meta property="og:description" content=" " /> ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ ေဆကိႏၵ

 

 

 

 

Dhammaduta Ashin Say Kane Da

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

Dhammaduta Ashin Say Kane Da

Dhamma Kathika Sasanadhaja Dhammarcariya Sadhamma Nepuna Dhammacariya Sasanajoti-pala Dhamma-cariya AGTI (Civil)

               

                                                                                           

 

သာသနဓဇ။ သဒၶမၼေနပုည။ သာသနေဇာတိပါလ ဓမၼာစရိယ။ ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ
ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ ေဆကိႏၵ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

click here for တရားေတာ္အသစ္မ်ား

 

 

Dhamma Talk Audio

 

 

 

 

၅-၇-၂၀၀၅ အတူမတြဲ အတြဲ မတူ

 

 

 

MP3 Disc 01

၁။ အစကသာႀကိ ုသိခဲ့ရင္ ၂၈-၇-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါဆိုလကြယ္
၂။ သိႏိုင္သေရႊ.သာထားပါ ၅-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ၇က္
၃။ သိရင္လည္းမစဥ္းစားနဲ.ေတာ. ၂၁-၇-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါဆိုလၿပည္.ေက်ာ္ ၈ ၇က္
၄။ ေတာင္ထိပ္ေရာက္မွေတာင္ေအာက္ၿမင္မယ္ ၁၆-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၇ ၇က္
၅။ သိေပမဲ.မတတ္ပါ ၇-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၀၇က္
၆။ သိသူမပါလမ္းမသာ ၂၆-၄-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၁၄ ၇က္
၇။ ကိုယ္သိကိုယ္္တတ္ကိုယ္ပတ္က္ုယ္ၿဖည္ ၂၀-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၈ ၇က္
၈။ ပါရဂူ ၁၈-၂-၂၀၀၄ ၁၃၆၅ တပို.တြဲလျပည္.ေက်ာ္ ၁၂ ၇က္
၉။ တန္ဖိုးသိမွတန္ဖိုးရိွမယ္ ၇-၇-၂၀၀၄ ၁၃၆၆ ပထမဝါဆိုလၿပည္.ေက်ာ္ ၃ ၇က္
၁၀။ အရိပ္ေနေနအၿမစ္တူးတူး ၂၁-၁၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ေတာ္သလင္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၁၁ ၇က္
 

 

MP3 Disc 02


၁။ ရပိုင္ခြင္. ၁-၅-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ ကဆုန္လဆန္း ၁၀ ၇က္
၂။ အေနၿမတ္ၿမတ္ မၿပတ္ေနေန ၂၂-၃-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ တေပါင္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၅ ၇က္
၃။ ႏိႈင္းလို.မရ တုလို.မႏိုင္ ၁၆-၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ ၿပာသိုလဆန္း ၁၄ ၇က္
၄။ အိမ္တြင္းကေတာ.ပြဲၿပင္ၿကမယ္ ၂၈-၁၀-၉၉ ၁၃၆၁ သတင္းက်ြတ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
၅။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ
၆။ သတိတစ္လံုး လက္ကိုင္သံုး ၂၃-၁၀-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ သတင္းက်ြတ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၂ ၇က္
၇။ လိုက္သိ၊ ေစာင္.သိ၊ ၿဖစ္တိုင္းသိ ၁၄-၁၁-၂၀၀၀ ၁၃၆၂ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
၈။ အနာစြဲလို.သံသရာလည္ ၉-၆-၁၉၉၈ ၁၃၆၀ နယုန္လၿပည္.
၉။ ေဘးရွင္း၊ ရန္ရွင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း ၅-၅-၂၀၀၂
၁၀။ အေၿပာနဲ.အလုပ္ အဟုတ္ညီရင္ ၁၀-၁၂-၂၀၀၂ ၁၃၆၄ နတ္ေတာ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၁ ၇က္
၁၁။ ဆရာေကာင္းနဲ.ေတြ.ေစခ်င္တယ္ ၂၆-၄-၁၉၉၇ ၁၃၅၉ တန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
 


MP3 Disc 03


၁။ ထင္တိုင္းမၿကဲနဲ. ၂၇-၅-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ နယုန္လဆန္း ၅ ရက္
၂။ မေသမခ်င္းမလုပ္ေပး ၂၄-၁၀-၂၀၀၂ ၁၃၆၄ သီတင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္ေန႕
၃။ အတုနဲ.အစစ္
၄။ မွ တပါးအၿခားမရိွၿပီ ၃၇၃၈၆ ၁၃၆၄ ေတာ္သလင္းျပည္႕ေက်ာ္ ၁၄ရက္
၅။ သံုးလြန္းတင္တဲ.ၿကိုး ၃၇၈၆၇ ၁၃၆၄ တေပါင္းလဆန္း ၇ရက္
၆။ အက်ိဳးမရိွအလုပ္မၿဖစ္ ၁၇-၃-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ တေပါင္းလဆန္း ၁၅ရက္
၇။ သံသရာခ်ဲ.တယ္
၈။ ေစ်းသည္ေကာင္းၿဖစ္မွ နိဗၺာန္ရ ၂၀-၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ ျပာသိုလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္
၉။ ကိုယ္.ကိုခ်စ္လ်င္ကိုယ္ၿပဳၿပင္ ၂။၃။၂၀၀၂ ၁၃၆၃ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္
၁၀။ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာရိွလိုက္ပါဘိ ၁၆-၄-၂၀၀၂ ၁၃၆၃ တန္ခူးလဆန္း ၄ရက္
 


MP3 Disc 04


၁။ ဣေႁႏၵမရိွ တရားမသိ ၇-၁၁-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၆ရက္
၂။ ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ တဏွာပစၥယာ ေ၀ဒနာ
၃။ ေသမထူး ေနမထူး
၄။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆံုး
၅။ တစ္သက္လံုးေနတတ္ေအာင္
၆။ ေၿပးသူကေၿပး ဆြဲသူကဆြဲ
၇။ ရုပ္နာမ္မၿမင္ ဘာကိုၿမင္
၈။ ေသသင္.သူကိုသတ္လိုက္ပါ
၉။ အၿပစ္မရိွ အၿပစ္ရွာတယ္
၁၀။ ၀ဋ္ႀကိုက္ရင္ ၀ဋ္လိုက္တယ္
 


MP3 Disc 05


၁။ နားလည္းေထာင္ပါေၿပာလည္းေၿပာပါ
၂။ ေက်နပ္လြန္းလွတယ္
၃။ သတိေပး
၄။ ကုသိုလ္တန္ဖိုး
၅။ တရားနဲ.ေမြ.ေလ်ာ္ တရားနဲ.ေပ်ာ္
၆။ ေတြ.မေတြ.ဖုးပါဖူး
၇။ ေန.စဥ္အလုပ္
၈။ ေနတတ္ထိုင္တတ္
၉။ ေရလာေၿမာင္းေပး
၁၀။ မရိွမေကာင္းရိွမေကာင္း
၁၁။ ေနာက္က်ရင္ေနာက္က်တာပါဘဲ
၁၂။ ၿကိုက္စရာေတြကိုမၿကိုက္လို.ပါ
 


MP3 Disc 06


၁။ ေထရ၀ါဒသာသနာ
၂။ သတိပဌာန္အႏွစ္ခ်ဳပ္
၃။ ေန.စဥ္အလုပ္ေန.စဥ္လုပ္
၄။ နိဗၺာန္ပြဲ၀င္ အလွဆင္
၅။ သာမေဏေက်ာ္ အေမးအေၿဖ
၆။ ၀ိပႆနာအေမးအေၿဖ
၇။ ေရႊဥမွင္ဆရာေတာ္ၿကီး
၈။ ဒါနသီလ
 

 


MP3 Disc 07


၁။ မေသလို.ေနရ
၂။ မရိွေလေလ ရိွေလေလ
၃။ သူလဲမပါ ငါလဲမရိွ
၄။ ထင္တိုင္းမၿကဲႏွင္.
၅။ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ခ်င္တယ္
၆။ ေရလာေၿမာင္းေပး
၇။ တစ္ေရာက္ထဲပါေနာ္
၈။ ဧည္.သည္
၉။ တစ္သက္လံုးပဲဆိုးေတာ.မွာလား
၁၀။ မေသမခ်င္းအလုပ္ေပး
၁၁။ တရားနာရ က်ိဳးဖလ
၁၂။ မွတပါးအၿခားမရို
 


MP3 Disc 08


၁။ မပ်က္မစီး ၿကီးပြားေရး
၂။ မသိတသိ
၃။ သိေတာ.သိတယ္ အလုပ္ေပး
၄။ ျပတ္ေတာ့ျပတ္တယ္
၅။ မပ်က္မစီး ၿကီးပြားေရး
၆။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ.ေနခ်င္တယ္
၇။ အၿပစ္မရိွအၿပစ္ရွာ
၈။ အရြယ္ကစကားေၿပာတယ္
၉။ ကိုယ္.ေနရာကိုယ္ေန (စ)
၁၀။ ကိုယ္.ေနရာကိုယ္ေန (ဆုံး)

 

 


MP3 Disc 09


၁။ ရွက္ရမွာခက္ေနၿကတယ္
၂။ မရိွမေကာင္း ရိွမေကာင္း
၃။ တံခါးလည္းခိုင္ ေသာ.လည္းပိုင္
၄။ သူေတာ္ေကာင္းစကားသူေတာ္ေကာင္းနား
၅။ သစၥာေၿပာင္းဖို.အခ်ိန္တန္ၿပီ
၆။ စိတ္ထြက္ေပါက္
၇။ သိရိွပယ္ တိုိုက္တြနး္တရား
၈။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၿကာင္း
 

 


MP3 Disc 10


၁။ တရားရိွတယ္ဆိုတာ ဒီလိုေနတာပါ
၂။ မရိွလည္းသိ ရိွလည္းသိ
၃။ သိလွ်က္ႏွင္.မေသခ်ာ
၄။ ဥာဏ္မျမင္အထင္နဲ႔ သာၾကည္႕
၅။ ေနလည္းမေနေသလည္းမေသMP3 Disc 11


၁။ သန္သန္စြမ္းစြမ္း က်န္းက်န္းမာမာ
၂။ မေရာက္ဖုးေသးတာေရာက္ဖို.
၃။ ဥာဏ္မၿမင္ အထင္နဲ.သာၿပီး
၄။ အက်ိုးမရိွ အလုပ္မၿဖစ္
၅။ ၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တိုင္းမီ
 


