ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရာ ဘိဝံသ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

Dhammaduta Dr. Ashin Pannyissarra

 

 

ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရာ ဘိဝံသ
B.A(Myanmar) M.A (Sri Lanka) Ph.D (India)

သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ သာသနေဇာတိပါလဒမၼာစရိယ၊ သာသနဟိတဂဏဝါစကာစရိယ၊ မဟာဂႏ ၱဝါစကပ႑ိတ

 


ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာရိပ္သာ
ဆယ္မိုင္ကုန္း ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕
 

 

Dhamma Talk Video
 

 

စကၤာပူႏိုင္ငံ ေမလ ရုံးပိတ္ရက္ (ဧၿပီလ ၃၀၊ ေမလ ၁၊ ေမလ ၂ရက္) ၃ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္႕
မဟာသတိပ႒ာနသုတၲန္ တရားက်င့္နည္း အထူး သင္တန္း
 

 

(၁) ၃၀-၄-၂၀၁၆ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ - သင္တန္း ပထမေန႕ - ပထမ ပိုင္း

(၂) ၃၀-၄-၂၀၁၆ ေန႕လည္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ - သင္တန္း ပထမေန႕ - ဒုတိယ ပိုင္း

(၃) ၃၀-၄-၂၀၁၆ ေန႕လည္္ ၄ နာရီမွ ၆ နာရီထိ - သင္တန္း ပထမေန႕ - တတိယ ပိုင္း

(၄) ၁-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - ပထမ ပိုင္း

(၅) ၁-၅-၂၀၁၆ ေန႕လည္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - ဒုတိယ ပိုင္း

(၆) ၁-၅-၂၀၁၆ ေန႕လည္္ ၄ နာရီမွ ၆ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - တတိယ ပိုင္း

(၇) ၁-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - ပထမ ပိုင္း

(၈) ၁-၅-၂၀၁၆ ေန႕လည္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - ဒုတိယ ပိုင္း

(၉) ၁-၅-၂၀၁၆ ေန႕လည္္ ၄ နာရီမွ ၆ နာရီထိ - သင္တန္း ဒုတိယေန႕ - တတိယ ပိုင္း

 

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 3 Nov 2009****

 

 

 


