ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာဝရ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Dhamma Duta Ashin Pyanna Wara

 

 

သာသနာ့ဓဇ ဓမၼစာရိယ

ဓမၼဒူတ (သိမ္ဇရပ္) ဆရာေတာ္

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာဝရ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 

 

 

ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ တရားေတာ္

 

ဘဝလက္က်န္ တရားေတာ္

 

အၿမဲေကာင္းေလးပါး တရားေတာ္

 

ဗုဒၶေခတ္ျမတ္ ေတြ႕က်ိဳးနပ္ တရားေတာ္

 

၅-၂-၂၀၁၁ ဘဝခုံရုံး (၁)

 

၅-၂-၂၀၁၁ ဘဝခုံရုံး (၂)

 

 

ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္တရားေတာ္မ်ား

 

 

၁။ ၁-၁၀-၂၀၁၀ အျမင္ရွင္းမွ ရႈရအဆင္ေျပ

၂။ ၂-၁၀-၂၀၁၀ ေပၚခိုက္ရႈမွ နိဗၺာန္ရ

၃။ ၃-၁၀၂၀၁၀ ဥာဏ္ႏွင့္ဆပ္မွ ေႂကြးေက်ရ

၄။ ၄-၁၀-၂၀၁၀ တမွတ္တန္ဘိုး

၅။ ၅-၁၀-၂၀၁၀ မရင့္က်က္ေသးတဲ့စိတ္

၆။ ၆-၁၀-၂၀၁၀ လကၡဏာေရးသုံးပါး

၇။ ၇-၁၀-၂၀၁၀ ေနေရးထက္ ေသေရးခက္

 

 

 

 

 

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 20 Nov 2011****

 

DVD အမွတ္စဥ္(၁)

အျမင္ရွင္းမွ ရႈရ အဆင္ေျပ

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

ဇမၺဴသီရိဗိမာန္ (မရမ္းကုန္း)တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

 

၁။ အျမင္ရွင္းမွ အဆင္ေျပ (၁-၁၀-၂၀၁၀)

၂။ ေပၚခိုက္ရႈမွ နိဗၺာန္ရ (၂-၁၀-၂၀၁၀)

၃။ ဥာဏ္ႏွင့္ဆပ္မွ ေႂကြးေက်ရ  (၃-၁၀-၂၀၁၀)

၄။ တစ္မွတ္တန္ဖိုး (၄-၁၀-၂၀၁၀)

၅။ မရင့္က်က္ေသးတဲ့စိတ္ (၅-၁၀-၂၀၁၀)

၆။ လကၡဏာေရးသုံးပါး  (၆-၁၀-၂၀၁၀)

၇။ ေနေရးထက္ ေသေရးခက္ (၇-၁၀-၂၀၁၀)

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၂)

နိဗၺာန္ဆု

 

၂၀၁၁ သႀကၤန္တြင္းတရားစခန္း (သိမ္ဇရပ္)တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ ေအးကြက္ကိုရွာ  (၁၂-၄-၂၀၁၁)

၂။ သံသရာေဘး (၁၃-၄-၂၀၁၁)

၃။ သံေယာဇဥ္ (၁၀)ပါး  (၁၄-၄-၂၀၁၁)

၄။ ဥပကာက်င့္ဝတ္ (၁၅-၄-၂၀၁၁)

၅။ ဝိပႆနာမခက္ ဒါနခက္ (၁၆-၄-၂၀၁၁)

၆။ ခႏၶာေလွ  (၁၇-၄-၂၀၁၁ ေန႕လည္)

၇။ နိဗၺာန္ဆု  (၁၇-၄-၂၀၁၁ ည)

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၃)

 

မရဏသတိ (ေသျခင္းတရားကို အမွတ္ရျခင္း)

 

၁။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတြး စိတ္မေလးနဲ႕  (သိမ္ဇရပ္)

၂။ စိတ္ေကာင္းနဲ႕ မိတ္ေကာင္း (လိႈင္)

၃။ မရဏ သတိ (ေသျခင္းတရားကို အမွတ္ရျခင္း)

၄။ ဘဝလက္က်န္ (စမ္းေခ်ာင္း)

၅။ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ (၁၅-၁-၂၀၁၁  စမ္းေခ်ာင္း)

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၄)

 

တစ္ပါးသီလ

 

၁။ တစ္ပါးသီလ  (၂၂-၉-၂၀၁၀ မရမ္းကုန္း)

၂။ အေပးအယူ  (၁၅-၁၀-၂၀၁၀ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္)

၃။ ရည္စူးကုသိုလ္ (၂၈-၂-၂၀၁၁)

