Maha Bodhi Myaing Sayadaw 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

Venerable Maha Bodhi Myaing Sayadaw

U Nyeyadhammatharmiaha

            

 

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္
၀န၀ါသီ အရွင္ ေဉယ်ဓမၼသာမိမေထရ္
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 

**********************************

 

 

Dhamma Talk Audio

 

 

ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိဖို႕လိုပါတယ္ တရားေတာ္
 

 

MP3 Disc 1

 

 

၁။ ၁-၆-၁၉၉၇ ၀ါသနာ ဥာဥ္စရုိက္တို႕၏ အဆြဲ
၂။ ၃-၆-၁၉၉၇ သတိတစ္ခု ငါးျပာလိုစု
၃။ ၅-၆-၁၉၉၇ အာသေ၀ါတရားကုန္လိုလွ်င္
၄။ ၉-၆-၁၉၉၇ ဘ၀သံသရာ
၅။ ၁၀-၆-၁၉၉၇ လိုခ်င္မႈႏွင့္ မလိုခ်င္မႈ
၆။ ၁၁-၆-၁၉၉၇ မေမ့အပ္ေသာအေၾကာင္းသုံးပါး
၇။ ၁၂-၆-၁၉၉၇ ဘုံသုံးဆယ့္တစ္
၈။ ၁၃-၆-၁၉၉၇ ျမတ္ရတနာ သုံးစု
၉။ ၁၃-၆-၁၉၉၇ ညေန ဘ၀ေနမ၀င္မီ
၁၀။ ၁၄-၆-၁၉၉၇ သုံးေတာ့သုံး မစြဲေစနဲ႕
၁၁။ ၁၅-၆-၁၉၉၇ အခြင့္အေရးေလးရပ္
၁၂။ ၁၆-၆-၁၉၉၇ သတိတစ္လုံး
၁၃။ ၁၆-၆-၁၉၉၇ သကၠပဥာွသုတ္
၁၄။ ၁၉-၆-၁၉၉၇ သိေနဖို႕ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္
၁၅။ ၂၀-၆-၁၉၉၇ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိဖို႕ လိုတယ္


 

 

MP3 Disc 2

 

 

၁။ ၂၁-၆-၁၉၉၇ ကာမသမုဒယမွ ဘ၀သမုဒယသို႕
၂။ ၂၂-၆-၁၉၉၇ သညာသိမွ ပညာသိသို႕
၃။ ၂၃-၆-၁၉၉၇ အမွတ္သတိကေလးတစ္ခု၏ အက်ိဳးေပး
၄။ ၂၈-၆-၁၉၉၇ ဒုကၡမွန္းသိမွ ဒုကၡ ပယ္လို႕ရ
၅။ ၃၀-၆-၁၉၉၇ လူ၏အဓိပၸါယ္
၆။ ၃-၇-၁၉၉၇ သခၤါရႏွင့္ အသခၤါရ
၇။ ၁၉-၇-၁၉၉၇ အလုပ္ေပးတရား
၈။ ၂၃-၇-၁၉၉၇ စားေသာက္မႈကမၼ႒ာန္း
၉။ ၂၄-၇-၁၉၉၇ မွတ္ဥာဏ္ထက္မွ အသိဥာဏ္ထက္မည္
၁၀။ ၂၄-၇-၁၉၉၇ သံသရာဘယ္ကစခဲ့သလဲ
၁၁။ ၂၅-၇-၁၉၉၇ ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါး
၁၂။ ၂၆-၇-၁၉၉၇ အမွတ္မွ အမွတ္သို႕
၁၃။ ၂၇-၇-၁၉၉၇ အစြဲစိတ္ ကင္းပါေစ
၁၄။ ၂၈-၇-၁၉၉၇ မဂ္ခရီးသြား အဂၤါ ငါးခ်က္
၁၅။ ၂၉-၇-၁၉၉၇ မသိ၍ စခဲ့ရသည္
 

 

 

MP3 Disc 3

 

 