MP3 Disc 12


၁။ အၿမစ္ခ်ိဳမွ အသီးခ်ိဳမယ္
၂။ ကုသိုလ္တန္ဖိုး
၃။ မေရာက္ဖူးေသးတာ ေရာက္ဖို.
၄။ ေရာက္ပါတယ္မေၿကာက္ပါနဲ.
၅။ လူ.တန္ဖိုး
၆။ မ်က္စိအက်င္. ၀မ္းအခ်င္.
၇။ အမွန္ၿမင္မွ အမွားစင္မည္
၈။ ရိွမွသိ သိမွရိွ
၉။ အမ်ားေအးဖို. တရားေပးပါသည္
 


MP3 Disc 13


၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္လိုက္တာ ၁၃-၈-၂၀၀၄
၂။ ရိုးသားခ်င္လိုက္တာ ၁၄-၈-၂၀၀၄
၃။ အကဲ.ရဲ.လြက္ခ်င္လိုက္တာ ၁၅-၈-၂၀၀၄
၄။ တရားေတြ.ခ်င္လိုက္တာ ၁၆-၈-၂၀၀၄
၅။ ေမ.ၿပစ္ခ်င္လိုက္တာ ၁၇-၈-၂၀၀၄
၆။ နိဗၺာန္ၿမင္ခ်င္လိုက္တာ ၁၈-၈-၂၀၀၄
၇။ တရားနဲ.ေနခ်င္လိုက္တာ ၁၉-၈-၂၀၀၄
၈။ ၿပသနာရွင္းခ်င္လိုက္တာ ၂၀-၈-၂၀၀၄
၉။ အားလံုးၿပတ္ရပ္ခ်င္လိုက္တာ ၂၁-၈-၂၀၀၄
၁၀။ ၿဖစ္ခ်င္လိုက္တာ ၂၂-၈-၂၀၀၄
၁၁။ သိတာၿဖစ္ရင္ၿဖစ္တာသိ ၁၄-၈-၂၀၀၄ ညေနပိုင္းတရားေတာ္
၁၂။ ငါမေသဘူး ၂၁-၈-၂၀၀၄ ညေနပိုင္းတရားေတာ္
၁၃။ ကိုယ့္အလုပ္လည္းမျပတ္ေအာင္၊ သိသင့္တာလည္းသိေအာင္
 

 


MP3 Disc 14


၁။ ဒီလိုဘဲေနမယ္
၂။ လြယ္လြယ္ေလးပါ
၃။ ထင္ခ်င္သလိုမထင္ေတာ.ဘူး
၄။ မၿဖစ္ေလာက္ပါဘုး
၅။ မနာလိုမၿဖစ္ေတာ.ဘူး
၆။ မမႈေတာ.ပါဘူး
၇။ မသိဘူးရင္မသိဘူး
 


MP3 Disc 15

၂၀၀၄ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္မွ ၅ရက္ေန႔ထိ ၃ရက္စခန္းတရားပြဲတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား
 


၁။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္သတိ
၂။ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေအာင္
၃။ ညာမွန္းသိေအာင္လုပ္
၄။ သိစရာေတြရွိေသးတယ္
၅။ တရားေတြရွိေသးတယ္
၆။ နိဗၺာန္ေရာက္မယ့္သတိ
၇။ နားလည္မႈရွိပါေစMP3 Disc 16


၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၁၀ရက္ တရားစခန္း (ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္)

၁။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္
၂။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း
၃။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
၄။ တန္းတန္းမတ္မတ္
၅။ ျပတ္ျပတ္သားသား
၆။ မွားမွားမွန္မွန္
၇။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း
၈။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္
၉။ ၿငိမ္ၿငိမ္ၿငိမ္းၿငိမ္း
၁၀။ ႐ုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္


MP3 Disc 17


၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ မွ ၁၅ရက္ေန႕ထိ ၃ရက္စခန္းတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ကိုယ္ေန
၂။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္
၃။ မေလ်ာ့မတင္း
၄။ ေနတတ္လို႕ေက်နပ္ပါတယ္
၅။ ပဋိစၥသပုပၸါဒ္
၆။ ႐ွိမ႐ွိသိ သိမသိၾကည္႕
၇။ ႏိုင္ရာ၀န္ထမ္းMP3 Disc 18


၁။ အထုတ္ကေလးေတြကိုယ္စီထမ္းပါလို႕
၂။ သမီးအတြက္အေမ
၃။ အလုပ္လည္းျဖစ္ပါေစ
၄။ သစ္ေျခာက္ပင္ေအာက္ပန္းေအာက္ပန္းမေကာက္နဲ႕
၅။ အားနည္းခ်က္ကိုျပင္
၆။ မ်က္ႏွာလိုက္လို႕မႀကိဳက္ရင္
၇။ ေရာက္မွာကေသခ်ာတယ္
၈။ တစ္သက္လုံးအေကာင္းဆုံး
၉။ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရ
၁၀။ သြားလမ္းျပန္လမ္း ၾကၫ္႕၀မ္းသာမိ
 

 


MP3 Disc 19


၁။ သရဏဂုံသုံးပါး
၂။ တရားနဲ႕ေမြ႕ေလ်ာ္ တရားနဲ႕ေပ်ာ္
၃။ သိေတာ့သိတယ္ အလုပ္ေပးတရား
၄။ ေတြ႕မေတြ႕ဘူးပါဘူး
၅။ မပ်က္မစီးႀကီးပြားေရး
၆။ သိရမွာလား က်င့္ရမွာလား
၇။ ကုသိုလ္တန္ဘိုး
၈။ အ႐ႈံးထဲကအျမတ္
၉။ ဒုကၡႏွင့္ဒုကၡသစၥာတရား
၁၀။ ဓမၼအလုပ္ငါ့အလုပ္
၁၁။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆုံး
 


MP3 Disc 20


၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္မွ ၈ရက္ေန႕ထိ ၃ရက္ တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ
၂။ ခ်စ္တဲ့သူမ်ားရဲ႕ကိုယ္စား
၃။ အရွိကို႐ွူ
၄။ ကိုယ့္ဟာမွမဟုတ္တာ
၅။ ေရႊရည္စိမ္
၆။ အေမးအေျဖMP3 Disc 21


၁။ ပရိတၲ စမၼစကၠပ၀တၲန အနတၲ ဓာရဏ အဘိဏွ
၂။ ကုသိနာရုံ
၃။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ ကိုယ့္ရြာ ျပန္အလာ
၄။ စြန္႕ရဲမွ နိဗၺာန္ေရာက္မယ္
၅။ ပၪၥ၀ဂၢီငါးဦး
၆။ နက္ဖန္မရွိ
၇။ သူမသိလည္းကိုယ္သိပါတယ္
၈။ ျမင္လွ်က္မျမင္
၉။ တရားအေမးအေျဖ (၂၃-၃-၂၀၀၄)
၁၀။ တရားအေမးအေျဖ (၂၃-၉-၂၀၀၄)


MP3 Disc 22


၁။ ဓမၼသာကစၴာ (၁)
၂။ ဓမၼသာကစၴာ (၂)
၃။ ဓမၼသာကစၴာ (၃)
၄။ ဓမၼသာကစၴာ (၄) ၂၄-၂-၂၀၀၄
၅။ ဆင္းရဲေတြ သက္သာေစတယ္ ၁-၁၀-၂၀၀၃
၆။ မထင္မျမင္ ၁၂-၂-၂၀၀၄
၇။ အျမင္လြယ္၍ အေတြ႕ခက္သည္ ၁၃-၉-၂၀၀၃
၈။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ ၁၀-၃-၂၀၀၄
၉။ မသိလည္းျပဳ သိလည္းျပဳ
 

 


MP3 Disc 24


၁။ ယုံၾကည္မႈရွိရမည္
၂။ ယဥ္ေက်းလိမ္မၼာ

၃။ ပညာေရး ေလ့က်င့္ေရး
၄။ ၾသ၀ါဒ
၅။ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး
၆။ လသာ (၂) ဆုံးမၾသ၀ါဒ
၇။ ကေလးတရားစခန္း (ၾသ၀ါဒ)
၈။ မိုက္ရဲရင္မိုက္ၾကည္႕
၉။ ကေလးအထူးတရားပြဲ


MP3 Disc 25


၁။ မိဘနဲ႕ဘဲ ေနေတာ့မယ္
၂။ ေကာင္းတာရွိမွ ေကာင္းေတာ့မွာေပါ႕
၃။ ျပည္႕၀စုံလင္နိဗၺာန္၀င္
၄။ သူမ်ားေပ်ာ္လို႕ မေပ်ာ္ႏိုင္
၅။ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အရႈးၿပိဳင္
၆။ အသုံးက်ၿပီ
၇။ ငိုသံၾကားလို႕ တရားေဟာသည္
၈။ သူမတူ သိသူၿငိမ္းေအး
၉။ ရွိတဲ့ခ်မ္းသာရေအာင္ရွာ
၁၀။ ကံစီမံရာ


MP3 Disc 26


၁။ ဘုရားသိခ်င္ တရားၾကည္႕
၂။ အခက္ေျပရင္ အေနခက္
၃။ တရားက်င့္ရင္
၄။ နံ႕သာျဖင့္ထုံမြန္းေသာေရႊအိုး
၅။ အကာလည္းမပစ္ အႏွစ္လည္းမပါ
၆။ ေရႊအိုးႁမဳွပ္မယ္
၇။ တရားအားထုတ္နည္း
၈။ မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္
၉။ မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႕
 


MP3 Disc 27


၁။ ေအာက္ေမ့ဖြယ္
၂။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္
၃။ အားကိုးပါရေစ
၄။ တန္ပါေပတယ္
၅။ သူ႕ထက္သာ ေရႊျပည္စုိး
၆။ က်လည္းမေကာက္ ေပ်ာက္လည္းမရွာ
၇။ ငါမေသဘူး
၈။ ေျခာက္မွန္းသိလို႕ မေၾကာက္မိပါ
၉။ တန္ဘိုးသိမွ တန္ဘိုးရွိမယ္
၁၀။ စိတ္ထားေကာင္းေပမဲ့