ကိုယ့္အမွားသိျမင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ ၃၁-၃-၂၀၀၆

ဘဝစစ္တမ္း  ၉-၁၁-၂၀၀၆

အမွတ္တမဲ့ အမွား ၂၅-၁၁-၂၀၀၆

ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ ၁၃-၁-၂၀၀၇

ေပါင္းစုတူယွဥ္ နိဗၺာန္ဝင္ ၂၄-၁-၂၀၀၇

တစ္ေန႕ကုန္သြားရင္ ၂၉-၂-၂၀၀၇

တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၁) ၂၄-၉-၂၀၀၇

တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၂) ၂၅-၉-၂၀၀၇

အေျခခံအုတ္ျမစ္ ၃-၁၂-၂၀၀၇

ျမတ္ဗုဒၶကိုၾကည္ညိဳျခင္း ၄-၁-၂၀၀၈

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ တရား ၁၅-၄-၂၀၀၉

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ (၁) ၃၁-၃-၂၀၀၈

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံ (၂) ၁-၄-၂၀၀၈

အေမးအေျဖတရားေတာ္ ၂-၄-၂၀၀၈

နိဗၺာန္လမ္းညႊန္ ၂-၈-၂၀၀၈

လူေတြဘာေၾကာင့္အိုနာေသ ၅-၈-၂၀၀၈

ဘာဝနာဆိုသည္မွာ ၇-၈-၂၀၀၈

ဥပုဒ္ေစာင့္သည္႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ၆-၉-၂၀၀၈

ေလာကဓံႏွင့္ တည္႕ေအာင္ေန ၁၇-၉-၂၀၀၈

ထူးျမတ္တဲ့အလွဴရွင္ ၁၅-၁၁-၂၀၀၈

ဘာအေကာင္းဆုံးလဲ ၁၁-၁၂-၂၀၀၈

အမ်က္ေဒါသကို ေျဖေလ်ာ့ပါ ၁၅-၁၂-၂၀၀၈

အေကာင္းဆုံးတရား ၁၉-၁၂-၂၀၀၈

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီ ၇-၁-၂၀၀၉

တရားက်င့္ဖို႕ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္  ၈-၁-၂၀၀၉

ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ(၁) ၉-၂-၂၀၀၉

ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ(၂) ၉-၂-၂၀၀၉

ဘယ္ဆီကလာ ဘာေတြျပဳခဲ့ ၁၃-၃-၂၀၀၉

နိဝရဏ(၃) ၂၀-၃-၂၀၀၉

ဝဋ္ကၽြတ္ရာမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္  ၁၂-၄-၂၀၀၉

သိရမယ့္သစၥာ ၁၄-၄-၂၀၀၉

ေနာင္တဆယ္ပါး ၁၇-၄-၂၀၀၉

ဝိသာခါေတာင္းဆု(၈)ပါး  ၁၅-၇-၂၀၀၉

ပုထုဇဥ္ဆိုသည္မွာ ၃၀-၁၁-၂၀၀၈

ဗုဒၶဝါဒ အေျခခံသေဘာတရား ၃၁-၃-၂၀၀၇

အလိုအပ္ဆုံးအရာ  ၂၈-၈-၂၀၀၇

အေမအိုရဲ႕ ဒုကၡ ၂၄-၉-၂၀၀၇

တရားကေပးတဲ့ခ်မ္းသာ ၂၅-၁-၂၀၀၇

ေတာင္ထိပ္ေပၚကရတနာ ၂၆-၁-၂၀၀၇

လိုရင္းတိုရွင္း ဝိပႆနာ  ၈-၂-၂၀၀၇

သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ(၁) ၁၅-၁၂-၂၀၀၈

သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ(၂) ၁၅-၁၂-၂၀၀၈

တကယ့္အေရးတကယ့္ေဘး  ၂၈-၁၁-၂၀၀၈

တရားက်င့္ေသာသူ ၁၆-၄-၂၀၀၉

အေၾကာင္းသိေလၾကည္ညိဳေလ ၉-၂-၂၀၀၆

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 12 April 2011****

 

DVD 01

 

 

၁။ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္

၂။ ေက်ာက္ေတာင္ပမာ က်င့္ႀကံပါ

၃။ အေၾကာင္းသိေလ ၾကည္ညိဳေလ

၄။ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္

၅။ အိမ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၆။ လိုရင္း တိုရွင္း ဝိပႆနာ

၇။ တကယ့္အေရး တကယ့္အေတြး

၈။ ဘဝစစ္တမ္း

၉။ အလိုအပ္ဆုံးအရာ

၁၀။ အမွတ္ တမဲ့မွ အမွတ္တရ

၁၁။ ထမင္းေလးတစ္လုပ္

၁၂။ ဗုဒၶအေျခခံ သေဘာတရား

၁၃။ ကိုယ့္အဆင့္ ကိုယ့္ေနရာ

၁၄။ အေမအိုရဲ႕ ဒုကၡ

၁၅။ ေနာင္တဆယ္ပါး

၁၆။ တရားဘယ္လို က်င့္မလဲ

၁၇။ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္

၁၈။ အမွတ္တမဲ့ အမွား

 

 

 

DVD 02

 

 

၁။ အေကာင္းဆုံး (၁)

၂။ အေကာင္းဆုံး (၂)

၃။ အေၾကာင္းသိေလ ၾကည္ညိဳေလ

၄။ အလိုအပ္ဆုံးအရာ

၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္

၆။ ေလာကဓံနဲ႕တည္႕ေအာင္ေန (၁)

၇။ ေလာကဓံနဲ႕တည္႕ေအာင္ေန (၂)

၈။ လူပီသတဲ့လူ

၉။ မွားမွန္သိရင္ အမွန္ျပင္ (၁)