၄။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံ႕လစိုက္ (၃၀-၃-၂၀၁၁ ေျမာက္ဥကၠလာ)

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၅)

 

 

ဇမၺဴသီရိဗိမာန္ (မရမ္းကုန္း)ႏွင့္ (ဘီးလင္း) တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

အိမ္ရွင္ခႏၶာႏွင့္ ဧည္႕သည္ခႏၶာ

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ အိမ္ရွင္ခႏၶာႏွင့္ဧည္႕သည္ခႏၶာ (၃-၃-၂၀၁၁)

၂။ သာသနာ့လမ္းစဥ္ (၁) (၄-၃-၂၀၁၁)

၃။ သာသနာ့လမ္းစဥ္ (၂) (၅-၃-၂၀၁၁)

၄။ စက္ေလးပါး (ဘီးလင္း)

 

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၆)

 

 

ဓမၼဒူတ (သိမ္ဇရပ္) တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ေနဝင္ခ်ိန္မွာ မီးထြန္းပါ

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ ရုပ္နာမ္လကၡဏာ  (၁၂-၄-၂၀၁၀)

၂။ အေမွာင္ထဲမွာ မေနပါနဲ႕ (၁၃-၄-၂၀၁၀)

၃။ ခႏၶာဝန္ထမ္းခရီးၾကမ္း (၁၄-၄-၂၀၁၀)

၄။ ကံျမင့္၊ ကံပြင့္၊ ကံဆင့္ (၁၅-၄-၂၀၁၀)

၅။ တစ္မွတ္တန္ဘိုး (၁၆-၄-၂၀၁၀)

၆။ မရင့္က်က္ေသးတဲ့စိတ္ (၁၇-၄-၂၀၁၀)

၇။ ေနဝင္ခ်ိန္မွာ မီးထြန္းပါ (၁၈-၄-၂၀၁၀)

 

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၇)

 

ပါရမီဆယ္ပါး

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ ဘဝတိုက္ပြဲ (ပ) (လႈိင္)

၂။ ဘဝတိုက္ပြဲ (ဒု) (လႈိင္)

၃။ (၃၁)ဘုံ သားသတ္ရုံ (ဘီးလင္း)

၄။ ပါရမီဆယ္ပါး (ၾကည္႕ျမင္တိုင္)

၅။ သစ္တုံးပမာ ေယာဂီပါ (၁) (ဘီးလင္း)

။ သစ္တုံးပမာ ေယာဂီပါ (၂) (ဘီးလင္း)

 

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၈)

 

၂၀၁၁(ဝါတြင္း)သိမ္ဇရပ္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ဓမၼစႀကၤာ (ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတ္)

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ ဓမၼစႀကၤာ အပိုင္း (၁) (၁၇-၇-၂၀၁၁)

၂။ ဓမၼစႀကၤာ အပိုင္း (၂) (၁၈-၇-၂၀၁၁)

၃။ ဓမၼစႀကၤာ အပိုင္း (၃) (၁၉-၇-၂၀၁၁)

၄။ ဓမၼစႀကၤာ အပိုင္း (၄) (၂၀-၇-၂၀၁၁)

၅။ ဓမၼစႀကၤာ အပိုင္း (၅) (၂၁-၇-၂၀၁၁)

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၉)

 

၂၀၁၁(ဝါတြင္း)သိမ္ဇရပ္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ဓါတ္ခံေကာင္းဘို႕ လိုအပ္ပါတယ္

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ရႈစရာ  (၁၆-၇-၂၀၁၁)

၂။ ဓါတ္ခံေကာင္းဘို႕ လိုပါတယ္ (၁၇-၇-၂၀၁၁)

၃။ ေမြခံထိုက္ေစ (၁၈-၇-၂၀၁၁)

၄။ ႀကိဳက္ရာေရြး (၂၀-၇-၂၀၁၁)

၅။ ေရလႈရက်ိဳး (၁၇)မ်ိဳး  (၂၁-၇-၂၀၁၁)

 

 

 

 

DVD အမွတ္စဥ္(၁၀)

 

ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

(၃၂)ျဖာ လကၡဏာ

(ဓမၼာႏုပႆနာသတိပဌာန္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား)

 

၁။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၁)

၂။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၂)

၃။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၃)

၄။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၄)

၅။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၅)

၆။ (၃၂)ျဖာ လကၡဏာ အပိုင္း(၆)

 

 

 

 

 

 

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 29 March 2013****

 

 

 

 

အမွတ္စဥ္ (၁၁)

ကုသိုလ္ (၃)