MP3 Disc 28


၁။ ပ႒ာန္းနဲ႕ ၀ိပႆနာ
၂။ ဘ၀ေနနည္း
၃။ စိတ္ကႏိုင္မွ စိတ္ကိုႏိုင္မယ္
၄။ ရွင္ေနခ်င္ရင္ မေသနဲ႕
၅။ ယူတတ္ရင္ ရပါတယ္
၆။ မိဘဆီဘဲ ျပန္ေတာ့မယ္
၇။ တစ္ရက္ တစ္ည တစ္ခဏ
၈။ မေသပါေစနဲ႕
၉။ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္
၁၀။ ေရွ႕ကတင္ႀကိဳ
 


MP3 Disc 29


၁။ ေက်နပ္လြန္းလွပါတယ္
၂။ အမ်ားထဲက အေကာင္းဆုံး
၃။ ေရာက္ခ်င္က်င့္ က်င့္ရင္ေရာက္ပါတယ္
၄။ ေရလို႕မႏိုင္ တိုင္းလို႕မဆုံး
၅။ နိဗၺာန္လမ္းေလး ရွင္းေစခ်င္
၆။ အမွန္ကို ျပန္ေျပာႏိုင္ပါေစ
၇။ လွူၾကည္႕ရင္ သိပါတယ္
၈။ မပယ္မပစ္ အမ်ားခ်စ္
၉။ ေျပာလြယ္ဆိုလြယ္ တရားလြယ္
၁၀။ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ခ်မ္းသာသည္
 

 

 

MP3 Disc 30


၁။ ကိုယ့္စိတ္နဲ႕ ကိုယ္ကို
၂။ ကိုယ့္သားကေတာ့ ကိုယ့္သားပါပဲ
၃။ ႏုိင္ႏိုင္ရႈံးရႈံး
၄။ အေနာက္ေတြဆုံးတဲ့ ေနာက္ဆုံးတရား
၅။ အစမွတိုင္ အဆုံးႏိုင္
၆။ ေနေစခ်င္သလို ေနလိုက္ပါ
၇။ ေက်းဇူးအသိေပးတိုက္တြန္း
၈။ အပူမကိန္းအလြန္ၿငိမ္း
၉။ ႀကိဳက္စရာေတြကို မႀကိဳက္လို႕ပါ
၁၀။ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိပါတယ္


MP3 Disc 31


၁။ ညြတ္ရာယိမ္း၍ တိမ္းေတာ့သည္
၂။ တိမ္းကာေစာင္းလည္း မေျပာင္းပါ
၃။ ေျပာင္းကာလဲက် မထၿပီ
၄။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၁)
၅။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၂)
၆။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၃)
၇။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီ
 

 

 

MP3 Disc 32


၁။ မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီ
၂။ မျမဳပ္ေပၚလြင္တင္ျပန္ၿပီ
၃။ မတင္ျမစ္က်ယ္ လူဆယ္ၿပီ
၄။ မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ၿပီ
၅။ နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ၿပီ
၆။ ၀ဲမစုတ္ ပုတ္ေဆြး ေ၀းရၿပီ
 

 

 

 

MP3 Disc 33


၁။ သိမွျဖစ္မယ္ ျဖစ္မွသိမယ္
၂။ သူပါရင္ ဘယ္ခါမွမေၾကာက္
၃။ ကိုယ္သိကိုယ္တတ္ ကိုျမတ္ကိုယ္ယူ
၄။ ကိုယ့္ယာဥ္ကိုယ္စီး ကိုယ့္ခရီးကိုယ္သြား
၅။ လိုတာရွိရင္ ျဖည္႕ေစခ်င္တယ္
၆။ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ သိကၡာထပ္
၇။ ျမင့္သထက္ျမင့္ ျမတ္သထက္ျမတ္

 


MP3 Disc 34


၁။ သူတို႕လိုႀကီးပြားခ်င္လိုက္တာ
၂။ ရွိတာေလးေတာ့ေစခ်င္
၃။ တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (၁)
၄။ တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (၂)
၅။ တခုႏိုင္လည္း ကိုင္လိုက္ပါ
၆။ အတြင္းသူေတာ္ေကာင္း
၇။ အတြင္းမိတ္ေကာင္း
၈။ သိသလိုဘဲ က်င့္ေတာ့မယ္
၉။ ေမးပါရေစ
၁၀။ မေနာဟယ သေဘာက်

 

MP3 Disc 35


၁။ သစ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္စရာမလိုပါ
၂။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရွိပါတယ္
၃။ အဖုံးဖြင့္မွ ျမင္ရမည္
၄။ လြတ္လပ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္မည္
၅။ ရႏိုင္ခဲပါေပတယ္
၆။ မပန္မျဖစ္ ပန္မွျဖစ္မယ္ (၁)
၇။ မပန္မျဖစ္ ပန္မွျဖစ္မယ္ (၂)
၈။ အသိမခက္ အလွူခက္
၉။ သားသမီးထက္ပိုခ်စ္ပါတယ္

 

MP3 Disc 36


၁။ အႏၲရာယ္ကင္းဖို႕ တံတားခင္းစို႕
၂။ သူမတူထူးေပမယ့္
၃။ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္
၄။ ေနႏိုင္ ထိုင္ႏိုင္ စိတ္ခိုင္ခိုင္
၅။ နားလည္ပါၿပီ
၆။ တသက္လုံးေနတတ္ေအာင္
၇။ တႈွဏ ေရာက္က တေခါက္ျပန္ခါ

 

MP3 Disc 37


၁။ နည္းနည္းေတာ့ အသုံးက်တယ္
၂။ လွူလည္းလွူ ယူလည္းယူ
၃။ ေ၀းေ၀းနီးနီး ခရီးမကြာ
၄။ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ
၅။ ပတၲျမားမွန္ရင္
၆။ ေျပာမယုံ
၇။ ကိုယ္အသိဆုံုးပါ
၈။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္

 

MP3 Disc 38


၁။ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း၊ နင္းနင္းႏွိမ္ႏွိမ္
၂။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိ
၃။ မလွဴဘဲ မေနႏိုင္
၄။ လိုခ်င္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး
၅။ သူ႕ထက္သာ
၆။ ဖုံးထားမွန္းသိရင္ ဖယ္ၾကည္႕လိုက္ေပါ့
၇။ မေနတတ္ေနတတ္

 

MP3 Disc 39


၁။ တရားရွိမရွိ သိပါတယ္
၂။ မရေသးတာ ရႏိုင္ပါတယ္
၃။ လိုအပ္ေနတာ ျဖည္႕ေပးေနပါ
၄။ ဘုန္းႀကီးပါေပတယ္
၅။ ကိုယ္မသိသူမသိ
၆။ ေျပာမေျပာေတာ့ဘူး
၇။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ့မယ္
၈။ မေပါင္းမျဖစ္ေပါင္းမွျဖစ္မယ္

 


MP3 Disc 40


၁။ အသိရွိေလ ခ်မ္းသာေလ
၂။ အတြင္းသူေတာ္ေကာင္း (အင္းစိန္)
၃။ မယ္ေတာ္ႀကီးစ်ာပန
၄။ ငယ္ရြယ္စဥ္
၅။ တခုေကာင္းေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္ (ေရႊျပည္စိုး)
၆။ တရားရွိမရွိ သိပါတယ္
၇။ ကုန္းေနေရေန ခ်မ္းသာေစ
၈။ ေရတြက္ပိုင္းျခား မဆုံးႏိုင္
၉။ အခက္ဆုံးကို အလြယ္သုံးသည္

 


MP3 Disc 41


၁။ ေဘးကင္းျပည္႕စုံ အသိဂုဏ္
၂။ လူနတ္ဦးခိုက္ပူေဇာ္ထိုက္၏
၃။ ျပည္႔စုံႀကီးပြားျမင့္ျမတ္
၄။ မဂၤလာရွိရွိ ေနၾကရေအာင္
၅။ သူမတူထူး
၆။ ပယ္သင့္တာေတာ့ပယ္မွေပါ့
၇။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာ သိတာပါ
၈။ သူရွိရင္ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး
၉။ အခက္ဆုံးကို အလြယ္သုံး (အိမ္ေတာ္ရာ)

 


MP3 Disc 42


၁။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္
၂။ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
၃။ သုံးလြန္းတင္တဲ့ႀကိဳး
၄။ ေတြ႕ျမင္သိ
၅။ ျဗဟၼာလူနတ္ ပူေဇာ္အပ္၏
၆။ ရွိတာေပး မေ၀းေစနဲ႕
၇။ မပူေလာင္မွန္းသိ
၈။ စြဲစြဲလန္းလန္း တမ္းတမ္းတတ

 

MP3 Disc 43


၁။ ကံကလည္းေကာင္း အေၾကာင္းကလည္းလွ
၂။ ခရီးတြင္တြင္ ျမန္ျမန္ႏွင္
၃။ ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ ႀကိဳးစားေပါ့
၄။ ေမြးေန႕ရွိတာသိထားပါ
၅။ ဆရာ့အေမြ
၆။ ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲေနေတာ့မယ္
၇။ ငါနဲ႕သူ အတူရွိပါမွ
၈။ သတိအႏၲရယ္ရွိသည္

 


MP3 Disc 44


၁။ ေနာင္တမယူ အပူကင္းသည္
၂။ မဂၤလာေစ်းမွာဘဲ၀ယ္ေတာ့မယ္
၃။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ ေမာ္မဆုံး
၄။ အခုေတာ့သိပါၿပီ
၅။ အသက္ဆုံးတိုင္ မေမ့ႏိုင္
၆။ ေအးခ်မ္းခ်င္ရင္ ေစာင့္ေရွာက္ေန
၇။ ျပည္႕စုံရင္ ေပ်ာ္ရတယ္
၈။ ရွာလဲမေတြ႕ၾကာလဲ မေမ့ ငါလဲတေန႕
၉။ အျမင္လွတဲ့သူ
 


 

MP3 Disc 45


၂၄-၆-၂၀၀၅ မွ ၂၇-၆-၂၀၀၅ လူရြယ္တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေသာတရားမ်ား