၁။ ၃၀-၇-၁၉၉၇ ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္လုပ္
၂။ ၃၁-၇-၁၉၉၇ ပင္ကိုယ္စိတ္ကေလးရဲ႕ သတၲိတရား
၃။ ၂-၈-၁၉၉၇ မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့ ေနရာ
၄။ ၃-၈-၁၉၉၇ မာဂ႑ီႏွင့္ သာမာ၀တီ
၅။ ၂၂-၈-၁၉၉၇ သဒၶါတရားအေရာင္ ကိုးခ်က္
၆။ ၂၄-၈-၁၉၉၇ ရုပ္ေသးမင္းသမီး ဦးဖိုးၫိဳ
၇။ ၂၆-၈-၁၉၉၇ လူလိုေန၍ လူလိုေသတတ္ဖို႕ရာ
၈။ ၂၇-၈-၁၉၉၇ ၀ိပႆနာဥာဏ္ပညာ ဘယ္မွာ ရႈမည္နည္း
၉။ ၂၉-၈-၁၉၉၇ မန္ေနဂ်ာ ခ်ယ္လွယ္ပုံ
၁၀။ ၃၀-၈-၁၉၉၇ ေရပြက္ပမာ လူ႕ခႏၶာ ၃၁ ဘုံ ရုပ္ေသးစုံ
၁၁။ ၃၁-၈-၁၉၉၇ အာယတန ေျခာက္ပါးမွ အေၾကာင္းကံ ျဖစ္ပုံ
၁၂။ ၁-၉-၁၉၉၇ ဘယ္သူေတြႏိုင္လို႕ ဘယ္သူေတြရႈးသလဲ
၁၃။ ၃-၄-၁၉၉၉ ဆင္ေသႏွင့္ ႀကီးမိုက္
 

 

 

 

MP3 Disc 4

 

 

၁။ ၆-၄-၁၉၉၉ ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္
၂။ ၇-၄-၁၉၉၉ ပြားပို႕မႈ စူးစိုက္အား
၃။ ၉-၄-၁၉၉၉ အာယတနဓါတ္ ၁၈ပါး
၄။ ၁၃-၄-၁၉၉၉ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိေအာင္ၾကည္႕
၅။ ၁၄-၄-၁၉၉၉ ဘ၀တို႕၏ က်င္လည္ပုံ
၆။ ၁၅-၄-၁၉၉၉ ကိသာေဂါတမီ
၇။ ၁၆-၄-၁၉၉၉ ေရနစ္သူ အေပၚတက္ေစဖို႕
၈။ ၁၆-၄-၁၉၉၉ ဒုလႅဘ ငါးပါး
၉။ ၁၇-၄-၁၉၉၉ ႏွစ္ဦးရတနာ ကိုးကြယ္စရာ
၁၀။ မဂၢင္တရားေတာ္(၁)
၁၁။ မဂၢင္တရားေတာ္(၂)
၁၂။ ဒုစရုိက္ ဆယ္ပါးတရားေတာ္(၁)
၁၃။ ဒုစရုိက္ ဆယ္ပါးတရားေတာ္(၂)
၁၄။ စိတ္တရားေတာ္
၁၅။ မဇၩိမပဋိပဒါက်င့္စဥ္လမ္း
 

 

 

 

MP3 Disc 5

 

 

၁။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္(၁)
၂။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္(၂)

၃။ ပါရမီဆယ္ပါး တရားေတာ္(၁)
၄။ ပါရမီဆယ္ပါး တရားေတာ္(၂)
၅။ အ၀ိဇၨာႏွင့္ အနတၲ
၆။ အ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ
၇။ သီလပါရမီ
၈။ ဒါနမွ ဒါနပါရမီ
၉။ ပညတ္ကိုေျခတင္ ပရမတ္ကိုျမင္ေအာင္ရႈ
၁၀။ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟ
၁၁။ မီးတရာေတာ္
၁၂။ စႀကၤန္ အလုပ္ေပးတရား

 

 

****the following dhamma talks uploaded and published on 23 July 2010 ****

 

 

 

DVD Disc 01

 

 

