - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)

 

 

  သီလကၡန္ေအာင္ပန္း ျဗမၼာဇာလသုတ္အဖြင္႔ - အ႐ွင္ဉာဏသာမိ(ျမစ္သား)

 

  သီလကၡန္ေအာင္ပန္း (ဒုတိယ) (အရွင္ဉာဏသာမိ - ျမစ္သား ) ဝါက်ေပါင္း(၂၅၉)ဝါက်ကို နိႆယႏွင့္တကြစီစဥ္ေပးထားပါသည္။

 

 

 

ပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼာစရိယ ပထမေန႔စာေမးပြဲအတြက္
  ပါရာဇိကဏ္ပုစ ၦာေပါင္းခ်ဳပ္ - (ေမာ္လူး စီစဥ္သည္)


 

 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼာစရိယ ပထမေန႔စာေမးပြဲအတြက္

သီလကၡန္ပုစ ၦာေပါင္းခ်ဳပ္ (ေမာ္လူး စီစဥ္သည္)

 

 

 

 

   အဌသာလိနီဂုဏ္ရည္က်မ္း - ပထမတြဲ  ( အ႐ွင္ၾသဒါတသိရီဘိဝံသ )

 

 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲ ပထမေန႕အတြက္ 

   အဌသာလိနီပုစ ၦာေပါင္းခ်ဳပ္ (ေမာ္လူး စီစဥ္သည္)

(၁၃၁၅ခုႏွစ္မွစ၍  ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ထိ ပါဝင္သည္။)

 

 

ေရႊသီလကၡန္ (ပထမတြဲ)  (ေရႊညဝါ + ဒိကမၼိက ေရႊညဝါ ဦးသုန္ စီရရီျခယ္မႈန္း တင္ျပထားေသာ)

 

 

   ပါရာဇိကဏ္ ပုစ ၦာ (၄/၅) ေျဖဆိုႏိုင္ရန္  ေဒြမာတိကာနိႆယ ( စကၠိႏၵာဘိသိရီသဒၶမၼဓဇ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ မူ ) (အရွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ၏ ပါရာဇိကဏ္ စာစဥ္ပါ နံပါတ္ (၄/၅)တို႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ ေရးသားထားပါသည္။)

 

ပါရာဇိကဏ္ ပုစ ၦာ (၄/၅) ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ (အရွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ၏ ပါရာဇိကဏ္ စာစဥ္ပါ နံပါတ္ (၄/၅)တို႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ ေရးသားထားပါသည္။)

 

ပါရာဇိကဏ္ (၇) နံပါတ္ (အရွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ) ဤစာအုပ္တြင္ ပါရာဇိကဏ္စာစဥ္၌ ေရးသားအပ္ေသာ ပါ႒္ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ေရးသားထားပါသည္။

၁။ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ ဂ႑ိ၊ ေယာဇနာ၊ နိသ်မ်ား

၂။ ရူပသိဒၶိဋီကာ၊ ကစၥည္း

၃။ ဓာတြတၳသဂီဟ၊ သဒၵနီတိ၊ ေမာဂ`၈လာန္၊ နိရုတၱိဒီပနီ

၄။ အဘိဓာန္၊ အဘိဓာန္ဋီကာ၊ အဘိဓာန္သူစိ..တို႕ကို အမွီျပဳ၍ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ တစ္အုပ္တည္းျဖင့္ ေပါ့ပါးစြာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

သီလကၡႏၶဝဂၢပါဋိေတာ္ ပို႕ခ်ခ်က္ သီလကၡႏၶဝဂၢ႒ကထာ (ပထမေန႔) ေမးခြန္းမ်ား အနက္ေပး နိယံမ်ား ပါဝင္သည္။ (အရွင္ေကသရာဘိဝံသ - သက်သီဟ+ေစတိယ+အစိုးရဓမၼာစရိယ - ဓမၼဘာဏေက်ာင္း၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ေရးသားျပဳစုသည္။)

ဤစာအုပ္သည္

၁။ ပါဠိေတာ္ နိႆယေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

၂။ အ႒ကထာ ေမးခြန္းမ်ား

၃။ အ႒ကထာ နိႆယအညႊန္းမ်ား

၄။ အနက္ေပးမႈဆိုင္ရာ နိယံမ်ားကို ထည္႕သြင္း၍ ျပည္႕စုံစြာ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

 

 

 

  အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟပါဌ္ ႏွင့္ သရုပ္ခြဲ  (အရွင္ဉာဏသာမိ - ျမစ္သား ) ဗားကရာနိႆယႏွင့္တကြ သၿဂိဳ ၤလ္ သရုပ္မ်ားကို စုံလင္စြာ ထပ္မံ၍ ျဖည္႕စြက္ထားပါသည္။

 

 

 

သီလကၡန္အဓိပၸါယ္ အေျဖစုံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲ၊ အသင္းဓမၼာစရိယစာေမးပြဲမ်ား အထူးထုတ္၊ (ေရႊၿမိဳင္အရွင္ပ႑ိတာ ဘိဝံသ အထူးစီစဥ္ျပဳစုထားသည္။)

 

 

 

ပ႒ာန ေဗာဓိ - ပါဠိသဒၵါႏွင့္ စာစီစာကုံး (အဆင့္ျမင့္ပိုင္း) (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တိုက္သစ္ ပေဇၨာတာရုံေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ အရွင္ဂုဏိႆရ)

 

 

ဆရာေတာ္ဦးဗုဒ္မူ ေနတၳိဟာရတၳဒီပနီ၊ ဝိသုဒၵါရုံမူ ေနတၳိဟာရတၳဒီပနီသစ္ ႏွင့္ သဲအင္းဂူ ဥာသ္ေကာက္က်မ္း ၃ ေစာင္တြဲ