၁။ သူအရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး ၂၄-၆-၂၀၀၅
၂။ မယုံတစ္၀က္ ယုံတစ္၀က္ ၂၅-၆-၂၀၀၅
၃။ ႏွစ္ဘက္ျမင္ ၂၅-၆-၂၀၀၅
၄။ လူရြယ္တရားအားထုတ္နည္း (၁) ၂၆-၆-၂၀၀၅
၅။ လူရြယ္တရားအားထုတ္နည္း (၂) ၂၆-၆-၂၀၀၅
၆။ မဟုတ္တာကို အဟုတ္ထင္ ၂၆-၆-၂၀၀၅
၇။ အေပးအယူ ၂၇-၆-၂၀၀၅


 

MP3 Disc 46


၂၉-၃-၂၀၀၅ မွ ၁-၄-၂၀၀၅ ထိ၉။၁၀ တကၠသိုလ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တစ္ေျပးညီ ၂၉-၃-၂၀၀၅
၂။ ဒီအရြယ္ ၂၉-၃-၂၀၀၅
၃။ စိတ္စည္းကမ္း ၃၀-၃-၂၀၀၅
၄။ ႏွလုံးသား ႏွင့္ဦးေႏွာက္ ၃၀-၃-၂၀၀၅
၅။ ဘာမွမဟုတ္ဘူး ၃၁-၃-၂၀၀၅
၆။ တစ္ေယာက္ထဲႏွစ္စိတ္ ၃၁-၃-၂၀၀၅
၇။ အျပစ္မရွိတဲ့ အားနည္းခ်က္ ၃၁-၃-၂၀၀၅
၈။ လူရြယ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၉။ ပန္းပုထုတာပါ
  

MP3 Disc 47


၁။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေလးစားႏွစ္သက္ ၂၆-၃-၂၀၀၅
၂။ ကုသိုလ္ ၂၆-၃-၂၀၀၅
၃။ ေလးစားလို႕ပူေဇာ္ပါသည္ ၂၇-၃-၂၀၀၅
၄။ ၿငိမ္းၿငိ္မ္းေအးေအးေနေတာ့မယ္ ၂၇-၃-၂၀၀၅
၅။ ေမြးေန႕ဆုံလို႕စုံပါသည္ ၂၈-၃-၂၀၀၅
၆။ ဘုရားအလိုငါ့အလို ၂၈-၃-၂၀၀၅
၇။ ယုန္ေထာင္ေၾကာင္ၿငိ ၂၈-၂-၂၀၀၅

 

MP3 Disc 48


၁၆-၂-၂၀၀၅ မွ ၂၅-၂-၂၀၀၅ ထိ ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္ဓမၼာရုံတြင္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား
 

၁။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အႏွးအျမန္ ၁၆-၂-၂၀၀၅
၂။ အေႏွးအျမန္ ဆင္ျခင္တိုးပြား ၁၇-၂-၂၀၀၅
၃။ ဆင္ျခင္တိုးပြာ ႀကိဳးစားသိရိွ ၁၈-၂-၂၀၀၅
၄။ ႀကိဳးစားသိရိွ ထိမိပိုင္ပိုင္ ၂၀-၂-၂၀၀၅
၅။ ထိမိပိုင္ပိုင္ မႏိုင္မရႈး ၂၁-၂-၂၀၀၅
၆။ မႏိုင္မရႈး အဆုံးမရွိ ၂၂-၂-၂၀၀၅
၇။ အဆုံးမရွိ မသိမျမင္ ၂၃-၂-၂၀၀၅
၈။ မသိမျမင္ မထင္မၿမဲ ၂၄-၂-၂၀၀၅
၉။ မထင္မၿမဲ ျမင္အၿမဲ ဆင္းရဲလြတ္ရာ၀င္ ၂၅-၂-၂၀၀၅MP3 Disc 49


၁။ အရွိအမွန္ အသိဥာဏ္ ၁၃-၄-၂၀၀၅
၂။ အသိေပးတိုက္တြန္း ၁၃-၄-၂၀၀၅
၃။ စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္း အလုပ္ၿပီး ၁၄-၄-၂၀၀၅
၄။ ၾကည္႕လို႕မျမင္ ျမင္လို႕မသိ ၁၄-၄-၂၀၀၅
၅။ ငိုခ်င္လွ်က္ လက္တို႕ ၁၄-၄-၂၀၀၅
၆။ အခုသိၿပီ ၁၅-၄-၂၀၀၅
၇။ နီးသေလာက္ေ၀း ၁၅-၄-၂၀၀၅
၈။ ခုျဖစ္ ခုသိ ခုျမင္ ခုၿငိမ္း ၁၆-၄-၂၀၀၅
၉။ အကာအႏွစ္ ေသခ်ာစစ္ ၁၆-၄-၂၀၀၅
၁၀။ လွဴတတ္ရင္ ျမတ္ပါတယ္ ၁၅-၄-၀၀၅
၁၁။ အသိေပး ၁၇-၄-၂၀၀၅
 MP3 Disc 50


၁။ သူခ်စ္ေအာင္ေန ၂၃-၄-၂၀၀၅
၂။ ဆရာတူတပည္႕ တပည္႕တူဆရာ ၂၃-၄-၂၀၀၅
၃။ သူမ်ားမုန္းေအာင္ မေနနဲ႕ ၂၄-၄-၂၀၀၅
၄။ မိသားစုေတြပါ ၂၆-၂-၂၀၀၅
၅။ မုန္းစရာေကာင္းလိုက္တာ ၂၈-၂-၂၀၀၅
၆။ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ ၂၈-၂-၂၀၀၅
၇။ မခ်စ္ရင္လည္း ေနပါေစ ၃၈၅၀၆
၈။ အတူေနလို႕ ခ်စ္ၾကတယ္ ၃၈၅၃၆
၉။ ရိုးရိုးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံ မွန္ေအာင္ေန ၃၈၆၂၈
၁၀။ ၾကည္ညိဳလို႕ပါ ၁၂-၃-၂၀၀၅
၁၁။ တို႕အမ်ိဳး တို႕အႏြယ္ ၂၀-၃-၂၀၀၅
၁၂။ က်င့္စရာက်င့္ သိစရာသိ ၂၅-၃-၂၀၀၅
 

 


MP3 Disc 51


၁။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၁)
၂။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၂)
၃။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၃)
၄။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၄)
၅။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၅)
၆။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၆)
 ၇။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၇)
၈။ လမ္းမၿမင္ကမ္းမၿမင္
၉။ တရားဆိုတာရိွပါတယ္
 

 

 


MP3 Disc 52


၁။ အရႈပ္ေလးရယ္တဲ.ရႈင္းေစလို
၂။ အကိ်ဳးဆိုခ်စ္ အၿပစ္ဆိုမုန္း
၃။ တိုးတိုးတိတ္တိ္ သိပ္သိပ္သည္းသည္း
၄။ အရင္းအႏီွးရိွမွခ်မ္းသာမယ္
၅။ မတူလို.တြဲ တြဲလို.မတူ
၆။ သိသူေတြကေက်ာ္သြားတယ္
၇။ ၿမိဳင္သထက္ၿမိဳင္
၈။ ဘယ္ေတာ.မွမေမ.နဲ.
၉။ ကိုယ္ခ်င္းစာ နာတတ္ပါသည္
 

 


MP3 Disc 53


၁။ လိမၼာယဥ္ေက်း
၂။ မပ်င္းနဲ.
၃။ စခန္းသိမ္း တရားေတာ္
 

 


MP3 Disc 54


၁။ ေကာင္းတာယူ မေကာင္းတာမယူနဲ.
၂။ အခ်ိန္နဲ.အခ်ိန္
၃။ ေရေလးေဆာင္ထားပါ
၄။ အရံႈးေပးအႏိုင္ယူ
၅။ အခ်ိန္နဲ.အခ်ိန္
၆။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္
၇။ စတိုင္ရိွမွ
၈။ ခြင္.လႊတ္ၿကပါ


MP3 Disc 55


၁၁-၃-၂၀၀၅ မွ ၁၃-၃-၂၀၀၅ ထိ ၃ရက္ ခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ စိတ္ႀကိဳက္ အားထုတ္နည္း
၂။ အရင္းအႏွီး မရႈံးဘူး
၃။ အၿမဲမျပတ္
၄။ အရသာရွိလိုက္တာ
၅။ နားလည္ရင္ အတူတူပါဘဲ
၆။ သူလည္းလွဴ ကိုယ္လည္းလွဴ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၇။ သူ႕သီလ ကိုယ့္သီလ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၈။ လူမသိ သူမသိ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၉။ သူမရွိ ကိုယ္မရွိ ၁၃-၃-၂၀၀၅
 

 

 


MP3 Disc 56


၂၀-၇-၂၀၀၅ မွ ၁၃-၈-၂၀၀၅ ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား (အလုံ-၁)
 


၁။ မယူေပး ေအးရေလၿပီ
၂။ မပူေအး ေ၀းရေလၿပီ
၃။ မတူေရြးေျပးရေလၿပီ ၂၈-၇-၂၀၀၅
၄။ ေမ့ေမ့မူးမူး ရူးရူးေမ့ေမ့ ၂၉-၇-၂၀၀၅
၅။ ပိုပိုလိုလို လိုလိုပိုပို
၆။ ဆုေတာင္းတမ္းတ တမ္းတဆုေတာင္း
၇။ သူ႕ၾကည္႕ကိုယ့္ၾကည္႕ ေသခ်ာသိ
၈။ သူ႕သိကိုယ့္သိ အေျဖရွိ ၁၃-၈-၂၀၀၅

 

************* dhamma talks uploaded and published on 13 Sept 2010 ****

MP-3 23


၁။ တဆင့္ထက္တဆင့္ ၿမင့္သထက္ၿမင့္
၂။ တခုေကာင္းေတာ့ ရိွပါတယ္
၃။ ကိုယ္ယူတာ ကိုယ္ရတယ္
၄။ လွဴလည္းလွဴ ယူလည္းယူ
၅။ အၿမတ္ဆံုးဘဲယူေတာ့မယ္ (၁)

၅။ အၿမတ္ဆံုးဘဲယူေတာ့မယ္ (၂)
၆။ တြန္းပို႕လို႕ၿဖင္႕ေဝးရၿပီ
၇။ က်န္ရစ္သူ
၈။ ရွာရွာေဖြေဖြ ေဖြေဖြရွာရွာ
၉။ လိုရာသံုးဖို႕ႀကိဳကာစုစို႔
၁၀။ ေမြးေန႕ကုသိုလ္ရွင္
 


