ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ
 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠံသ

 

 

 

 

 

ဖားေအာက္ဝိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ

Pa Auk Meditation Center (Singapore)

15, Teo Kim Eng Road. Singapore 416385

 

Tel: (65) 6611 9242. Fax: (65) 6611 9242
လမ္းညႊန္- SBS : 5, 15, 21, 25, 45, 51, 55, 59, 60, 63, 93, 94, 506, 585,CT18 TIBS: 61, 854, 854E, NR7 Bus Stop - Blk 322 & Eunos Mansion, Nearest MRT (Eunos MRT)

Website: www.pamc.org.sg

email: ukkansa@gmail.com
paauk.mc07@yahoo.com.sg

 

 

 

*******************************************

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ စိတ္ပိုင္း စာအုပ္နွင့္ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာမ်ား

 

*******************************************

 

 

 အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ စိတ္ပိုင္း စာအုပ္

 

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၁-၁

 

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၁-၂

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၂-၁

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၂-၂

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၃-၁

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၃-၂

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၄-၁

 

အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ ပိုင္း ၄-၂