၁၀ မွားမွန္သိရင္ အမွန္ျပင္ (၂)

၁၁။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ရတနာ

၁၂။ တရားဘယ္လိုက်င့္မလဲ

၁၃။ တရားကိုပူေဇာ္ျခင္း

၁၄။ မွန္တာေျပာရင္သစၥာ (၁)

၁၅။ မွန္တာေျပာရင္သစၥာ (၂)

၁၆။ ရတနာႏွလုံးသား (၁)

၁၇။ ရတနာႏွလုံးသား (၂)

 

 

၆-၂-၂၀၁၁ စိတ္က်န္းမာေရး ယိုေပါက္မ်ား တရားေတာ္

 

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 2 Jan 2012***

 

 

အမွတ္စဥ္ - ၀၁
 


၁။ အေၾကာင္းသိေလ ၾကည္ညိဳေလ (ပဲခူး)
၂။ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္သထက္ျမင့္ (ပဲခူး)
၃။ တရားကေပးတဲ့ ခ်မ္းသာ (၁) (ပဲခူး)
၄။ တရားကေပးတဲ့ ခ်မ္းသာ (၂) (ပဲခူး)
၅။ တရားက်င့္ဖို႕ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ (ပဲခူး)


အမွတ္စဥ္ - ၀၂

၁။ ထမင္းေလးတစ္လုပ္ (ပဲခူး)
၂။ ကိုယ့္အဆင့္ ကိုယ္ေနရာ (လွည္းကူး)
၃။ ကိုယ့္အမွားသိျမင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ (ပဲခူး)
၄။ အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၅။ အေဖာ္မဲ့ ခရီးသည္ (ဒိုက္ဦး)


အမွတ္စဥ္ - ၀၃

၁။ ကံစီမံရာ (ပဲခူး)
၂။ တစ္ကယ့္အေရးတစ္ကယ့္ေဘး (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၃။ ဝိသာခါေတာင္းဆု(၈)ပါး (ပဲခူး)
၄။ ပဋိစၥသမုပပါဒ္အေျခခံ (ပဲခူး)
၅။ နိဗၺာန္လမ္းညႊန္ (ပဲခူး)

 အမွတ္စဥ္ - ၀၄

၁။ ေနာင္တဆယ္ပါး (ပဲခူး)
၂။ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း (ပုသိမ္)
၃။ အလိုအပ္ဆုံးအရာ (ဘီလင္း)
၄။ လိုရင္း တိုရွင္း ဝိပႆနာ (သထုံ)
၅။ တရားဘယ္လိုက်င့္ရမလဲ (ၿမိဳင္ကေလး)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၀၅

၁။ ဘဝစစ္တမ္း (ပဲခူး)
၂။ အေမအိုရဲ႕ ဒုကၡ (ဘီးလင္း)
၃။ လူပီသတဲ့လူ (အင္းစိန္)
၄။ မနက္ျဖန္ဆိုတာ မေသခ်ာ (သုံးခြ)
၅။ ပုထုစဥ္ဆိုသည္မွာ (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၀၆

၁။ ဆြမ္းတနပ္ရဲ႕တန္ဘိုး (ေညာင္တုန္း)
၂။ လူ႕ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရ (လႈိင္)
၃။ တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၁) (ဘီးလင္း)
၄။ တရားရႏိုင္ မရႏိုင္ (၂) (ဘီးလင္း)
၅။ အမွတ္တမဲ့ အမွား (ပဲခူး)
 

 

 


အမွတ္စဥ္ - ၀၇

၁။ ေက်ာက္ေဆာင္ပမာ က်င့္ၾကပါ (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၂။ အမွတ္တမဲ့ အမွတ္တရ (ရန္ကုန္)
၃။ ဗုဒၶဝါဒီ အေျခခံသေဘာတရား (တာေမြ)
၄။ ျမတ္ဗုဒၶကို ၾကည္ညိဳျခင္း (၁) (ေမာ္လၿမိဳင္)
၅။ ျမတ္ဗုဒၶကို ၾကည္ညိဳျခင္း (၂) (ေမာ္လၿမိဳင္)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၀၈