MP-3 Disc 53


(၇-၄-၂၀၀၅) မွ (၁၀-၄-၂၀၀၅)ထိ

(၃/၄/၅တန္း) ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ လိမၼာယဥ္ေက်း
၂။ မပ်င္းနဲ႕
၃။ စခန္းသိမ္း တရားေတာ္
၄။ စကားခ်ိဳေတာ႕ခ်စ္တာေပါ႕ (အရွင္ဆႏၵာဓိက ေဟာၾကားသည္)
၅။ မိဘေက်းဇူးၿမင္႕မိုရ္ဦး (အရွင္ဆႏၵာဓိက ေဟာၾကားသည္)
 

 


MP-3 Disc 56
(၂၀-၇-၂၀၀၅) မွ (၁၃-၈-၂၀၀၅) ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား (အလံု-၁)


၁။ ၄-၈-၂၀၀၅ ပိုပိုလိုလို လိုလိုပိုပို
၂။ ၅-၈-၂၀၀၅ ဆုေတာင္းတမ္းတ တမ္းတဆုေတာင္း
၃။ ၂၀-၇-၂၀၀၅ မယူေပး ေအးရေလၿပီ
၄။ ၂၁-၇-၂၀၀၅ မပူေအး ေဝးရေလၿပီ
၅။ ၂၈-၇-၂၀၀၅ မတူေရြး ေၿပးရေလၿပီ
၆။ ၂၉-၇-၂၀၀၅ ေမ႔ေမ႔ မူးမူး ရူးရူးေမ႔ေမ႔
၇။ ၁၂-၈-၂၀၀၅ သူၾကည္႕ကိုယ္ၾကည္႕ ေသခ်ာသိ
၈။ ၁၃-၈-၂၀၀၅ သူသိကိုယ္သိ အေၿဖရိွ

 


MP3 Disc 57
(၂၀-၈-၂၀၀၅) မွ (၃-၁၀-၂၀၀၅)ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၂-၉-၂၀၀၅ မွန္တာလုပ္ ဟုတ္တာေၿပာ
၂။ ၃-၉-၂၀၀၅ အေသခ်ာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၃။၂၀-၈-၂၀၀၅ ရိုးရိုးက်င္႔ ၿမင္႕ၿမင္႕ႀကံ
၄။ ၂၇-၈-၂၀၀၅ ၿမင္႔ၿမင္႔ႀကံ မွန္တာလုပ္
၅။ ၁၇-၉-၂၀၀၅ အေနခ်ာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၆။ ၁၈-၉-၂၀၀၅ အေၿဖရွာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၇။ ၂၅-၉-၂၀၀၅ ၿဖစ္ခ်င္တာေတြမၿဖစ္ခ်င္ေတာ႔ဘူး
၈။ ၂၆-၉-၂၀၀၅ မၿဖစ္ခ်င္တာေတြၿဖစ္ခ်င္တယ္
၉။ ၃-၁၀-၂၀၀၅ မၿမဳပ္ခ်င္မေၿမာခ်င္ေတာ႔ဘူး
၁၀။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေနတတ္ပါတယ္ ထိုင္တတ္ပါတယ္
၁၁။ ၁၇-၁၀-၂၀၀၅ ဆုေတာင္းတိုင္းသာၿပည္႕ေစခ်င္

MP3 Disc 58
(၁၉-၁၁-၂၀၀၅) မွ (၁-၁၂-၂၀၀၅) ထိ

ကံၿမင္႕ေက်ာင္းတိုက္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 


၁။ ၁၉-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁)
၂။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၂)
၃။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၃)
၄။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၄)
၅။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၅)
၆။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၆)
၇။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၇)
၈။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၈)
၉။ ၃၀-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၉)
၁၀။ ၁-၁၂-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁၀)
 


MP3 Disc 59


(၇-၁၀-၂၀၀၅) မွ (၉-၁၀-၂၀၀၅) ထိ

ဝါတြင္းတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား (ေမွာ္ဘီ)


၁။ ၇-၁၀-၂၀၀၅ သေဘာေပါက္ပါတယ္
၂။ ၇-၁၀-၂၀၀၅ လြန္သြားၿပီ
၃။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ စဥ္းစဥ္းစားစားလုပ္ပါ
၄။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ ေလွနံဓားထစ္
၅။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ သိသလိုလဲမသိဘူး
၆။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေကာင္းတယ္ထင္လို႕ပါ
၇။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၈။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ မေနတတ္ေသးလို႕ပါ
၉။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေမွာင္ေမွာင္သာမဲပါလို႕
 


MP3 Disc 60


၁။ အခြင္႕အေရးေဝးေဝးေရွာင္
၂။ အရင္းအႏီွး
၃။ ခ်မ္းသာေအာင္
၄။ အၿမတ္ဆံုးမို႕အသာဆံုး
၅။ အရလည္းေတာ္ အေတာ္လည္းရ (၁)
၆။ အရလည္းေတာ္ အေတာ္လည္းရ (၂)
၇။ အလွဴလည္းၿပစ္ အႏွစ္လည္းပါ
၈။ ပန္သာပန္ ဟန္ပါဘူး
၉။ ဆရာရိွမွ အားလံုးသိ
 


MP3 Disc 61


၁။ ပရိတ္ဓမၼစၾကာပဠာန္း (၁)
၂။ ပရိတ္ဓမၼစၾကာပဠာန္း (၂)
၃။ ဓမၼာရံုဖြင့္ ပါၿပီ (၁)
၄။ ဓမၼာရံုဖြင့္ပါၿပီ (၂)
၅။ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးေနမယ္ (၁)
၆။ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးေနမယ္ (၂)
၇။ ခဲယဥ္းေပမဲ့ လြယ္ပါတယ္
၈။ လူထဲမွာတမူကြဲပါသည္
၉။ မယံုမရိွ ႀကံဳမွသိ
၁၀။ ေပးတတ ္ယူတတ္ အေမၿမတ္
၁၁။ မိသားစုေတြပါ
၁၂။ ကိုယ္မလဲဘို႔ သူဆြဲပါသည္
 


MP3 Disc 62


၁။ ခ်မ္းသာေစခ်င္လိုက္တာ(၁)
၂။ ခ်မ္းသာေစခ်င္လိုက္တာ(၂)
၃။ သာလြန္ၿမင္႔ၿမတ္
၄။ နည္းနည္းမ်ားမ်ား မ်ားမ်ားနည္းနည္း
၅။ သားသမီးထက္ပိုခ်စ္ပါသည္
၆။ လိုလား ေတာင္းတ ၿမတ္ႏိုး
၇။ ၿမတ္ဆရာ (၁)
၈။ ၿမတ္ဆရာ (၂)
၉။ သူ႕ထက္သာခ်င္တယ္
၁၀။ ရွင္ၿပဳပြဲ
 


MP3 Disc 63


၁။ ၁၇-၁၂-၂၀၀၂ အေမ႔အၿပံဳး
၂။ ၂-၃-၂၀၀၄ အေမ႔စကား
၃။ ၃၀-၁၀-၁၉၉၉ အသံတိတ္ႏွင္႔ က်ိတ္ငိုသည္
၄။ ၁၂-၁၁-၂၀၀၃ သမီးအတြက္အေမ
၅။ ၁၂-၈-၂၀၀၄ မိဘနဲ႕ဘဲ ေနေတာ႔မယ္
၆။ ၂၆-၂-၂၀၀၅ မိသားစုေတြပါ
၇။ ၃၁-၁-၂၀၀၅ ေပးတတ္ ယူတတ္ အေမၿမတ္
၈။ ဆူလို႕ ဆိုးတာလား ဆိုးလို႕ ဆူတာလား
၉။ ၁-၅-၂၀၀၁ ရပိုင္ခြင္႔ကိုသိေစခ်င္
 


MP3 Disc 64


(၂၃-၁၂-၂၀၀၅)မွ(၂၆-၁၂-၂၀၀၅)ထိ

(၉/၁၀/တကၠသိုလ္) ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားေတာ္


၁။ ၂၃-၁၂-၂၀၀၅ မၿမင္မိလို႕ပါ
၂။ ၂၃-၁၂-၂၀၀၅ မသိမိလို႕ပါ
၃။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ မေတြးမိလို႕ပါ
၄။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ သီတဂူပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
၅။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ မခ်စ္မိလို႕ပါ
၆။ ၂၅-၁၂-၂၀၀၅ မစြဲမိလို႕ပါ
၇။ ၂၅-၁၂-၂၀၀၅ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအရည္အခ်င္း
၈။ ၂၆-၁၂-၂၀၀၅ ကေလးမွ တကယ္႔ကေလး
 


MP3 Disc 65
(၂၇-၁၂-၂၀၀၅) မွ (၃၀-၁၂-၂၀၀၅) ထိ

(၆/၇/၈) တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ ၂၇-၁၂-၂၀၀၅ ေရႊတံခါးႀကီးဖြင္႔ပါဦး
၂။ ၂၇-၁၂-၂၀၀၅ နတ္ပဲၿဖစ္ခ်င္တယ္
၃။ ၂၈-၁၂-၂၀၀၅ ေက်နပ္ပါတယ္
၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၀၅ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သိပါတယ္
၅။ ၂၉-၁၂-၂၀၀၅ သူတို႔လိုဘဲ ၿဖစ္ခ်င္တယ္
၆။ ၂၉-၁၂-၂၀၀၅ စာမက်က္ခ်င္ေတာ႔ဘူး
၇။ ၃၀-၁၂-၂၀၀၅ နားလည္ေပးပါ

 


MP3 Disc 66


၁။ ၂၁-၁-၂၀၀၅ တစ္ေယာက္ထဲေန ႏွစ္စိတ္လဲထား
၂။ ၃၀-၁-၂၀၀၅ ေပးတတ္ ယူတတ္ အေမၿမတ္
၃။ ၇-၂-၂၀၀၅ ၿငိမ္းၿငိမ္းေအးေအး ေနေတာ႔မယ္
၄။ ၈-၂-၂၀၀၅ မယံုပါဘူး
၅။ ၁၀-၂-၂၀၀၅ မ်က္ႏွာခ်င္းဆံု ႀကံဳမိပါသည္
၆။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
၇။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ ခ်ီးမႊန္းေပမဲ႔ သေဘာမက်ပါ
၈။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ ေတာင္းေတာင္း တတ
၉။ ၂၂-၂-၂၀၀၅ ဆရာတပည္႕
၁၀။ ၂၆-၂-၂၀၀၅ မယံုမရိွ ႀကံဳမွသိ

