ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

 

 

 

 

 

 

 

ကႏၷိနည္းနိသယဆိုင္ရာ ဖတ္႐ႈသင့္ေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား

 

ကႏၷီနည္းသမထ-၀ိပႆနာက်င့္စဥ္က်မ္း (အ႐ွင္ေကလာသ)

 

 

 

မဟာကမၼာ႒ာနာစရိယေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဒသနပါရဂူက်မ္း နိဗၺာနမဂၢအာနာပါန အလုပ္ေပးတရာေတာ္ (သမထ -ပထမပိုင္း)  - (ဓမၼာစရိယဦးေ႒းလႈိင္)

 

 

မဟာကမၼာ႒ာနာစရိယေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကႏၷီနည္းဥပနိသ် ပဓာနပါရဂူက်မ္း  - (ဓမၼာစရိယဦးေ႒းလႈိင္)

 

 

အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံုရြာခရိုင္၊ ဘုတလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းဇူေတာ္ရွင္ ေမာင္ေထာင္ ေျမဇင္းဆရာေတာ္ဘုရာႀကီးအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေဇာ္အပ္ေသာ ဂုဏပူဇာ ေထရုပတၱႏွင့္ ေမာ္ကြန္းတင္စာလႊာမ်ား