ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ
 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ

 

 

 

 

 

ဖားအောက်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ

Pa Auk Meditation Center (Singapore)

15, Teo Kim Eng Road. Singapore 416385

 

Tel: (65) 6611 9242. Fax: (65) 6611 9242
လမ်းညွှန်- SBS : 5, 15, 21, 25, 45, 51, 55, 59, 60, 63, 93, 94, 506, 585,CT18 TIBS: 61, 854, 854E, NR7 Bus Stop - Blk 322 & Eunos Mansion, Nearest MRT (Eunos MRT)

Website: www.pamc.org.sg

email: ukkansa@gmail.com
paauk.mc07@yahoo.com.sg

 

 

 

*******************************************

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် စိတ်ပိုင်း စာအုပ်နှင့် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများ

 

*******************************************

 

 

 အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် စိတ်ပိုင်း စာအုပ်

 

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၁-၁

 

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၁-၂

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၂-၁

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၂-၂

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၃-၁

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၃-၂

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၄-၁

 

အဘိဓမ္မာ ပထမဆင့် ပိုင်း ၄-၂