 


MP3 Disc 67


(၁-၁-၂၀၀၆)မွ(၄-၁-၂၀၀၆)ထိ

(၃/၄/၅)တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ ၁-၁-၂၀၀၆ ပထမတရားပြဲ
၂။ ၁-၁-၂၀၀၆ ဒုတိယတရားပြဲ
၃။ ၂-၁-၂၀၀၆ တတိယတရားပြဲ
၄။ ၂-၁-၂၀၀၆ စတုတၳတရားပြဲ
၅။ ၃-၁-၂၀၀၆ ပဥၥမတရားပြဲ
၆။ ၄-၁-၂၀၀၆ ေနာက္ဆံုးတရားပြဲ

 


MP3 Disc 68
(၂၆-၂-၂၀၀၆)မွ(၁-၃-၂၀၀၆)ထိ

ေမွာ္ဘီတရားစခန္းတြင္္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ စိတ္ပ်ိဳကိုယ္ႏု
၂။ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ
၃။ ငါမအိုေသးဘူး
၄။ စိတ္ညစ္ မခံေတာ႔ဘူး
၅။ စိတ္ၿမန္လက္ၿမန္
၆။ စိတ္ေအးလက္ေအး
၇။ စိတ္ေထာင္းေတာ႔ ကိုယ္ေၾက
၈။ စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ
၉။ တန္ဘိုးရိွတဲ႔ ဘဝ
 


MP3 Disc 69


၁။ ၁၄-၄-၂၀၀၆ ရိွသတိႏွင္႔ ၿဖစ္သတိ
၂။ ၁၄-၄-၂၀၀၆ သူတို႔ရိွရင္ ႀကီးပြားတယ္
၃။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ တည္သမာဓိ ၾကည္သမာဓိ
၄။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ ေထာက္ပံံ့အားေပး ဝီရိယ
၅။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ ၿငိမ္းေအးပါေပစြ တကား
၆။ ၁၆-၄-၂၀၀၆ လင္းတဲ႔ဥာဏ္ ရွင္းတဲ႔ဥာဏ္
၇။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ သတိေပးတိုက္တြန္း
 


MP3 Disc 70


(၁၀) ႀကိမ္ေၿမာက္ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း

(၆/၇/၈)တန္းတြင္္ ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္

 


၁။ ၅-၄-၂၀၀၆ နားလည္ေအာင္သာ ေၿပာေပးပါ
၂။ ၆-၄-၂၀၀၆ တရားရွိရင္ ခ်မ္းသာတယ္
၃။ ၆-၄-၂၀၀၆ တရားရိွရင္ တန္ခိုးရိွတယ္

၄။ ၇-၄-၂၀၀၆ ေကာင္းတာလုပ္တာ လြယ္ပါတယ္
၅။ ၇-၄-၂၀၀၆ ဘုရားဖူးမယ္
၆။ ၈-၄-၂၀၀၆ ၿပန္မလာကြ်န္း

 


MP3 Disc 71


၉-၇-၂၀၀၆ မွ ၁၇-၈-၂၀၀၆ ထိ

အလံုေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဝါတြင္းတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၉-၇-၂၀၀၆ အားကိုးမိလို႕
၂။ ၁၀-၇-၂၀၀၆ ေၾကာက္ရြံ.မိလို႕ပါ
၃။ ၁၇-၇-၂၀၀၆ ထပ္ထပ္ထဲ႔မိလို႕ပါ
၄။ ၁၈-၇-၂၀၀၆ ဝင္ရွာမိလို႕ပါ
၅။ ၁-၈-၂၀၀၆ တြန္႔တိုမိလို႕ပါ
၆။ ၂-၈-၂၀၀၆ မၾကည္႕မိလို႕ပါ
၇။ ၈-၈-၂၀၀၆ ၿဖစ္ေစမိလို႕ပါ
၈။ ၁၆-၈-၂၀၀၆ ၿမင္ေနမိလို႕ပါ
၉။ ၁၇-၈-၂၀၀၆ မခြဲမိလို႕ပါ
 


MP3 Disc 72
(၂၂-၈-၀၆) မွ (၆-၁၀-၂၀၀၆) ထိ

အလံုေဇာတနာရာမ စာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာ
ဝါတြင္းတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၂၂-၈-၂၀၀၆ လမ္းမွားမိလို႕ပါ
၂။ ၂၃-၈-၂၀၀၆ လြတ္ေနမိလို႕ပါ
၃။ ၆-၈-၂၀၀၆ နားမေထာင္မိလို႕ပါ
၄။ ၇-၉-၂၀၀၆ မၿငိမ္းမိလို႕ပါ
၅။ ၁၄-၉-၂၀၀၆ မယံုမိလို႕ပါ
၆။ ၁၅-၉-၂၀၀၆ မွားေပါင္းမိလို႕ပါ
၇။ ၂၁-၉-၂၀၀၆ ေမ႔ေနမိလို႕ပါ
၈။ ၂၂-၉-၂၀၀၆ ၿပည္႕စံုမိလို႕ပါ
၉။ ၂၉-၉-၂၀၀၆ ေရွ႕ကမသြားမိလို႕ပါ
၁၀။ ၃၀-၉-၂၀၀၆ ေရာေႏွာမိလို႕ပါ
၁၁။ ၆-၁၀-၂၀၀၆ မေနတတ္မိလို႕ပါ

 


MP3 Disc 73


၁။ ၁၅-၁-၂၀၀၆ နက္ၿဖန္ဆိုတာမနီး
၂။ ၃၀-၁-၂၀၀၆ ဂုဏ္ပကာသန-၁
၃။ ၃၀-၁-၂၀၀၆ ဂုဏ္ပကာသန-၂
၄။ ၆-၂-၂၀၀၆ အေရွ႕နဲ႕အေနာက္
၅။ ၃-၃-၂၀၀၆ ေပါင္းၾကည္႕မွသိတယ္
၆။ ၄-၃-၂၀၀၆ ဒုကၡၿပတ္သိမ္းတစ္ဇာတ္ၿငိမ္း
၇။ ၁၀-၃-၂၀၀၆ ဖြား-ပြင္႔-စံ
 


MP3 Disc 74


၂-၃-၂၀၀၇ မွ ၄-၃-၂၀၀၇ အထိတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၃-၃-၂၀၀၇ ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္
၂။ ၃-၃-၂၀၀၇ သြားခ်င္ရာသြား
၃။ ၃-၃-၂၀၀၇ လာခ်င္ရာလာ
၄။ ၃-၃-၂၀၀၇ ယံုခ်င္ရာယံု
၅။ ၄-၃-၂၀၀၇ စြဲခ်င္ရာစြဲ
၆။ ၄-၃-၂၀၀၇ ပတ္လိုကပတ္ ရပ္လိုကရပ္ ၿဖတ္လိုကၿဖတ္
၇။ ၄-၃-၂၀၀၇ သိခ်င္ရာသိ
 


MP3 Disc 75


၁။ ၁၄-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၁
၂။ ၁၅-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၂
၃။ ၁၆-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၃
၄။ ၁၇-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၄
၅။ ၁၈-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၅
၆။ ၁၉-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၆
၇။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၇
၈။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၈
၉။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၉
၁၀။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၁၀
 

 


MP3 Disc 76

 


၁။ ၃-၂-၂၀၀၆ အားကိုးပါရေစ (ဥယ်ာဥ္ရပ္ကြက္)
၂။ ၃-၈-၂၀၀၆ ဒီဘဝဒီမွ်သာ (ကြမ္းၿခံကုန္း)
၃။ ၁၇-၃-၂၀၀၆ တရားက်င္႔တဲ႔ခ်မ္းသာ (ဆုထူးပန္)
၄။ ၂၁-၃-၂၀၀၆ သိလို႔ခ်စ္တာပါ (မဂၤလာေစ်း)
၅။ ၂၆-၃-၂၀၀၆ သူအရင္လိုမဟုတ္ေတာ႔ဘူး (တြံေတး)
၆။ ၁၂-၄-၂၀၀၆ သစ္ပင္ရိပ္မွာေရခ်ိဳးမယ္ (မဟာသႏိ ၱသုခ)
၇။ ၁၃-၄-၂၀၀၆ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္ပါေစ (ေမွာ္ဘီ)
၈။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း (SSC)
၉။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ သူတို႕ရိွရင္ႀကီးပြားတယ္ (၉၃-လမ္း)
၁၀။ ၂၂-၄-၂၀၀၆ တဆင္႔ထက္တဆင္႔ၿမင္႔သထက္ၿမင္႔ (ၿမင္းၿခံ)

 


MP3 Disc 77


၁၂-၄-၂၀၀၇ မွ ၁၇-၄-၂၀၀၇ ထိ

၂၀၀၇ သၾကၤန္တရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၁၂-၄-၂၀၀၇ သုခ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ ဗုဒၶါႏုႆတိ ပြားမ်ားၿခင္း
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ ဒုကၡ
၄။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ သဒၵါတရား
၅။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ ဗုဒၶံႏုႆတိ ကမၼဌာန္း
၆။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ ေမတၱာ
၇။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ အတၱ
၈။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ အာနာပါနရႈပြါးနည္းMP3 Disc 78


၁၂-၄-၂၀၀၇ မွ ၁၇-၄-၂၀၀၇ ထိ

၂၀၀၇ သၾကၤန္တရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 


၉။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ စိတ္
၁၀။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ နိစၥ
၁၁။ ၁၆-၄-၂၀၀၇ ဝိပႆနာရႈပြားနည္း
၁၂။ ၁၆-၄-၂၀၀၇ တဏွာ
၁၃။၁၆-၄-၂၀၀၇ အရႈပ္ေတြငါလုပ္ေန
၁၄။၁၆-၄-၂၀၀၇ အာသေဝါ
၁၅။၁၇-၄-၂၀၀၇ မဂၢင္ရွစ္ပါး

 

၂၃-၉-၂၀၁၇ တြင္ တင္ေသာတရားမ်ား

****************************

 

