ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Bhaddanta Thuseiltha Vivamsa

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

လွည္းကူးၿမိဳ႕၊ ဓမၼာစရိယဥယ်ဥ္ေက်ာင္းတိုက္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ တိပိဋက ပါဋိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ က်မ္းျပဳ အဖြဲ႕ဝင္

 

 

အဂၢမဟာဂႏ ၳဝါစကပ႑ိတ

ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ
 

ရန္ကုန္ - ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္
စစ္ေတာင္းလမ္းႏွင့္ ရတနာလမ္းေထာင့္၊ ၆၁-ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
(၀၉)၅၀၅၁၁၉၄

(၀၉)၉၇၈၀၂၉၈၃၀
(၀၁)၅၉၀၅၃၄

 

Facebook: Dhammacariya Takkatho

Viber: +9595051194

 

 

Agga Maha gandha Vacaka Pandita

Bhaddanta Thuseiktha Vivamsa

Rector of the Yangon Dhammacariya University

Rector of the Sittwe Dhammacariya University

Patron of the Dhamma Thidagu Kyaung - Mandalay Masoyein New University

 

 

Yangon Dhammacariya University

 

Sittaung Street, Dagon Myothit, Saikkan Township, Yangon

Mobile:+95-9-5051194,

Tel: +95-1-590534

 

ရန္ကုန္ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတည္ရွိရာ ေနရာကို Google Earth မွ ၾကည္႕လိုလွ်င္ ေအာက္ပါ Link တြင္ ၾကည္႕ႏိုင္ပါသည္။
 

View Dhammacriya University Location by Google Earth

 

 

***************************

- ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျမွင့္၊ လူလိုက်င့္၊ လူႏွင့္တူပါေစ

- မေကာင္းမႈရွင္း၊ ေကာင္းမႈသြင္း၊ စိတ္ရင္းျဖဴပါေစ

- အဲဒါမွ - ဗုဒၶဝါဒ - ကမာၻ႔မဂၤလာေတြ

***************************

      ခ်မ္းသာေအာင္ေန

- ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင္ံရဲ၊ ရွိသမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္

- ေလွ်ာက္ပတ္သည္ကို သုံးစြဲ၊ ဘယ္ေတာ့မွ မဆင္းရဲ။

***************************

သေဗၺသတၱာ ကမၼဒါယာဒါ

- ေကာင္းကံ -ဆိုးကံ၊ ဤႏွစ္တန္၊ အေမြခံရမည္။

- ေကာင္းကံျပဳက၊ ဒို႕ဘဝ၊ မုခ် ခ်မ္းသာမည္။

- မေကာင္းမႈကံ၊ ျပဳတုံျပန္၊ ဧကန္ ဆင္းရဲမည္။

 

 

ပ႒ာန္း ဝတ္ရြတ္စဥ္

 

 

၁၃၇၅ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အလိုေတာ္ျပည္႕ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ မွ ဓမၼာစရိယ စာခ်တန္းအတြက္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေသာ စာဝါ မ်ား

 

*********************************************************************************

စကၤာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ ၂၀၁၃ ေမလ Vesak Day Holiday တြင္ ၅-ရက္တာ အဘိဓမၼာ ရက္တို အထူး သင္တန္း တြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ တိပိဋက ပါဋိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ က်မ္းျပဳ အဖြဲ႕ဝင္

 ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ သင္ၾကားပို႕ခ်ေသာ ဗီဒိယို မွတ္တမ္း

 *********************************************************************************

အမွတ္(၁) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၈း၃၀

အမွတ္(၂) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀နာရီ

အမွတ္(၃) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ

အမွတ္(၄) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ

အမွတ္(၅) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ

အမွတ္(၆) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ

အမွတ္(၇) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၀၀နာရီ

အမွတ္(၈) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ

အမွတ္(၉) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ

အမွတ္(၁၀) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ

အမွတ္(၁၁) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ

အမွတ္(၁၂) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၀၀နာရီ


အမွတ္(၁၃) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ


အမွတ္(၁၄) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ


အမွတ္(၁၅) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၁၆) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၁၇) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၀၀နာရီ
 

အမွတ္(၁၈) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၁၉) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၀) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၁) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ

 

အမွတ္(၂၂) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၀၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၄) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၅) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ
 

အမွတ္(၂၆) ၂၀၁၃ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ

 

 

 

 

**************************************************************

စကၤာပူႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ ၂၀၁၃ ေမလ Vesak Day Holiday တြင္ ၅-ရက္တာ အဘိဓမၼာ ရက္တို အထူး သင္တန္း တြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ တိပိဋက ပါဋိ ျမန္မာ အဘိဓာန္ က်မ္းျပဳ အဖြဲ႕ဝင္

 ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ သင္ၾကားပို႕ခ်ေသာ ဗီဒိယို မွတ္တမ္း

 **************************************************************

အဘိဓမၼာသင္တန္း စာအုပ္ (ပထမပိုင္း)

http://dhammadownload.com/File-Library/Bhaddanta-Thucitta-Bhivamsa/Bhaddanta-Thucitta-Bhivamsa-Abidhamma(Singapore)-2013-May.pdf

 