၁။ အေကာင္းဆုံးတရား (၁) (မႏ ၱေလး)
၂။ အေကာင္းဆုံးတရား (၂) (မႏ ၱေလး)
၃။ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ (ဒလ)
၄။ တရားကို ပူေဇာ္ျခင္း (ဘီးလင္း)
၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ (သနပ္ပင္)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၀၉

၁။ ေလာကဓံႏွင့္ တည္႕ေအာင္ေန (၁) (ျမင္းမူ)
၂။ ေလာကဓံႏွင့္ တည္႕ေအာင္ေန (၂) (ျမင္းမူ)
၃။ မွားမွန္ သိရင္ အမွန္ျပင္ (၁) (သနပ္ပင္)
၄။ မွားမွန္ သိရင္ အမွန္ျပင္ (၂) (သနပ္ပင္)
၅။ ေတာင္ထိပ္ေပၚက ရတနာ (က်ိဳကၡမီ)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၀

၁။ မွန္တာေျပာရင္ သစၥာ (၁) (ေျမာက္ဥကၠလာ)
၂။ မွန္တာေျပာရင္ သစၥာ (၂) (ေျမာက္ဥကၠလာ)
၃။ ရတနာႏွလုံးသား (၁) (မႏ ၱေလး)
၄။ ရတနာႏွလုံးသား (၂) (မႏ ၱေလး)
၅။ ျမင္းေလးေကာင္ႏွင့္ လူေလးေယာက္ (ပဲခူး)

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၁

 


၁။ ေသေဘးဆင္ျခင္ ႀကိဳကာျပင္ (ပဲခူး)
၂။ ဓမၼအစြမ္း အံ့မခန္း (ပဲခူး)
၃။ ဘုရားရိပ္ တရားရိပ္ (ပဲခူး)
၄။ ကံေႂကြးကို ေပးေခ်ပါ (ပဲခူး)
၅။ လိုအင္ဆႏၵ (ပဲခူး)


အမွတ္စဥ္ - ၁၂

၁။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ထပ္ခါျပဳ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္)
၂။ ဝိပႆနာဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၃။ ၾကည္႕ရင္း ၾကည္႕ရင္း ပ်က္ယိူယြင္း (ရန္ကင္း)
၄။ ႀကဳံလွ်က္ႏွင့္ မလြဲပါေစနဲ႕ (ပဲခူး)
၅။ မိုက္မဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ (ပဲခူး)

 

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၃

၁။ ဘယ္ေလာက္က်င့္မွ တရားရမလဲ (ပဲခူး)
၂။ ေလာကအျမင္ႏွင့္ ဓမၼအျမင္ (ပဲခူး)
၃။ သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွား (သထုံ)
၄။ ဒုကၡအရိယာသစၥာ (ပဲခူး)
၅။ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ အလႈဒါန (ပဲခူး)

 

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၄

၁။ ဥပုသ္ေစာင့္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ (ပဲခူး)
၂။ ရာဟုလာကို အေမြေပးေသာ (ပဲခူး)
၃။ ဘယ္ဆီကလာ ဘာေတြျပဳခဲ့ (ပဲခူး)
၄။ အခိုင္ဆုံး ေႏွာင္ႀကိဳး (ပဲခူး)
၅။ အေမး ၊ အေျဖ (ၾသစေတးလ် - ဆစ္ဒေန)

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၅

၁။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ (၁) (ဘီးလင္း)
၂။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ (၂) (ဘီးလင္း)
၃။ ဝဋ္ကၽြတ္ရာမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ (ပဲခူး)
၄။ ဘဝရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ (တာေမြ - က်ားကြက္သစ္)
၅။ ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြျခင္း (ေတာင္ဥကၠလာ)
 