၁။ ၆-၃-၁၉၉၉  တပ္ထြက္ အမိန္႕စာ

၂။ ၇-၃-၁၉၉၉  စြဲစိတ္မွ မွတ္စိတ္သို႕

၃။ ၈-၃-၁၉၉၉  စႀကၤန္သြားရာ အမွတ္ပါ

၄။ ၁၀-၃-၁၉၉၉ ထင္ရွားသထက္ ထင္ရွားစြာရႈမွတ္ပုံ

၅။ ၁၁-၃-၁၉၉၉  ေထြေထြမူယာျပဳက်င့္ပုံ

၆။ ၁၂-၃-၁၉၉၉  ျဖစ္ပ်က္ကို ရႈမွတ္ပုံ

၇။ ၁၃-၃-၁၉၉၉  တကယ္လုပ္ အဟုတ္ရ

၈။ ၁၄-၃-၁၉၉၉  ကစာရာ(၃)မ်ဳိးေရွာင္

၉။ ၁၅-၃-၁၉၉၉  ဘဝင္ေလၿငိမ္းမွ တရားကိန္းမည္

၁၀။ ၁၇-၃-၁၉၉၉  အစြန္းႏွစ္ဘက္ လြတ္ေသာခရီး

၁၁။ ၁၈-၃-၁၉၉၉  လက္ဝဲလမ္း၏ က်င့္စဥ္

၁၂။ ၁၉-၃-၁၉၉၉  လက္ယာလမ္း၏ က်င့္စဥ္

၁၃။ ၂၀-၃-၁၉၉၉  မဇၥ်ိမပဋိပဒါက်င့္စဥ္

၁၄။ ၂၁-၃-၁၉၉၉ မဂၢင္ရွစ္ပါးသီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တြဲစပ္ပုံ

