ဦးေဇာတိက(ပခုကၠဴ ေလယဥ္ကြင္း)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခုကၠဴ ဓမၼသုခေက်ာင္း ေလယာဥ္ကြင္း ဆရာေတာ္

ဦးေဇာတိက
 

 

**************************************************

**************************************************

 

 

Dhamma Talk Video

 

 

 

****dhamma talks uploaded  on 12 Aug 2012 ****

  

 

အမွတ္စဥ္(၁)

 

`အဟာရသုံးေဆာင္နည္း´

 

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒေနၿမိဳ.(ပါရမီရိပ္သာ)၌ေဟာၾကားေတာ္ မူသည္။


၁။ အဟာရသုံးေဆာင္နည္း
၂။ အေၾကာင္းအက်ိဳး
၃။ ၿပံဳးေသမဲ့ေသ


 

 

 

အမွတ္စဥ္(၂)

 

`တရားနာနည္း´


၁။ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားအတြက္အဆုံးအမဩဝါဒ
၂။ အခ်ိန္ႏွင့္ဉာဏ္လဲပါ
၃။ တရားနာနည္း
၄။သပၸဳရိသဒါန

 


အမွတ္စဥ္(၃)


`တရားနာၿပီး(ေသ)က်င့္နည္း´


၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၂။ ခ်စ္လၽွင္မ်က္ရည္က်ရမည္
၃။ တရားနာၿပီး(ေသ)က်င့္နည္း

 

 


အမွတ္စဥ္(၄)


`ေဘးဆိုး(၅)မ်ိဳး´


၁။ ေဘးဆိုး(၅)မ်ိဳး
၂။ မီးႏွင့္တူစြာမဂ္ပညာ
၃။ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳး

 


 

အမွတ္စဥ္(၅)


`အမ်ားႏွင့္ေနထိုင္နည္း´


၁။ ဘုရားအလိုက်စကားေျပာနည္း
၂။ အမ်ားႏွင့္ေနထိုင္နည္း

 

 


အမွတ္စဥ္(၆)


`အလုပ္စဥ္(ဝိပႆနာလမ္းၫြန္တရား)´


၁။ အလုပ္စဥ္
၂။ဝိပႆနာလမ္းၫြန္
၃။ တရား(၅)ပုဒ္

 
အမွတ္စဥ္(၇)

 

သႀကၤန္အတြင္း(၂၀၁၂) အလုပ္စဥ္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား(၁)


၁။ သႀကၤန္အႀကိဳေန.(နံနက္ပိုင္း) (၁၂.၄.၂၀၁၂)
၂။ သႀကၤန္အက်ေန.(နံနက္ပိုင္း) (၁၃.၄.၂၀၁၂)
၃။ သႀကၤန္အၾကတ္ေန.(နံနက္ပိုင္း)  (၁၄.၄.၂၀၁၂)
 

 

အမွတ္စဥ္(၈)


သႀကၤန္အတြင္း(၂၀၁၂) အလုပ္စဥ္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား(၂)

၁။ သႀကၤန္အႀကိဳေန.(နံနက္ပိုင္း) (၁၅.၄.၂၀၁၂)
၂။ သႀကၤန္အတက္ေန.(နံနက္ပိုင္း) (၁၆.၄.၂၀၁၂)
၃။ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန.(နံနက္ပိုင္း) (၁၇.၄.၂၀၁၂)

 


------------------------------------
၂၀၁၀-ဇန္နဝါရီ-ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
"အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား"
အပုဒ္ေရ(၃၁)ပုဒ္ MP-3