၁။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႕လစိုက္ (ေတာင္ဥကၠလာပ)
၂။ ကုသိုလ္ (၃) မ်ိဳး (ေတာင္ဥကၠလာပ)
၃။ ကုသိုလ္ (၃) မ်ိဳး (တာေမြ)
၄။ တစ္ပါးသီလ (ေတာင္ဥကၠလာပ)
 

 


အမွတ္စဥ္ (၁၂)

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘဝ


၁။ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘဝ (ေတာင္ဥကၠလာပ)
၂။ ဒုလႅဘငါးပါး (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၃။ ခႏၶာေလွ (ေတာင္ဥကၠလာပ)
၄။ သံသရာေဘး (ေတာင္ဥကၠလာပ)
 

 


အမွတ္စဥ္ (၁၃)

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွင္းတမ္း


၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွင္းတမ္း (၁)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွင္းတမ္း (၂)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွင္းတမ္း (၃)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွင္းတမ္း (၄)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၅။ အႏွစ္မပါ ငါ့ခႏၶာ (အရွင္ မာဃိႏၵ)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၆။ လူ (၁၀) မ်ိဳး (အရွင္မာဃိႏၵ)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
 

 


အမွတ္စဥ္ (၁၄)

တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး


၁။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အပိုင္း - ၁)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၂။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အပိုင္း - ၂) (က)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၃။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အပိုင္း - ၂) (ခ)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၄။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အပိုင္း - ၂) (ဂ)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၅။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အပိုင္း - ၂) (ဃ) (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)
၆။ တရားအားထုတ္စဥ္ - သတိေပး (အရွင္မာဃိႏၵ)  (က်ိဳက္ထို - သိမ္ဇရပ္)

 

 

အမွတ္(၁၂)

သမုဒၵရာ ဤခႏၶာ


၁။ အိေၿႏၵထက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ (၅.၆.၂၀၁၃) (ကံၿမင့္ေက်ာင္းတိုက္)
၂။ သမုဒၵရာ ဤခႏၶာ (၁) (၆.၆.၂၀၁၃) (ကံၿမင့္ေက်ာင္းတိုက္)
၃။ သမုဒၵရာ ဤခႏၶာ (၂) (၇.၆.၂၀၁၃) (ကံၿမင့္ေက်ာင္းတိုက္)
၄။ သမုဒၵရာ ဤခႏၶာ (၃) (၈.၆.၂၀၁၃) (ကံၿမင့္ေက်ာင္းတိုက္)
၅။ သူၿမတ္က်င့္စဥ္ (၉.၆.၂၀၁၃) (ကံၿမင့္ေက်ာင္းတိုက္)


အမွတ္(၁၅)
၁။ ဘ၀လမ္းခြဲ (၇.၁.၂၀၁၃ - လိႈင္သာယာ)
၂။ ႏွလံုးသြင္းေကာင္း (၁၃.၁၂.၂၀၁၂ - ကမာရြတ္)
၃။ နိဗၺာန္ေဆာ္ကုသိုလ္ (၂၃.၁၁.၂၀၁၂ - စမ္းေခ်ာင္း)
၄။ အလွဴေပး သူေဌးျဖစ္ (၇.၁.၂၀၁၃ - ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕)

အမွတ္(၁၆)
၁။ ဘဝခံုရံုး (၈.၁.၂၀၁၂ - ပဲခူး)
၂။ အလွဴေပးသူေဌးၿဖစ္ (တရားက်င့္မွ နိဗၺာန္ရ) (၇.၂.၂၀၁၃ - ဗဟန္း)
၃။ ကုသိုလ္စံုမွ ဘံုေကာင္းရ (၂၅.၂.၂၀၁၃ - ဗဟန္း)
၄။ တပည့္လိမၼာစူဠသုဘဒၵါ (၂၂.၄.၂၀၁၃ - ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္)

အမွတ္(၁၈)

မွားခဲ့တဲ့ သံသရာ


၁။ အရွိအတိုင္းသာ ၾကည့္ေနပါ (၁၂.၄.၂၀၁၃)
၂။ အလုပ္ေပး (၁၃.၄.၂၀၁၃)
၃။ မွားခဲ့တဲ့ သံသရာ (၁၃.၄.၂၀၁၃)
၄။ တပည့္လိမၼာ စူဠသုသဒၵါ (၁၃.၄.၂၀၁၃)
၅။ အလုပ္ေပး (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၆။ ဆံုးမ ရႈမွ တရားရ (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၇။ အလႈ (၆) မ် ိဳး (၁၄.၄.၂၀၁၃)
 


အမွတ္(၁၉)

အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု့လစိုက္


၁။ အလႈ (၆) မ်ိဳး (၂၂.၅.၂၀၁၃ - လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္)
၂။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႕လစိုက္ (၉.၄.၂၀၁၃ - ဗို္လ္တေထာင္)
၃။ အိေၿႏၵထက္ေၾကာင္း (တာေမြ)
၄။ ယံုၾကည္စရာ (ရ) ၿဖာ(ေတာင္ဥကၠလာ)
၅။ (၃၁) ဘံုႏြားသတ္ရံု (ပုဇြန္ေတာင္)

 

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၀-၁)

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၾကည္႕ပါ

 

၁။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၾကည္႕ပါ (၁၄-၁၀-၂၀၁၄) (ေျမာက္ဥကၠလာ)

၂။ အလွဴ(၆)မ်ိဳး (၁-၁၁-၂၀၁၄)(၂၄ လမ္း)

၃။ သာသနာ့တာဝန္ (၁၉-၁၁-၂၀၁၄) (ေမွာဘီ)

၄။ အလွဴအက်ိဳးႀကီးျခင္း မႀကီးျခင္း (၄-၁၂-၂၀၁၄) (ဗဟန္း)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၀)

 

၁။ စိတ္ကိုေစာင့္မွ ခ်မ္းသာရ တရားေတာ္ ၉-၈-၂၀၁၅

၂။ အၿမဲတန္းသာ ဆင္ျခင္ပါ တရားေတာ္၂၉-၆-၂၀၁၅

၃။ ေန႕တဝက္ ဥပုဒ္ တရားေတာ္ ၉-၄-၂၀၁၅

၄။ မဂၤလာႏွင့္ ေမတၱာတရားေတာ္ ၃၀-၁-၂၀၁၅

၅။ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ မိတ္ေကာင္း တရားေတာ္ ၂၃-၁၂-၂၀၁၄

 

အမွတ္စဥ္ (၂၁)

 

၁။ စိတ္ေရာင္စုံ (၁)

၂။ စိတ္ေရာင္စုံ (၂)

၃။ သိသူကထြက္ မသိသူကဖ်က္

၄။ ညီညါတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း

၅။ ေပၚခိုက္မွ နိဗၺာန္ရ

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၁-၁)

ေန႕တဝက္ ဥပုသ္

 

၁။ စိတ္ကိုေစာင့္မွ ခ်မ္းသာရ (၉-၈-၂၀၁၅)

၂။ အၿမဲတမ္းသာ ဆင္ျခင္ပါ (၂၉၆-၂၀၁၅)

၃။ ေန႕တဝက္ ဥပုသ္ (၉-၄-၂၀၁၅)

၄။ မဂၤလာႏွင့္ ေမတၱာ (၃၀-၁-၂၀၁၅)

၅။ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ မိတ္ေကာင္း (၂၃-၁၂-၂၀၁၄)

 

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၂)

သူျမတ္က်င့္စဥ္

 

၁။ ေဝဒနာပယ္ခြာ ရႈေလပါ (၂၃-၁၂-၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)

၂။ သူျမတ္က်င့္စဥ္ (၂၈-၁၂-၂၀၁၃ - အလုံ)

၃။ ခ်မ္းသာေလးမ်ိဳး (၁-၁-၂၀၁၄ - ေတာင္ဒဂုံ)

၄။ အျမတ္ေလးပါး (၄-၁-၂၀၁၄ - တာေမြ)

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၃)

သာသနာ့တာဝန္

 

၁။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကည္႕ပါ (၁၄-၁၀-၂၀၁၄) ေတာင္ဥကၠလာ

၂။ အလွဴ (၆) မ်ိဳး (၁-၁၁-၂၀၁၄) ၂၄ လမ္း

၃။ သာသနာ့တာဝန္ (၁၉-၁၁-၂၀၁၄) ေမွာ္ဘီ

၄။ အလွဴအက်ိဳးႀကီးျခင္း မႀကီးျခင္း (၄-၁၂-၂၀၁၄) ဗဟန္း

 

 

အမွတ္စဥ္ (၂၄)

ေန႕တစ္ဝက္ ဥပုသ္

 

၁။ စိတ္ကိုယ္ေစာင့္မွ ခ်မ္းသာရ (၉-၈-၂၀၁၅)

၂။ အၿမဲတမ္းသာ ဆင္ျခင္ပါ (၂၉-၆-၂၀၁၅)

၃။ ေန႕တစ္ဝက္ ဥပုသ္ (၉-၄-၂၀၁၅)

၄။ မဂ္လာႏွင့္ ေမတၱာ (၃၀-၁-၂၀၁၅)

၅။ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ မိတ္ေကာင္း (၂၃-၁၂-၂၀၁၅)