စာဘူးေတာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ကုသလ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

စာဘူးေတာင္းဆရာေတာ္္
အရွင္ကုသလ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 

အမွတ္စဥ္(၁)

 

၁။ ဒဏ္ရာမဲ့ ႏွလုံးသား

၂။ ပညတ္၊ ပရမတ္ခြဲ (၁)

၃။ ပညတ္၊ ပရမတ္ခြဲ (၂)

၄။ ပညတ္၊ ပရမတ္ခြဲ (၃)

 

 

 

အမွတ္စဥ္(၂)

 

၁။ မိေကာင္းဖခင္ ေက်းဇူးရွင္

၂။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား (၁)

၃။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား (၂)

၄။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား (၃)

၄။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား (၄)

၅။ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရား (၅)

 

 

အမွတ္စဥ္(၃)

 

၁။ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္

၂။ စိတၱာႏုပႆနာ (၁)

၃။ စိတၱာႏုပႆနာ (၂)

၄။ စိတၱာႏုပႆနာ (၃)

၅။ စိတၱာႏုပႆနာ (၄)

 

 

 

အမွတ္စဥ္(၄)

 

 

၁။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၁)

၂။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၂)

၃။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၃)

၄။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၄)

၅။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၅)

၆။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၆)

၇။ စိတ္စင္ၾကယ္ရင္ ကံသုံးပါးလည္း စင္ၾကယ္တယ္ (၇)

 

 

 

အမွတ္စဥ္(၅)

 

၁။ မုဒိတာ ႏွလုံးသား (၃၁-၁-၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)

၂။ အႏႈိင္းမဲ့ ေမတၱာ (၁-၂-၂၀၁၃ - သဃန္းကၽြန္း)

၃။ မိသားစု (၂၀-၁၂-၂၀၁၂ - အလုံ)

 

 

အမွတ္စဥ္(၆)

 

၁။ ေမတၱာရည္စူး ငယ္ခ်စ္ဦး (၆-၄-၂၀၁၃ - သန္လွ်င္)

၂။ ေလာကပိုင္ရွင္ ျမတ္မိခင္ (၂၁-၁-၂၀၁၃ - ဓမၼပီတိ ၉ ႏွစ္ျပည္႕)

 

 

အမွတ္စဥ္(၇)

 

၁။ အသီးတစ္ရာ အညွာတစ္ခု

၂။ မရွိမျဖစ္ေမေမ

၃။ ေမတၱာအသိ ေနာက္မက်ေစနဲ႕

 

 

အမွတ္စဥ္(၈)

 

၁။ ပဲ့တင္သံ (၂၅-၁၂-၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)

၂။ ေမေမ (၂၉-၁၂-၂၀၁၃ - လႈိင္)

၃။ ေမေမဥယ်ာဥ္မႈ (၁၀-၁-၂၀၁၄ - လမ္း၉၀)

 

 

အမွတ္စဥ္(၉)

 

၁။ ဥယ်ာဥ္မႈးရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ (၁၅-၃၀၂၀၁၄ - ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕)

၂။ ေရစက္ခ်တရာေတာ္ (၁၄-၄-၂၀၁၅ - လွည္းကူးၿမိဳ႕)

၃။ စိတၱႏုပႆနာ (၁၄-၄-၂၀၁၅ - လွည္းကူၿမိဳ႕)

၄။ ေရစက္ခ်တရားေတာ္ (၁၅-၄-၂၀၁၅ - လွည္းကူးၿမိဳ႕)

၅။ စိတၱႏုပႆနာ (၁၅-၄-၂၀၁၅ - လွည္းကူးၿမိဳ႕)

 

 

အမွတ္စဥ္(၁၀)

 

၁။ သိမ္မွာေမြးတဲ့ သား

၂။ ဘဝေအာင္ျမင္ စိတ္စြမ္းအင္

၃။ အဇၥ်တၱတိုက္ပြဲ

 

 

အမွတ္စဥ္(၁၁)

 

၁။ မရွိမျဖစ္ ေဖေဖ

၂။ ဘဝျမင့္မား စိတ္ခြန္အား

၃။ ငယ္ခ်စ္ဦး