၁၅။ ၂၂-၃-၁၉၉၉  မာန္ဝင္လွ်င္ အမွန္မျမင္ႏိုင္ပါ

၁၆။ ၂၃-၃-၁၉၉၉  ေရေမ်ာသစ္တုန္းပမာ

၁၇။ ၂၅-၃-၁၉၉၉  အသြားနဲ႕ အတား

၁၈။ ၂၆-၃-၁၉၉၉  လိုခ်င္ပါက တရားမရ

၁၉။ ၂၇-၃-၁၉၉၉  ေသာကၿငိမ္းေစေသာ သတိ

၂၀။ ၂၈-၃-၁၉၉၉  ဗိုလ္ငါးပါးတို႕ျဖင့္ ရႈမွတ္ပုံ

၂၁။ ၂၉-၃-၁၉၉၉  ထက္၊ သန္၊ ရႊင္၊ တက္၊ တို႕ျဖင့္ရႈမွတ္ပုံ

၂၂။ ၃၀-၃-၁၉၉၉  ၾကက္မႀကီး၏ဝပ္က်င္းပမာ

၂၃။ ၁-၄-၁၉၉၉  ေဗာဇၨ်င္(၇)ပါး

၂၄။ ၂-၄-၁၉၉၉  ဘုရားေပးေသာ ေဗာဇၨ်င္ေဆး

၂၅။ ၃-၄-၁၉၉၉  ထိမႈ သိမႈ တို႕ကို ကြဲျပားစြာရႈမွတ္ပုံ

၂၆။ ၄-၄-၁၉၉၉  ခႏၶာငါးပါးလည္ပါတ္ပုံ

၂၇။ ၅-၄-၁၉၉၉  ခႏၶာစက္ရုံ အေႂကြးတင္ေနပုံ

၂၈။ ၆-၄-၁၉၉၉  ပညတ္မွ ပရမတ္သို႕

၂၉။ ၉-၄-၁၉၉၉  ပြားပို႕မႈ သတိစူးစိုက္အားျဖင့္ၾကည္႕

၃၀။ ၉-၄-၁၉၉၉  အာယတန(၁၂)ပါး

၃၁။ ၁၀-၄-၁၉၉၉  ဓါတ္(၁၈)ပါး

၃၂။ ၁၁-၄-၁၉၉၉  ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္သစၥာ

၃၃။ ၁၂-၄-၁၉၉၉  သစၥာတရားႏွင့္ သမုဒၵယမွ ဒုကၡျဖစ္ပုံ

၃၄။ ၁၃-၄-၁၉၉၉  ဒုကၡ၏သေဘာကို သိျမင္ပုံ

၃၅။ ၁၈-၄-၁၉၉၉  အေၾကာင္းသမုဒၵယႏွင့္ အက်ိဳးဒုကၡျဖစ္ၾကပုံ

၃၆။ ၁၉-၄-၁၉၉၉  ဝဋ္လည္သစၥာ(၂)ပါး

၃၇။ ၂၀-၄-၁၉၉၉  မဂၢသစၥာ၏ သြားရာလမ္း

၃၈။ ၂၁-၄-၁၉၉၉  ပုဗၺဘာဂမဂၢင္ငါးပါး (နိမိတ္ႏွင့္ သမာဓိ)

၃၉။ ၂၃-၄-၁၉၉၉  မဂၢသစၥာ၏ သြားရာလမ္း

၄၀။ ၂၄-၄-၁၉၉၉  မဂၢင္ယာဥ္ႏွင့္ ဥာဏ္အျမင္

၄၁။ ၂၅-၄-၁၉၉၉  မဂၢင္ပြား ဥာဏ္အဆင့္ဆင့္တက္ပုံ

၄၂။ ၂၆-၄-၁၉၉၉  သခၤါရကို ဥပကၡာျပဳေသာ

၄၃။ ၂၇-၄-၁၉၉၉  ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာအမွန္ (မဂၢသစၥာ)

၄၄။ ၂၈-၄-၁၉၉၉  မဂၢသစၥာမွ နိေရာဓသစၥာ (မဂၢသစၥာ)

၄၅။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  တရားစခန္းသိမ္း (အႏုေမာဓနာ)

၄၆။ ၁၅-၃-၁၉၉၇  ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးတရား

၄၇။ ၁၆-၃-၁၉၉၇  ဘဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား

၄၈။ ၃-၅-၁၉၉၇  ေစာင့္ထိန္းသီလျမတ္ဓမၼ

၄၉။ ၂၉-၅-၁၉၉၇  သာသနာေတာ္တြင္း သီလျပဳက်င့္ပုံ

၅၀။ ၃၀-၅-၁၉၉၇  မ်ိဳးေစ့မွန္ေအာင္ အပင္စိုက္ၾက

၅၁။ ၃၀-၅-၁၉၉၇  အႀကိဳက္စြဲမွႏွိပ္စက္တတ္ေသာ

၅၂။ ၃၁-၅-၁၉၉၇  ကံေကာင္းေအာင္လုပ္ၾကပါ

၅၃။ ၃၁-၅-၁၉၉၇  လူဘဝ၏ တေန႕တာျပဳက်င့္ပုံ

၅၄။ ၁-၆-၁၉၉၇  သီလႏွင့္တူေအာင္ျပဳက်င့္ပါ

၅၅။ ၂-၆-၁၉၉၇  အသိမွတ္၍ အသိစပ္ပါ (မဂၢင္)

၅၆။ ၂-၆-၁၉၉၇  သားသမီးေျမးတို႕၏ ထင္းမီးဥပမာ

၅၇။ ၃-၆-၁၉၉၇  သတိတစ္ခုငါးျပားလိုစုၾကပါ

၅၈။ ၃-၆-၁၉၉၇  တခုတည္းေသာအေျဖာင့္လမ္း(မဂၢင္ခရီး)

၅၉။ ၄-၆-၁၉၉၇  ေဘးရန္ကိုေပ်ာက္ေစေသာ

၆၀။ ၄-၆-၁၉၉၇  အစြန္းႏွစ္ဘက္လြတ္ေသာလမ္း(မဂၢင္ခရီး)

၆၁။ ၅-၆-၁၉၉၇  ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းပုံ

၆၂။ ၅-၆-၁၉၉၇  ၾကက္တဖက္၏ အာသေဝါပင္လယ္

၆၃။ ၇-၆-၁၉၉၇  ဒုကၡကို သုခအျဖစ္ထင္မွတ္ပံု

၆၄။ ၈-၆-၁၉၉၇  လည္ပတ္ေနေသာ ဘုံဘဝ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္)