 အမွတ္စဥ္ - ၁၆

၁။ သိရမယ့္သစၥာ (ပဲခူး)
၂။ သံသရာဝဋ္က ကၽြတ္ခ်င္ရင္ (ပဲခူး)
၃။ မေျပတဲ့ ရန္ၿငိဳး (လွည္းကူ)
၄။ ထူးျမတ္တဲ့ အလႈရွင္ (ဘုရားႀကီးရြာ - ပဲခူး)
၅။ တရားက်င့္ေသာသူ (ရဟန္းႏွစ္ပါး) (ပဲခူး)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၇

၁။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၁) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၂။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၂) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၃။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၃) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၄။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၄) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၅။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၅) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)
၆။ ေႏွာင္ဖြဲ႕မျမင္ သံေယာဇဥ္ (၆) (ကံျမင့္ - စမ္းေခ်ာင္း)အမွတ္စဥ္ - ၁၈

၁။ အခ်ိန္ေႏွာင္းပါက (ပဲခူး)
၂။ ဘဝတိုးတက္ေရး (ဒဂုံ - အ.ထ.က ၂ )
၃။ အေမွာင္နဲ႕ အလင္း (ၾသစေတးလ် - ဆစ္ဒနီ)
၄။ ေန႕စဥ္ဆုံးမ ၾသဝါဒ (၁) (ေက်ာက္ေျမာင္း - တာေမြ)
၅။ ေန႕စဥ္ဆုံးမ ၾသဝါဒ (၂) (ေက်ာက္ေျမာင္း - တာေမြ)

 

 


အမွတ္စဥ္ - ၁၉

၁။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ တရားနာရမလဲ (ေတာင္ဥကၠလာ)
၂။ ကုသိုလ္ရွိရင္ မပူရဘူး (စမ္းေခ်ာင္း)
၃။ တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိသူ (ၾကခတ္ဝိုင္း - ပဲခူး)
၄။ ကိုယ့္တြက္ကိုယ္တာကုသိုလ္ရွာ (စမ္းေခ်ာင္း)
၅။ မေမ့ မေလ်ာ့ေနေသာသူ (သကၤန္းကၽြန္း)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၂၀

၁။ ဥဂၢသူႂကြယ္၏ အံဖြယ္(၈)ပါး (ပဲခူး)
၂။ သံသနာ နယ္ခ်ဲ႕သူမ်ား (ပဲခူး)
၃။ ခႏၶာဝန္ထမ္း (ပဲခူး)
၄။ ေက်းဇူးသိတတ္ ေက်းဇူးဆပ္ (အလုံ)
၅။ ဘဝထဲမွာ ဓမၼရွာ (အလုံ)
 

 


အမွတ္စဥ္ - ၂၁

၁။ ေကာင္းက်ိုးလိုရာ ျပည္႕စုံပါေစ (၁၄-၄-၂၀၁၁ - ပဲခူး)
၂။ တရားက်င့္သူတို႕ သြားရမည္႕လမ္း (၁၅-၄-၂၀၁၁ - ပဲခူး)
၃။ သစၥာတရား အၿမဲနာၾကား (၁၆-၄-၂၀၁၁ - ပဲခူး)
၄။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ စုံေအာင္ျပဳ (၁၇-၄-၂၀၁၁ - ပဲခူး)
၅။ ဆုံးမလြယ္သူ ျဖစ္ပါေစ (၂၀-၄-၂၀၁၁ - ပုသိမ္)
 

 

****dhamma talks uploaded on 29 March 2013****

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၂)


၁။ ကာမဂုဏ္အျပစ္ (၂၉.၇.၂၀၁၁ - ပဲခူး )
၂။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ တုိးပြားေၾကာင္း (၁၉.၈.၂၀၁၁ - ပဲခူး )
၃။ အႏွစ္ရွာသူမ်ား (၁၀.၉.၂၀၁၁ - ပဲခူး )
၄။ အားကုိးမွီရာ (၁၈.၉.၂၀၁၁ - ပဲခူး )
၅။ စိတ္၏ဆူးေျငာင့္ႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား (၁၉.၉.၂၀၁၁ - ပဲခူး)
၆။ ရဲရင့္ေသာစကား (၂၆.၉.၂၀၁၁ - ပဲခူး)

