ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေက်းဇူးရွင္ ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

သီရိ ဘဒၵႏ ၱေရဝတ မဟာေထရ္
 


 

 

**************************************************

ေက်းဇူးရွင္ ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီရိ ဘဒၵႏ ၱေရဝတ မဟာေထရ္ ရြတ္ဆို ပူေဇာ္ေသာ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ကို ၂၆-၁၀-၂၀၀၄ ေန႕တြင္ မီးသၿဂၤဳလ္ပါသည္။)


၁) ပရိတ္ေတာ္ (၁၁)သုတ္၊ ယံဒုႏၵိမိတၱံ အနက္၊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၃၆၁-ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း (၁၁)ရက္၊ အဂၤါေန႕တြင္ အသံသြင္းသည္။
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/01-Bhaddanta-Yaewata-PaYateGyi-11-thoat-YanDonNiMateTan-AhNet.mp3

၂) မဟာသမယသုတ္၊ ပထဝီဇယမႏ ၱန္၊ ပရိမိတၱဇာဠသုတ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၃၆၂-ခုႏွစ္၊ ဝါဆို လဆန္း(၃) ရက္၊ တနလၤာေန႕တြင္ အသံသြင္းသည္။
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/02-Bhaddanta-Yaewata-MahaThamayaThoat-PaHtaWeZayaMandan-PaRiMateTaZarHtaThoat.mp3

၃) ဗုဒၶါဘိေသက ပူဇနိယ မဂၤလာ၊ အေနကဇာဘိ သံသာရံ စေသာ ဥဒါန္းျမြက္ေဖၚ ပဠိေတာ္၊ ဓမၼစႀကၤာ ပါ႒ိေတာ္၊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၃၆၃-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္ လဆန္း (၉)ရက္ေန႕၊ တနလၤာေန႕တြင္ အသံသြင္းသည္။
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/03-Bhaddanta-Yaewata-DhammaSyatKyar-Parli.mp3

၄) ဗုဒၶါဘိေသက ပူဇနိယ မဂၤလာ ဓမၼစႀကၤာ ေဒသနာ အနတၱလကၡဏသုတ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(၂၀-၂-၂၀၀၃) ၁၃၆၄ ခုႏွစ္၊ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ (၄)ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို တြင္ ၆၅ ဝါရ ဦးပဥၥင္းအိုႀကီး ဦးေရဝတ ရြတ္ဆိုပူဆိုျခင္း၊ (ဤကဲ့သို႕ ေရးရမည္ဟု အမိန္႕ ရွိပါသည္။)
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/04-Bhaddanta-Yaewata-DhammaSyatKyar-AhNetTaLakKhaNaThoat.mp3

၅) ဆဒိသာပါလသုတ္ေတာ္၊ စကၠပရိတ္ေတာ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(၁၉-၂-၂၀၀၄) ၁၃၆၅ ခုႏွစ္၊ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ (၁၄)ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ ၆၅ ဝါရ ဦးပဥၥင္းအိုႀကီး ဦးေရဝတ ရြတ္ဆိုပူဆိုျခင္း၊ (ဤကဲ့သို႕ ေရးရမည္ဟု အမိန္႕ ရွိပါသည္။)
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/05-Bhaddanta-Yaewata-SaDiTharParLaThoat-SetKaPaYate.mp3

၆) ဓာရဏပရိတ္ေတာ္၊ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အနက္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၁၃၆၅၊ တန္ခူးလျပည္႕ေက်ာ္ ၅ ရက္ (ေသာၾကာေန႕)။
၉-၄-၂၀၀၄ တြင္ ၆၅ ဝါရ ဦးပဥၥင္းအိုႀကီး ဦးေရဝတ ရြတ္ဆိုပူဆိုျခင္း၊ (ဤကဲ့သို႕ ေရးရမည္ဟု အမိန္႕ ရွိပါသည္။)
http://dhammadownload.com/Audio-Library/MayDaWaTi-SayadawGyi-Banddanta-Yaewata/06-Bhaddanta-Yaewata-DaranaThoat-Parli-AhNet.mp3