၆၅။ ၉-၆-၁၉၉၇  သတိမ်ိဳးေစ့၏ အက်ိဳးေက်းဇူး

၆၆။ ၁၀-၆-၁၉၉၇  အၿငိမ္မေနေသာ (ကာလ၊ ဝယ၊ ကိေလသ) သုံးမ်ိဳး

၆၇။ ၁၁-၆-၁၉၉၇  မေမ့အပ္ေသာ တရားသုံးမ်ိဳး

၆၈။ ၁၂-၆-၁၉၉၇  ရုပ္ေသးႀကိဳးဆြဲပမာ

၆၉။ ၁၃-၆-၁၉၉၇  သရဏဂုဏ္သုံးပါးႏွင့္ ရွစ္ပါးသီလရွင္းတမ္း

၇၀။ ၁၃-၆-၁၉၉၇  မေမ့သူႏွင့္ ေမ့ေမ့ေနသူ

၇၁။ ၁၄-၆-၁၉၉၇  တမန္ေတာ္ငါးဦး (ေဒဝဒူတသုတၱန္)

၇၂။ ၁၅-၆-၁၉၉၇  အခြင့္ေကာင္းႀကီး(၄)မ်ိဳး

၇၃။ ၁၅-၆-၁၉၉၇  သတိတရားသည္ ပင္ တရားသတိ

၇၄။ ၁၆-၆-၁၉၉၇  နယ္ခ်ဲ႕သမာ(၃)ေယာက္

၇၅။ ၁၇-၆-၁၉၉၇  သတိကပ္၍  ထင္ရွားစြာရႈမွတ္ပါ

၇၆။ ၁၈-၆-၁၉၉၇  မွန္ေအာင္သိပါ (ယထာဘူတဥာဏ္)

၇၇။ ၁၉-၆-၁၉၉၇  သေဘာပရမတ္ အေျပာပညတ္

၇၈။ ၂၁-၆-၁၉၉၇  အေၾကာင္းသမုဒၵယ၏ အက်ိဳးဒုကၡျဖစ္ပုံ

၇၉။ ၂၁-၆-၁၉၉၇  ကာမသမုဒၵယမွ ဘဝဒုကၡျဖစ္ပုံ

၈၀။ ၂၂-၆-၁၉၉၇  သညာသိမွ ပညာသိသို႕ (ယကၠန္းသည္မေလး)

၈၁။ ၂၃-၆-၁၉၉၇  အတက္လမ္း အဆင္းလမ္း၏ သတိပဲ့ကိုင္

၈၂။ ၂၆-၃-၁၉၉၇  စိတ္ရိုင္းႏြား သတိႀကိဳးကိုင္ထားပါ

၈၃။ ၂၈-၆-၁၉၉၇  ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိေအာင္ျပဳက်င့္ပါ