ဓမၼဒူတ. အ႐ွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား။

၀၀၁။ ဧည့္သည္။
၀၀၂။ နည္းနည္းႏွင့္ၾကဲၾကဲဝိုင္းၾကစို႔။(၁၁.၆.၉၉)
၀၀၃။ ေသမွာေၾကာက္ဘို႔မလိုပါ။
၀၀၄။ အ႐ွဴံ းထဲကအျမတ္တရား။(၂.၁၂.၂၀၀၆)
၀၀၅။ ေနမေကာင္းဘူးဆိုရင္။
၀၀၆။ စိတ္မနာပါေစနဲ႔။
၀၀၇။ ဘဝတန္ဘိုး။(၂၄.၂.၂၀၀၀)(ေမွာ္ဘီ)
၀၀၈။ ကုသိုလ္တန္ဘိုး။(၂၂.၂၉.၂၀၀၀)(စစ္ကိုင္း)
၀၀၉။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း။(၃၁.၃.၂၀၀၃)(ေရႊဥမင္ဓမၼသုခရိပ္သာ)
၀၁၀။ စိတ္ထားေကာင္းႏွင့္စိတ္ေကာင္းထား။(၂၀.၁၀.၂၀၀၂)(အလံု)
၀၁၁။ လူေကာင္း စိတ္ေကာင္း ညဏ္ေကာင္း။
၀၁၂။ နိဗၺန္ပြဲဝင္အလွဆင္။(ေတာင္ငူ)
၀၁၃။ ေကာင္းရင္လည္းကင္းေအာင္ေန။(၁၀.၆.၂၀၀၇)(ပဲခူး)
၀၁၄။ ဆင္ျခင္သံုးသပ္တရားျမတ္။(၂၈.၈.၂၀၀၀)(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္)
၀၁၅။ စိတ္ထားျပဳျပင္ေျပာင္းပါ့မယ္။
၀၁၆။ မ႐ွိေလေလ ႐ွိေလေလ။
၀၁၇။ ရပိုင္ခြင့္ကိုသိေစခ်င္။(၁.၅.၂၀၀၁)(လသာ)
၀၁၈။ ေဝဒနာအလုပ္ေပး။(၁)(လား႐ိႉး)
၀၁၉။ ေဝဒနာအလုပ္ေပး။(၂)(လား႐ိႉး)
၀၂၀။ ေဝဒနာအလုပ္ေပး။(၃)(လား႐ိႉး)
၀၂၁။ အရံႈးထဲကအျမတ္ (၃.၉.၂၀၁၀)
၀၂၂။ မသိတသိ။(၂၈.၈.၂၀၀၀)(တ/ဥကၠလာ)
၀၂၃။ သိေတာ့သိတယ္။(၅.၉.၂၀၀၀)(တ/ဥကၠလာ)
၀၂၄။ ျဖတ္ေတာ့ျဖတ္တယ္။(၁၂.၉.၂၀၀၀)(တ/ဥကၠလာ)
၀၂၅။ မပ်က္မစီး ႀကီးပြားေရး။(၁၃.၉.၂၀၀၀)(႐ိႉင္းဟုတ္)
၀၂၆။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေနခ်င္တယ္။(၁၃.၉.၂၀၀၀)
၀၂၇။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၈.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၂၈။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၈.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၂၉။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၉.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၀။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၀.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၁။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၁.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၂။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၂.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၃။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၃.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၄။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၄.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၅။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၅.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၆။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၇.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၇။ အျမဲတမ္းေယာဂီအလုပ္ေပး။(၁၈.၇.၂၀၀၁)(ေမွာ္ဘီ)
၀၃၈။ တရားနဲ႔ေမြ႔ေလ်ာ္တရားနဲ႔ေပ်ာ္။(၁.၁.၀၁)(ဝိေဇၨာဒါရံုေက်ာင္း)
၀၃၉။ ေတြ႔မေတြ႔ပါဘူး။(၁.၁၀.၂၀၀၀)(မႏၲေလး)
၀၄၀။ မပ်က္မစီးႀကီးပြါးေရး။(၁၅.၂.၂၀၀၁)(ပုဇြန္ေတာင္)
၀၄၁။ သိရမွာလားက်င့္ရမွာလား။(၅.၁၀.၂၀၀၀)(တ/ဥကၠလာ)
၀၄၂။ ဒုကၡႏွင့္ဒုကၡသစၥာ။(ပဲခူး)
၀၄၃။ ဓမၼအလုပ္ငါ့အလုပ္။(၂၇.၉.၂၀၀၀)(တ/ဥကၠလာ)
၀၄၄။ သန္သန္စြမ္းစြမ္း က်န္းက်န္းမာမာ။(၁၃.၃.၂၀၀၃)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၄၅။ မရဘူးေသးတာရဖို႔။(၁၄.၃.၂၀၀၃)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၄၆။ ညဏ္မျမင္အထင္ႏွင့္သာၿပီး။(၁၆.၃.၂၀၀၃)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၄၇။ အက်ိးမ႐ွိအလုပ္မျဖစ္။(၁၇.၃.၂၀၀၃)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၄၈။ ဝါသနာဘာဂီဆက္တိုင္းမွီ။ (၁၈.၃.၂၀၀၃)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၄၉။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအေႏွးအျမန္။(၁၆.၂.၂၀၀၅)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၅၀။ အေႏွးအျမန္ဆင္ျခင္တိုးပြါး။(၁၇.၂.၂၀၀၅)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၅၁။ ဆင္ျခင္တိုးပြါးႀကိဳးစားသိ႐ွိ။(၁၈.၅.၂၀၀၅)(စမ္းေခ်ာင္း)
၀၅၂။ ႀကိဳးစားသိ႐ွိထိမိပိုင္ပိုင္။(၁၉.၅.၂၀၀၅)
၀၅၃။ ထိမိပိုင္ပိုင္မႏိုင္မ႐ွဴံ း။(၂၀.၅.၂၀၀၅)
၀၅၄။ မႏိုင္မ႐ွဴံ းမဆံုးမ႐ွိ။(၂၁.၂.၂၀၀၅)
၀၅၅။ မဆံုးမ႐ွိမသိမျမင္။(၂၃.၂.၂၀၀၅)
၀၅၆။ မသိမျမင္မထင္မျမဲ။(၂၄.၂.၂၀၀၅)(အသံတိုး)
၀၅၇။ မထင္မျမဲျမင္အျမဲဆင္းရဲလြတ္ရာဝင္။(၂၅.၂.၂၀၀၅)
၀၅၈။ သေဘာေပါက္ပါတယ္။(၇.၁၀.၂၀၀၅)(ေမွာ္ဘီ)
၀၅၉။ လြန္သြားၿပီ။(၇.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၀။ စဥ္းစဥ္းစားစားလုပ္ပါ။(၈.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၁။ ေလွနံဓါးထစ္။(၈.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၂။ မေနတတ္ေသးလို႔ပါ။(၈.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၃။ သိသလိုလဲမသိဘူး။(၉.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၄။ ေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။(၉.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္။(၉.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၆။ ေမွာင္ေမွာင္သာမဲပါလို႔။(၉.၁၀.၂၀၀၅)
၀၆၇။ သုခ။(၁၂.၄.၂၀၀၇((ေမွာ္ဘီ)
၀၆၈။ ဗုဒၶႏုသာတိပြားမ်ားျခင္း။
၀၆၉။ ဒုကၡ။(၁၃.၄.၂၀၀၇)(ေမွာ္ဘီ)
၀၇၀။ သဒၵါ(၁၃.၄.၂၀၀၇)(ေမွာ္ဘီ)
၀၇၁။ ဗုဒၵါႏုသာတိကမၼဌာန္း။
၀၇၂။ ေမတၱာ၊(၁၄.၄.၂၀၀၇)(ေမွာ္ဘီ)
၀၇၃။ အတၱ။
၀၇၄။ အာနာပါန႐ႈပြားနည္း။
၀၇၅။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၇၆။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၇၇။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၇၈။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၇၉။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၀။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၁။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၂။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၃။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၄။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၅။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၆။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ (၁၂.၅.၂၀၀၇)(အေမရိကန္)

၀၈၇။ ၾကည္ညိဳရင္းစြဲ႐ွိပါတယ္။(၂.၁၀.၂၀၀၇)(ေမွာ္ဘီ)

၀၈၈။ အားကိုးရင္းစြဲ႐ွိလို႔ပါ။

၀၈၉။ နံနက္ခင္းအသိေပး(၁)။

၀၉၀။ အက်ိဴ းၾကည့္ရင္းစြဲ႐ွိလို႔ပါ။

၀၉၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္(၁)။

၀၉၂။ အလုပ္ေပးတရား။
၀၉၃။ အျပစ္ျမင္ရင္းစြဲ႐ွိလို႔ပါ။
၀၉၄။ အလုပ္ေပးတရား။
၀၉၅။ စကားေျပာရင္းစြဲ႐ွိလို႔ပါ။
၀၉၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္(၂)။
၀၉၇။ တရားနာရင္းအားထုတ္မယ္။
၀၉၈။ ေတြ႔ေပမဲ့မျမင္ပါ။(၁၆.၁.၂၀၀၈)(ကံျမင့္)
၀၉၉။ ျမင္ေပမဲ့မမွန္ပါ။
၁၀၀။ မွန္ပါေပမဲ့တလြဲ။
၁၀၁။ လြဲပါေပမဲ့ေကာင္းပါတယ္။
၁၀၂။ ေကာင္းေပမဲ့မလြတ္ေသး။
၁၀၃။ လြတ္ျခင္ေပမဲ့မရပါ။
၁၀၄။ ရေပမဲ့မယူ။
၁၀၅။ ယူေပမဲ့ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္။
၁၀၆။ ၾကိဳက္ေပမဲ့ေဝးေဝးေ႐ွာင္။
၁၀၇။ ေဝးေပမဲ့မနီးပါ။
၁၀၈။၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)

၁၀၉။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၀။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၁။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၂။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၃။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၄။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)

၁၁၅။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္သၾကၤန္အၿပီးတရားပြဲ။(ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႔)
၁၁၆။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)

၁၁၇။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၁၈။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၁၉။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၀။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၁။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၂။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၃။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၄။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၅။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၆။ အလႉႏွင့္တရားအားထုတ္ျခင္း။ (၂၅.၁၁.၂၀၀၈ မွ ၂၇.၁၁.၂၀၀၈)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၇။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)

