ဆရာလေး-ဒေါက်တာယုဇနဉာဏီ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

ဆရာလေး-ဒေါက်တာယုဇနဉာဏီ

 

B.A, M.A, M.Phil, Ph.D

                                                    

ကျောင်းအုပ် (သင်ကြားရေး),

သကျဓီတာဗုဒ္ဓကောလိပ်၊ ရန်ကုန်

address: Maha Thukhitar Street 7 (north), west of Kyauk Taw Gyi (White Marble Buddha), East Gyogone, Insein Township, Yangon, Myanmar 11011

 

Associate Professor,

Department of Abhidhamma,

International Theravāda Buddhist Missionary University (ITBMU), Yangon, Myanmar

 

Lecturer,

Department of Abhidhamma,

Shan State Buddhist University (SSBU), Taunggyi, Myanmar

 

 

 

Biography of Sayalay Dr. Yuzana Nyani

 

Details about Sakyadhītā Buddhist College (SBC)

 

facebook page: Sayalay Dr. Yuzana Nyani, ဆရာလေး ဒေါက်တာယုဇနဉာဏီ Live

 

facebook page: Sakyadhītā Buddhist College (SBC) သကျဓီတာဗုဒ္ဓကောလိပ်

 

 

 

Dhamma Talk Video (MP4)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဝတွက်တာ အဘိဓမ္မာ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

To register, please click here to fill up registration form:

 

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၁) မှတ်စု

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၂) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၂) မှတ်စု

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၃) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၃) မှတ်စု

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၄) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၄) မှတ်စု

 

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၅) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၅) မှတ်စု

 

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၆) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၆) မှတ်စု

 

 

 

သင်ခန်းစာ အမှတ် (၇) ဗီဒီယို

 

သင်ခန်းစာအမှတ် (၇) မှတ်စု

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Donation:
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

(a) for people who stay in myanmar, please transfer to following account

 

AYA bank account: 0060 2220 1001 8873

Name: YUZANA NYANI

 

(b) for people who are from Singapore

 

iBanking

DBS Saving Account: 070-0-012257

Account Holder Name: Kyaw Lwin

 

(c) for people who are from Singapore

paynow, paylah

 

Mobile number to sent money: +6597365034

 

 

(d) for people who are from other countries

 

To transfer funds from an overseas party to Singapore bank, please provide the recipient with the following details:

 

Account holder name as per the records of DBS Bank: Kyaw Lwin

DBS / POSB Bank account number: 070-0-012257

Name of Beneficiary Bank: DBS Bank

Address of Beneficiary Bank: 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982
Country: Singapore

SWIFT Address/ Code: DBSSSGSG

 

(e) for people who are from other countries

 

Western Union send money - cash pick up

 

Receiver Name: Kyaw Lwin

Receiver Contact Number: +6597365034

 

(please sent Money Transfer Control Number - MTCN and detail WU receipt to dhammadownload.admin@gmail.com )

 

f) alternatively, can transfer to the following paypal account by "sent money" method.

 

paypal account: kyawlwin2000@gmail.com

 

After you make a donation, please help to fill up the following donation form so that we can make a record of your donation.
 

https://forms.gle/nUgE3Li5WhRE6QLT9

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reference Books:

~~~~~~~~~~~~~~~~~