 


အမွတ္စဥ္ (၂၃)


၁။ အျပစ္ေျပာလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ (၁၂.၁၀.၂၀၁၁ - ကမာၻေအး)
၂။ ေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာ တုိးပြားေၾကာင္း (၂၇.၁၀.၂၀၁၁ - အင္းစိန္)
၃။ အားကုိးမွီရာ (၂၆.၁၁.၂၀၁၁ - စမ္းေခ်ာင္း)
၄။ သာသနာ့အေမြခံ (၁.၁၂.၂၀၁၁ - ေတာင္ငူ)
၅။ အမွီေကာင္း (၁၀.၁၂. ၂၀၁၁ - ကမာရြတ္)

 


အမွတ္စဥ္ (၂၄)


၁။ သစၥာပန္းမ်ား ပြင့္လန္းရာ (၁၆.၁၁.၂၀၁၁ - ကမာၻေအး )
၂။ ဂုဏ္ရည္မတူ (၂၀.၁၁.၂၀၁၁ - လွဳိင္သာယာ)
၃။ မိဘရည္မွန္း သက္ရွင္ဆြမ္း (၁၉.၁၂.၂၀၁၁ - ကမာရြတ္)
၄။ ကုိယ္သာလွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္ (၂၂.၁၂.၂၀၁၁ - အလုံ)
၅။ ကုသုိလ္ဆယ္ခု ျမတ္ေကာင္းမႈ (၁၃.၁.၂၀၁၂ - လႈိင္)
 


အမွတ္စဥ္ (၂၅)


၁။ လူေတြဘာေၾကာင့္ အုိနာေသ (၅.၈. ၂၀၀၈ - ပဲခူး)
၂။ သူေတာ္ေကာင္း ဆုိသည္မွာ (ပ) (၁၅.၁၂.၂၀၀၈ - မေကြး)
၃။ သူေတာ္ေကာင္း ဆုိသည္မွာ (ဒု) (၁၅.၁၂.၂၀၀၈ - မေကြး)
၄။ အရေတာ္စြ လူ႔ဘဝ ( ၆.၁၂.၂၀၁၁ - ေပါင္းတည္)
၅။ ေလာကကုိ သုံးသပ္ျခင္း (၂၄.၁.၂၀၁၂ - လႈိင္သာယာ)

 


အမွတ္စဥ္ (၂၆)


၁။ စိတ္ေစစားရာ (၁.၂.၂၀၁၂ - တာေမြ)
၂။ ကံစြမ္းအားႏွင့္ ဉာဏ္စြမ္းအား (၂.၂.၂၀၁၂ - အင္းစိန္)
၃။ ခႏၶာေလွ စီးသူမ်ား (၁၀.၂.၂၀၁၂ - ေကာ့မႈး)
၄။ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကား (၁၇.၂.၂၀၁၂ -လႈိင္သာယာ)
၅။ တစ္လမ္းစီသြား (၂.၃.၂၀၁၂ - ပဲခူး)

 


အမွတ္စဥ္ (၂၇)


၁။ အေႏွာင္အဖြဲ႕ (ပဲခူး)
၂။ အမ်က္ေဒါသကုိေျဖေလ်ာ့ပါ (ပဲခူး)
၃။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိယ္စီ (ပဲခူး)
၄။ တစ္ေန႔ကုန္သြားရင္ (သနပ္ပင္)
၅။ ရတနာႏွင့္ ထုိက္တန္သူ (၁) (သထုံ)
၆။ ရတနာႏွင့္ ထုိက္တန္သူ (၂) (သထုံ)


အမွတ္စဥ္ (၃၀)