၈၄။ ၂၉-၆-၁၉၉၇  အခ်ိန္ရွိခိုက္ သတိဥာဏ္အား စိုက္ၾကပါ

၈၅။ ၃-၇-၁၉၉၇  သခၤါရေလးမ်ဳိးတို႕၏အေၾကာင္းတရား

၈၆။ ၁၉-၇-၁၉၉၇  ဒုကၡကိုျမင္ေအာင္ၾကည္႕

၈၇။ ၁၉-၇-၁၉၉၇  ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္အရာမ်ား

၈၈။ ၁၉-၇-၁၉၉၇  က်င့္စဥ္ရႈမွတ္ၾသဝါဒ

၈၉။ ၂၂-၇-၁၉၉၇  စႀကၤာကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းပုံ

၉၀။ ၂၃-၇-၁၉၉၇  အေထြေထြမူရာပိုင္း

၉၁။ ၂၄-၇-၁၉၉၇  သတိတရားတို႕ျဖင့္ရွင္သန္ျခင္း

၉၂။ ၂၆-၇-၁၉၉၇  ေဗာဇၨ်င္အေၾကာင္းတရား(၇)ပါး

၉၃။ ၂၇-၇-၁၉၉၇  အမွတ္ကေလးနဲ႕တြဲဘက္သြားပါ

၉၄။ ၂၈-၇-၁၉၉၇  မဂ္ရအဂၤါငါးပါးအေၾကာင္း

၉၅။ ၂၉-၇-၁၉၉၇  နီဝရဏတရားငါးပါး

၉၆။ ၃၀-၇-၁၉၉၇  စ်ာန္အဂၤါငါးပါးအေၾကာင္း

၉၇။ ၁-၈-၁၉၉၇  ဝိေဝကတရား သုံးပါး

၉၈။ ၈-၈-၁၉၉၇  ဥာဏ္ျဖင့္ ရႈျမင္အပ္ေသာ ခႏၶာစက္ရုံ

၉၉။ ၁၀-၈-၁၉၉၇  အာယတနဓါတ္တို႕၏ သေဘာသတၱိ

၁၀၀။ ၁၉-၈-၁၉၉၇  ထိေနတာထိပုံ သိေနတာသိပုံ

၁၀၁။ ၂၅-၈-၁၉၉၇  သႆတဒိ႒ိနဲ႕ ဥေစ ၦဒဒိ႒ိ

၁၀၂။ ၂၆-၈-၁၉၉၇  စြဲစိတ္ကို မွတ္စိတ္ျဖင့္ေျဖပါ

၁၀၃။ ၂၉-၈-၁၉၉၇  ဝိပႆနာရႈမွတ္ပုံ (ခႏၶာငါးပါး)

၁၀၄။ ၃၀-၈-၁၉၉၇  သမုဒယေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါး

၁၀၅။ ၂-၉-၁၉၉၇  မဂၢင္ရွစ္ပါး သိကၡာသုံးပါးတြဲစပ္ပုံ

၁၀၆။ ၅-၉-၁၉၉၇  အႀကိဳက္ဆြဲ၏ လည္ပတ္ပုံ

၁၀၇။ ၇-၉-၁၉၉၇  အခ်ည္းႏွီးေသာ (အခ်ိန္) မကုန္ပါေစနဲ႕

၁၀၈။ ၁၀-၉-၁၉၉၇  နိေရာဓသစၥာ

၁၀၉။ ၁၁-၉-၁၉၉၇ နိေရာဓဆိုက္ပုံ

၁၁၀။ ၁၂-၉-၁၉၉၇  ကိေလသာျပတ္ေသာမဂၢသစၥာ

၁၁၁။ ၁၃-၉-၁၉၉၇  သမာဓိနယ္မွ ပညာနယ္သို႕

၁၁၂။ ၁၄-၉-၁၉၉၇  သစၥာဥာဏ္၊ ကိစၥဥာဏ္၊ ကတဥာဏ္

၁၁၃။ ၁-၁၀-၁၉၉၇  လူအျဖစ္ရခဲ့ေသာ ဒုလႅဘ

၁၁၄။ ၉-၁၀-၁၉၉၇  အခြင့္ေကာင္း(၄)မ်ိဳး အသုံးခ်ပုံ

၁၁၅။ ၁၃-၁၀-၁၉၉၇  နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးပုံေဝးပုံ

၁၁၆။ ၁၅-၁၀-၁၉၉၇  ဥာဏ္စဥ္တရား

၁၁၇။ ၂၀-၅-၁၉၉၇  ေဝဒနာကိုခ်ဲ႕ထြင္ခံစားပုံ

၁၁၈။ ၂၁-၅-၁၉၉၇  ခႏၶာ သမုဒယ ခႏၶာဒုကၡျဖစ္ၾကပုံ

၁၁၉။ ၂၂-၅-၁၉၉၇  ခႏၶာသမုဒယ ခႏၶာဒုကၡျဖစ္ၾကပုံ

၁၂၀။ ၉-၆-၁၉၉၈  ဒါနျပဳရာ သီလပါ

၁၂၁။ ၉-၆-၁၉၉၈  အဂၢမာဒတရား(၃)ပါး

၁၂၂။ ၂၈-၂-၁၉၉၉  မင္းဘိသိတ္ခံဘုရားထီးတင္ပြဲ အႏုေမာဓနာ

၁၂၃။ ၉-၃-၁၉၉၉  ဥပုဒ္ေတာ္သီလ

၁၂၄။ ၉-၃-၁၉၉၉  လူဘဝ၏ အႏွစ္သာရ

၁၂၅။ ၁၆-၃-၁၉၉၉  သရဏဂုဏ္ခံေသာသီလ

၁၂၆။ ၂၄-၃-၁၉၉၉  ေရႊခ်က္သို႕ တံခြန္တိုင္ဌာပနာပြဲ

၁၂၇။ ၃၁-၃-၁၉၉၉  အာရုံစိတ္သုန္းျခင္းသည္ဥပုသ္

၁၂၈။ ၃၁-၃-၁၉၉၉  ဥပုသ္ေတာ္ဂုဏ္ရည္ (ဓမၼဂုဏ္ရည္)

