အရွင္ေကာသလႅ (ေျမပုံဆရာေတာ္)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Ashin-Thuriya(AungSyatKyar)

 

 

 


အရွင္ေကာသလႅ (ေျမပုံဆရာေတာ္)

အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓရ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 


 

အမွတ္စဥ္ (၄)

 

၁။ သိၾကားမင္းျပႆနာ (၁) (၁၇-၄-၂၀၁၄)

၂။ သိၾကားမင္းျပႆနာ (၂) (၁၈-၄-၂၀၁၄)

၃။ သိၾကားမင္းျပႆနာ (၃) (၁၉-၄-၂၀၁၄)

၄။ သိၾကားမင္းျပႆနာ (၄) (၂၁-၄-၂၀၁၄)

၅။ သိၾကားမင္းျပႆနာ (၅) (၂၂-၄-၂၀၁၄)

 


အမွတ္စဥ္ (၅)

 

၁။ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ (၁၃-၄-၂၀၁၅)

၂။ ရုပ္ကို ဘယ္လိုရႈမလဲ (၁၄-၄-၂၀၁၅)

၃။ ေဝဒနာဘယ္လိုရွာမလဲ (၁၅-၄-၂၀၁၅)

၄။ စိတ္ကိုဘယ္လိုရႈမလဲ (၁၆-၄-၂၀၁၅)

၅။ ဓမၼကို ဘယ္လိုရႈမလဲ (၁၇-၄-၂၀၁၅)