၁။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္း (၁) (၅.၁၀.၂၀၁၂ - ကံျမင့္၊ စမ္းေခ်ာင္း)
၂။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္း (၂) (၆.၁၀.၂၀၁၂ - ကံျမင့္၊ စမ္းေခ်ာင္း)
၃။ ေျပာင္းလဲစြန္႔ခြာျခင္း (၃) (၇.၁၀.၂၀၁၂ - ကံျမင့္၊ စမ္းေခ်ာင္း)
၄။ မရဏသတိကထာ (၁၂.၁၀.၂၀၁၂ - ပဲခူး)
၅။ ရႈပြားရမည့္ ဘာဝနာ (၁၄.၁၀.၂၀၁၂ - ကံျမင့္၊ စမ္းေခ်ာင္း)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၃၂)

၁။ ခႏၶာ ျဖစ္စဥ္ သတိ၀င္ (၁၃-၄-၂၀၁၃- သၾကၤန္တြင္း၊ ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)
၂။ ဖန္ဆင္းရွင္လူသား (၁၄-၄-၂၀၁၃- သၾကၤန္တြင္း၊ ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)
၃။ တူရာမရွိ (၁၅-၄-၂၀၁၃- သၾကၤန္တြင္း၊ ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)
၄။ ဘယ္သူကို အခ်စ္ဆံုးလဲ (၁၇-၄-၂၀၁၃- သၾကၤန္တြင္း၊ ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)

 

အမွတ္စဥ္ (၃၃)

 

၁။ ရွိလွင္ခ်မ္းသာ (၅-၅-၂၀၁၃ - ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)

၂။ အခ်ိန္အခါမေရြး ရႈရမည္႕ တရား (၆-၅-၂၀၁၃ - ေက်ာင္းစခန္းပြဲ)

၃။ တရားႏွင့္ ေနသူ (၁) (၉-၅-၂၀၁၃ - ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္၊ စမ္းေခ်ာင္း)

၄။ တရားႏွင့္ ေနသူ (၂) (၁၀-၅-၂၀၁၃ - ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္၊ စမ္းေခ်ာင္း)

၅။ တရားႏွင့္ ေနသူ (၃) (၁၁-၅-၂၀၁၃ - ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္၊ စမ္းေခ်ာင္း)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၃၄)

 

၁။ တူရာမရွိ (၂၈-၄-၂၀၁၃ - ေကာ့ေသာင္း)

၂။ ႀကဳံေတာင့္ ႀကဳံခဲ (၂၉-၃-၂၀၁၃ - ေကာ့ေသာင္း)

၃။ ခႏၶာအရွိဥာဏ္ႏွင့္ၾကည္႕ (၅-၂-၂၀၁၁ - ေက်ာင္းစခန္း)

၄။ ပူပင္ခပိသိမ္း ကင္းၿငိမ္းသူ (၅-၂-၂၀၁၁ - ေက်ာင္းစခန္း)

၅။ အေကာင္းဆုံးသုံးပါး (၃၀-၁-၂၀၁၂ - မရမ္းကုန္း)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၃၅)

 

 

၁။ ေဘးရန္ ႏွစ္ပါး သတိထား (၈-၆-၂၀၁၃)

၂။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း (၃) ပါး (၁၀-၆-၂၀၁၃)

၃။ အဓိပတိ ၃ ပါး လက္ိကုိင္ထား (၉-၆-၂၀၁၃)

၄။ ဥဒယ - ဝယ ဥာဏ္ (၉-၆-၂၀၁၃)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၃၆)

 

၁။ မျပတ္ဆက္ကာ တရားရွာ (၁၀-၆-၂၀၁၃)

၂။ ေလာကကို သုံးသပ္ျခင္း (၁၁-၆-၂၀၁၃)

၃။ အို နာ ေသ ျခင္း အေၾကာင္းရင္း (၁၁-၆-၂၀၁၃)

၄။ သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား တရားေတာ္ (၁၃-၆-၂၀၁၃)