 

 

 

ခုဒၵကနိကာေယ ဝိနယပိဋေက ပါရာဇိကက႑အ႒ကထာ (ပ႒ေမာ ဘာေဂါ) (မရမၼရေ႒ သာသနိကပၸိမုခ႒ာန ကမာၻေအး မုဒၵဏယေႏာၱလေယ မုဒၵါဝိတာ)

 

 

ခုဒၵကနိကာေယ ဝိနယပိဋေက ပါရာဇိကက႑အ႒ကထာ (ဒုတိေယာ ဘာေဂါ) (မရမၼရေ႒ သာသနိကပၸိမုခ႒ာန ကမာၻေအး မုဒၵဏယေႏာၱလေယ မုဒၵါဝိတာ)

 

 

သီလကၡႏၶ၀ဂၢ႒ကထာ (မရမၼရေ႒ သာသနိကပၸိမုခ႒ာန ကမာၻေအး မုဒၵဏယေႏာၱလေယ မုဒၵါဝိတာ)

 

 

  အာဂုံေဆာင္သီလကၡန္ ( အ႐ွင္စႏၵေဇာတိ )

 

 

သီလကၡန္အနက္ေတး ( အ႐ွင္စႏၵေဇာတိ )

 

သုတ္သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ နိႆယ ( အ႐ွင္အရိယာလကၤာရေထရ္ )

 

သုတ္သီလကၡန္ အ႒ကထာ နိႆယ (ဒုတိယတြဲ)

 

 

ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ပို႔ခ်ခ်က္ (ဘဒၵႏၲ ေကသရာဘိ၀ံသ - နာယက၊ ဓမၼဘာဏေက်ာင္း၊ မစိုုရိမ္တိုက္သစ္)

 

 

  အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ နိႆယ (ထေနာင္းဝန္းဆရာေတာ္ အရွင္အဂၢဓမၼေထရ္ ျမန္မာျပန္ဆိုေတာ္မူသည္)

 

 

   သုတၱႏ ၱပိဋက - ဣစ ၦာသရ သုတ္သီလကၡန္ အ႒ကထာ နိႆယ (ဒုတိယတြဲ) - ပုခန္းႀကီးၿမိဳ႕ ေနရင္းရြာမဏိရတနာတိုက္ အရိယာလကၤာရ ေနရင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသာေတာ္မူသည္

 

 

  ဓာတြတၳပန္းကုံ (အရွင္ကုမာရ)

 

 

  အ႒သာ လိနိ ေအာင္ပန္း ပထမတြဲ - ဝါက်ေပါင္း (၁၄၈) ဝါက်ကို နိသယႏွင့္တကြ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ (အရွင္ဥာဏသာမိ (ျမစ္သား) )
 


  အ႒သာ လိနိ ေအာင္ပန္း ဒုတိယတြဲ - ဝါက်ေပါင္း (၂၀၂) ဝါက်ကို နိသယႏွင့္တကြ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ (အရွင္ဥာဏသာမိ (ျမစ္သား) )

 

 

 

  ဓမၼသဂၤဏီ ေအာင္ပန္း(ပါဠိေတာ္နိသယ) (အရွင္ဥာဏသာမိ (ျမစ္သား) )

 

 

 

 

(ေအာင္ပြဲဆင္) ပဋိသမိ ၻဒါမဂ္ ပုစ ၦာ + အေျဖလႊာေပါင္းခ်ဳပ္ ဓမၼစရိယ ျမန္မာဂုဏ္ထူးတန္း ၁၃၂၃ ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၂ ခုႏွစ္အထိ ပုစာၦ+အေျဖလႊာမ်ားပါဝင္သည္။(အရွင္နႏၵဝံသ (ဒြိပိဋကဓရ) သင္ၾကားပို႕ခ်သည္)

 

 

 

 

  ပခုကၠဴမွ ပခုကၠဴခ်နည္း-နိႆယည္းေခၚသုတ္သီလကၡန္အ႒ကထာ နိႆယသစ္ (ပထမအုပ္) (ပခုကၠဴၿမိဳ႕ - မဟာဝိသုတာရာမတိုက္ႀကီး၏ ဂဏ မဟာ ဝိနာယက ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အသွ်င္ နႏၵဝံသ မဟာေထရ္ စီစဥ္ေတာ္မူသည္။)

 

 

  ပခုကၠဴမွ ပခုကၠဴခ်နည္း-နိႆယည္းေခၚသုတ္သီလကၡန္အ႒ကထာ နိႆယသစ္ (ဒုတိယအုပ္) (ပခုကၠဴၿမိဳ႕ - မဟာဝိသုတာရာမတိုက္ႀကီး၏ ဂဏ မဟာ ဝိနာယက ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ အသွ်င္ နႏၵဝံသ မဟာေထရ္ စီစဥ္ေတာ္မူသည္။)

 

 

  ဓမၼာစရိယ စာခ်တန္းအတြက္ အိတ္ေဆာင္ လကၡဏာဒိစတုကၠအေျဖစုံ

 

 

 

  ေရႊသီလကၡန္ (ဒုတိယတြဲ) (ေရႊညဝါ-ဥိးသုန္၊ ေရႊညဝါ+ဒိကမၼိက) ဓမၼစရိယတန္း သီလကၡန္က်မ္းစာ ဒုတိယေန႕၊ စတုကၠ၊ ဝိၿဂိဳလ္၊ သမၺာန္၊ နိရုတၱိတို႕ကို ပုံစံ ၁၀၀၀-စီတို႕ျဖင့္ စုစည္း၍ စီရီျခယ္မႈန္း တင္ျပထားသည္။