၁၂၈။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၂၉။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၀။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၁။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)

၁၃၂။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၃။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၄။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၅။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၆။ မဂၤလသုတ္။ (၉.၂.၀၉ မွ ၁၈.၂.၀၉)(ေမွာ္ဘီ)
၁၃၇။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)

၁၃၈။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၃၉။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၀။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၁။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၂။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၃။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၄။ တေယာက္ထဲေနတေရထဲေသာက္။ (၇.၇.၀၉ မွ ၉.၇.၀၉)(စမ္းေခ်ာင္း)
၁၄၅။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၄၆။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၄၇။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၄၈။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၄၉။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၀။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၁။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၂။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၃။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၄။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၅။ ေန႔စဥ္အလုပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ (၁၇.၇.၀၉ မွ ၁၉.၇.၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၆။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၇။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၅၈။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘ
၁၅၉။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၀။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၁။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၂။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၃။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ

၁၆၄။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၅။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၆။ သူတို႔ေၾကာင္႔ (၇.၈.၂၀၀၉ မွ ၉.၈.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၇။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၈။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၆၉။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၀။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၁။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၂။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၃။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၄။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၅။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၆။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၇။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၈။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၇၉။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၀။ အားကိုးရိွပါတယ္။ (၇.၅.၂၀၀၉ မွ ၁၀.၅.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၁။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၂။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၃။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၄။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၅။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၆။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၇။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၈။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၈၉။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၀။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၁။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၂။ အစကသာ ႀကိဳသိခဲ႔ရင္ (၁၁.၉.၂၀၀၉ မွ ၁၃.၉.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၃။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၄။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၅။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၆။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၇။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၈။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၁၉၉။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၂၀၀။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၂၀၁။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၂၀၂။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၂၀၃။ ဆံုးျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ (၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မွ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉) ေမွာ္ဘီ
၂၀၄။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၀၅။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၀၆။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၀၇။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၀၈။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၀၉။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၁၀။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၁၁။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၁၂။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၁၃။ ကိုယ္႔ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးပါ (၁၅.၂.၂၀၁၀ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၀) ကံျမင္႕
၂၁၄။ ကိေလသာ (စြယ္ေတာ္)
၂၁၅။ မူလ ကမၼဌာန္း (SSC)
၂၁၆။ မတူရာကတူလာျပီ (SSC)
၂၁၇။ အစကၾကိဳသိခဲ႔ရင္ (စြယ္ေတာ္)
၂၁၈။ ကမၼသကာ (၄.၆.၂၀၀၉) (ၾကည္႔ျမင္တိုင္)
၂၁၉။ (အနိစၥ) ဘယ္လိုတရားအားထုတ္မလဲ (၁)
၂၂၀။ (အနိစၥ) ဘယ္လိုတရားအားထုတ္မလဲ (၂)
၂၂၁။ (အနိစၥ) ဘယ္လိုတရားအားထုတ္မလဲ (၃)
၂၂၂။ (အနိစၥ) ဘယ္လိုတရားအားထုတ္မလဲ (၄)
၂၂၃။ (အနိစၥ) ဘယ္လိုတရားအားထုတ္မလဲ (၅)
၂၂၄။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၂၅။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၂၆။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၂၇။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၂၈။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၂၉။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၀။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၁။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၂။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၃။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၄။ မလွည္႔စားပါနဲ႔ (၁၈.၆.၂၀၁၀ မွ ၂၀.၆.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၃၅။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၃၆။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၃၇။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၃၈။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၃၉။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၄၀။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၄၁။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု (၇ လပိုင္း ၂၀၁၀) ကံျမင္႔ေက်ာင္းတိုက္
၂၄၂။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၃။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၄။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၅။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၆။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၇။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၈။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၄၉။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၀။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၁။ အာရုဏ္တတ္မွ ေနထြက္မည္။ (၂၃.၇.၂၀၁၀ မွ ၂၅.၇.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၂။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၃။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၄။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၅။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၆။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၇။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၈။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၅၉။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၀။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၁။ တစ္သက္လံုး အမွတ္တရ (၂၀.၈.၂၀၁၀ ၽြွ ၂၂.၈.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၂။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၃။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၄။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၅။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၆။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၇။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၈။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၆၉။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၀။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၁။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၂။ ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ လြယ္ျပီလား (၂၄.၉.၂၀၁၀ မွ ၂၆.၉.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၃။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၄။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၅။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၆။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၇။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၈။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၇၉။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၈၀။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၈၁။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၈၂။ လုပ္ခဲ႔သမွ် အရာမထင္(၁၅.၁၀.၂၀၁၀ မွ ၁၇.၁၀.၂၀၁၀) ေမွာ္ဘီ
၂၈၃။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၄။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၅။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၆။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၇။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၈။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၈၉။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၉၀။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၉၁။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၉၂။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၉၃။ ကိုယ္နိုင္တာဘဲ ကိုယ္လုပ္မယ္ (၂၁.၁.၂၀၁၁ မွ ၂၃.၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၂၉၄။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၂၉၅။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၂၉၆။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၂၉၇။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၂၉၈။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၂၉၉။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၀။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၁။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၂။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၃။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၄။ ၂၀၁၁ သႀကၤန္တရားစခန္း (ေမွာ္ဘီ)
၃၀၅။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၀၆။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၀၇။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၀၈။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၀၉။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၀။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၁။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၂။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၃။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၄။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၅။ အိေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ ၉၂၅.၁၁.၂၀၁၁) ေမွာ္ဘီ
၃၁၆။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၁၇။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၁၈။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၁၉။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၀။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၁။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၂။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၃။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၄။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၅။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၆။ ေနရာေလးေတာ႔ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ယူေစခ်င္တယ္ (၁၃.၇.၂၀၁၂) ျပင္ဦးလြင္
၃၂၇။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၂၈။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၂၉။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၀။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၁။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၂။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၃။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၄။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၅။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၆။ သိေတာ႔လည္းလြယ္သားပဲ (၂၇.၇.၂၀၁၂) ေမွာ္ဘီ
၃၃၇။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၃၈။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၃၉။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၀။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၄၁။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၂။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၃။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၄၄။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၅။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၆။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၄၇။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၈။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၄၉။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၅၀။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၅၁။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၅၂။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၅၃။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၅၄။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၅၅။ တရားအားထုတ္နည္း (April၂၀၁၃)
၃၅၆။ တရားအားထုတ္နည္း (April ၂၀၁၃)
၃၅၇။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၅၈။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၅၉။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၀။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၁။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၂။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၃။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၄။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၅။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၆။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၇။ ထင္သလိုမဟုတ္ပါလား (၂၁.၅.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၅.၂၀၁၃)
၃၆၈။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၆၉။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၀။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၁။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၂။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၃။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၄။ စိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႕ဘဲထားေတာ့မယ္။  (၁၁.၆.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၃၇၅။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၇၆။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၇၇။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၇၈။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၇၉။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၀။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၁။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၂။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၃။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၄။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၅။ သူ႔လိုျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ (၂၂.၆.၂၀၁၃ ပွ ၂၄.၆.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၆။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၇။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၈။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၈၉။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၀။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၁။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၂။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၃။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၄။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၅။ သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္း (၂၁.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၆။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၇။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၈။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၃၉၉။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၀။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၁။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၂။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၃။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၄။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၅။ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရိွရိွ (၂၆.၇.၂၀၁၃ မွ ၂၈.၇.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၆။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၇။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၈။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၀၉။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၀။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၁။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၂။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၃။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၄။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၅။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၆။ လူၾကီး လူုေကာင္း (၃၀.၈.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၇။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၈။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၁၉။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၀။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၁။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၂။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၃။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၄။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၅။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၆။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၇။ အေၾကြးကင္းခ်င္တယ္။ (၂၀.၉.၂၀၁၃ မွ ၂၂.၉.၂၀၁၃) ေမွာ္ဘီ
၄၂၈။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၂၉။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၃၀။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၃၁။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၃၂။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၃၃။ လွည္႔စားမိပါျပီ (၂၁.၈.၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း
၄၃၄။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၃၅။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၃၆။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၃၇။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၃၈။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၃၉။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၀။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၁။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၂။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၃။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၄။ မျဖစ္မေန (၁၉.၁၀.၁၃ မွ ၂၁.၁၀.၁၃) (ေမွာ္ဘီ)
၄၄၅။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္
၄၄၆။ သြားခ်င္ရာသြား
၄၄၇။ လာခ်င္ရာလာ
၄၄၈။ ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္
၄၄၉။ ဆြဲခ်င္ရာဆြဲ
၄၅၀။ ပက္လိုကပက္
၄၅၁။ သိခ်င္ရာသိ
၄၅၂။ မရွိ
၄၅၃။ နိဗၺာန္
၄၅၄။ ဆႏၵေစာ
၄၅၅။ အတူေန
၄၅၆။ ခ်မ္းသာ
၄၅၇။ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ
၄၅၈။ နိစၥ
၄၅၉။ ၀ိပႆနာရႈပြားနည္း
၄၆၀။ တဏွာ
၄၆၁။ အရႈပ္ေတြငါလုပ္ေန
၄၆၂။ အာသေ၀ါ
၄၆၃။ မဂၢင္ရွစ္ပါး
၄၆၄။ နီးနီးေလးနဲ႔ ေ၀းေနတယ္။ (၂၄.၉.၂၀၁၂)
၄၆၅။ နီးနီးေလးနဲ႔ ေ၀းေနတယ္။ (၂၄.၉.၂၀၁၂)
၄၆၆။ နီးနီးေလးနဲ႔ ေ၀းေနတယ္။ (၂၄.၉.၂၀၁၂)
၄၆၇။ နီးနီးေလးနဲ႔ ေ၀းေနတယ္။ (၂၄.၉.၂၀၁၂)
၄၆၈။ နီးနီးေလးနဲ႔ ေ၀းေနတယ္။ (၂၄.၉.၂၀၁၂)
၄၆၉။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္ျပီ (၃.၄.၁၂) (ကံျမင္႕)
၄၇၀။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္ျပီ (၃.၄.၁၂) (ကံျမင္႕)
၄၇၁။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္ျပီ (၃.၄.၁၂) (ကံျမင္႕)
၄၇၂။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္ျပီ (၃.၄.၁၂) (ကံျမင္႕)