၁၂၉။ ၈-၄-၁၉၉၉  ဥပုသ္ေတာ္ႏွင့္ သီလ

၁၃၀။ ၈-၄-၁၉၉၉  ဆင္ေသက်ီးမိုက္ပမာ

၁၃၁။ ၁၄-၄-၁၉၉၉  ဘဝက်င္လည္ေနၾကရပုံ

၁၃၃။ ၁၅-၄-၁၉၉၉  မေသလမ္းကိုျပေသာသတိ (ကိသာေဂါတမီ)

၁၃၄။ ၁၆-၄-၁၉၉၉  ႏွစ္ေမ်ာသူအေပၚတက္ေစဖို႕

၁၃၅။ ၁၆-၄-၁၉၉၉  အပၸမာဒ၏ အေၾကာင္းတရား(၃)ပါး

၁၃၆။ ၁၇-၄-၁၉၉၉  အႏွစ္တရားကို ကိုးကြယ္ၾကပါ

၁၃၇။ ၁၇-၄-၁၉၉၉  အခ်ိန္(ကာလ)တို႕ကိုဝါးမ်ိဳျခင္း

၁၃၈။ ၂၂-၄-၁၉၉၉  အျမတ္ဆုံးေသာသီလ

၁၃၉။ ၂၂-၄-၁၉၉၉  ပိုက္ကြန္မိငါး...အိုလူသား

၁၄၀။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  ေရႊခ်က္သို႕တံခြန္တိုင္ ဘုရားအေနကဇာတင္ပြဲ

၁၄၁။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  ေရႊခ်က္သို႕ တံခြန္တိုင္ ဘုရားအႏုေမာဒနာ ေရစက္ခ်

၁၄၂။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  မယ္ေတာ္ေက်ာင္းေတာ္ အႏုေမာဒနာေရစက္ခ်

၁၄၃။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  ဝဋ္လြတ္ဒါနႏွင့္ ဝဋ္လြတ္သီလ

၁၄၄။ ၂၉-၄-၁၉၉၉  အခြင့္ေကာင္း(၄)မ်ိဳးယူတတ္ၾကပါ

၁၄၅။ ၂၁-၇-၁၉၉၉  သီလစစ္တမ္း

၁၄၆။ ၂၂-၇-၁၉၉၉  ဘာဝနာစစ္တမ္း

၁၄၇။ ၂၃-၇-၁၉၉၉  ဝိပႆနာစစ္တမ္း

၁၄၈။ ၂၄-၇-၁၉၉၉  အကြပ္တရား

၁၄၉။ ၂၅-၇-၁၉၉၉  သတိတရား အၿမဲသုံးၾကပါ

၁၅၀။ ၃၁-၇-၁၉၉၉  ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္လုပ္ပါ

၁၅၁။ ၃၁-၇-၁၉၉၉  သပၸဳရိသမူဝါဒ(၅)ခ်က္

၁၅၂။ ဥပုသ္ဆိုတာ

၁၅၃။ နိဗၺာန္စခန္း၏ ဒါနပါရမီအေၾကာင္း

၁၅၄။ ပါရမီဆယ္ပါးဥာဏ္ရင့္သန္ေအာင္

၁၅၅။ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း၏ သေဘာတရား

၁၅၆။ သရဏဂုံတည္ျခင္း၏ ေၾကာင္းက်ိဳးျပ

၁၅၇။ ကိုယ့္အမႈ ကိုယ္စစ္ပါ

၁၅၈။ တဏွာမာနဒိ႒ိျပဳတ္တရား

၁၅၉။ သတိေပးၾသဝါဒ