အမွတ္(၁) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၈း၃၀ 

http://www.youtube.com/watch?v=ZPWnqcIgLuo&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၂) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=6KIWY8dfOUo&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၃) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၁း၃၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=z33qgj399Ao&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၄) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=NFslw0WPeZg&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၅) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=GUBSnL-nYwo&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၆) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ - ေန႔လည္ ၄း၀၀ နာရီမွ ၅း၃၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=GwyPoFSGj6w&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၇) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၀၀နာရီ

http://www.youtube.com/watch?v=BWpnd5pSV_Q&feature=share&list=UU8CK874e7ksjNPvS2oi9Qng

 

အမွတ္(၉) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၂း၀၀နာရီ

http://youtu.be/GZ2iDRm7UuQ

 

အမွတ္(၁၀) ၂၀၁၃ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ - ေန႕လည္္ ၂း၃၀ နာရီမွ ၃း၃၀နာရီ

http://youtu.be/IOHcFT4ZTy8

 

 

**************************************************************

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၉ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၁၆ရက္ (၅)ရက္တာ က်င္းပေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၏ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ (အဘိဓမၼာ ရက္တို အထူးသင္တန္း)  မွ ရုပ္သံ မွတ္တမ္းမ်ား

**************************************************************

 

01 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 9-2-2013-(830am-) introduction

http://youtu.be/3jwRVKls3Cg

 

02 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 9-2-2013-(9am-to-10am) 

http://youtu.be/ZnpXIG4ZMyk

 

 03 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 9-2-2013-(1030am-to-1130am) 

http://youtu.be/5JtKrNO-f_E

 

04 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 9-2-2013-(1pm-to-230pm)

http://youtu.be/I9PlOc4ZQ-g

 

05 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 9-2-2013-(3pm-to-530pm)

http://youtu.be/xRX4DZfhE_k

 

06 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 10-2-2013-(9am-to-10am)

http://youtu.be/e33zdhE21k8

 

07 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 10-2-2013-(1030am-to-11130am)

http://youtu.be/F-JHn86dZPI

 

08 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 10-2-2013-(1pm-to-230pm)

http://youtu.be/PImXArc7slE

 

09 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 10-2-2013-(330pm-to-530pm)

http://youtu.be/HwsTitnbghM

 

10 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 11-2-2013-(9am-to-10am)

http://youtu.be/KgcSUnaEL3Q

 

11 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 11-2-2013-(1030am-to-1130am)

http://youtu.be/jtyfGqB17z4

 

12 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 11-2-2013-(1pm-to-2pm)

http://youtu.be/81XZ7-hmP70

 

13 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 11-2-2013-(230pm-to-330pm)

http://youtu.be/vBiDnL8ESHg

 

14 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 11-2-2013 (4pm-to-530pm)


http://youtu.be/tYH3Y1d9LdM

 

15 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 12-2-2013 (9am-to-10am)

http://youtu.be/zHGHfS4twEM

 

16 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 12-2-2013 (1030am-to-1130am)

http://youtu.be/VZmgFR-ZTyk

 

17 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 12-2-2013 (1pm-to-2pm)

http://youtu.be/U5oVXkWRpBg

 

18 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 12-2-2013 (230pm-to-330pm)

http://youtu.be/v7FbMJoYouc

 

19 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 12-2-2013 (4 to 5:30pm)

http://youtu.be/wcfQq3HuAUY

 

 

20 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 16-2-2013-(9am-to-10am)

 

http://youtu.be/kVh4yCYhYwk

 

 

21 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 16-2-2013-(1030am-to-1130am)

 

http://youtu.be/X5mijt1yBkk

 

 

22 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 16-2-2013-(1om-to-330pm)

 

http://youtu.be/jxR5mcVZ4kk

 

 

23 အဘိဓမၼာရက္တိုသင္တန္း 16-2-2013-(4pm-to-530pm)

http://youtu.be/45jom_7tPUw

 

 

**************************************************************

 

၁) ရန္ကုန္ ဓမၼစရိယ တကၠသိုလ္၏ တစ္ေန႕တာ ပုံရိပ္မ်ား (ဗီဒီယို)

 

၂) ၆-၁-၂၀၁၂  ဗုဒၶရဲ႕အသက္ ဘယ္သူဆက္သလဲ တရားေတာ္

 

၃) ၁၂-၁-၂၀၁၂ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ၁၃၇၂-၁၃၇၃ ခု (၂၀၁၁) အစိုးရ ဓမၼာစရိယႏွင့္ နိကယ္စာေမးပြဲတို႕တြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူၾကေသာ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္မွ သာသနာ့အာဇာနည္ (၉၅)ပါးတို႕အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားမွတ္တမ္း

 

 

၄) ၁၂-၂-၂၀၁၂ ဆရာေတာ္ဦးသုစိတၱ၏ ေရစက္ခ်အလႈ ၾသဝါဒ

 

၅) ၂၂-၁-၂၀၁၂ လူခ်င္းတူလွ်က္ အလႊာအသီးသီး ကြဲျပားျခားနားရျခင္းအေၾကာင္း တရားေတာ္

 


 

 

စကၤာပူႏိုင္ငံ Mhamuni Buddhuist Society ဗုဒၶဂယာ သုခါရာမေက်ာင္း မွ စီစဥ္က်င္းပ ေသာ (၆)ရက္ ဝိပႆနာ တရားစခန္း၌ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၀၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၂ (ညေန) သုခေလးပါး ျမတ္တရား
၀၂။ ၁၃-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) အနာတပိန္ ေက်ာင္းဒါယိကာႀကီး
၀၃။ ၁၃-၄-၂၀၁၂ (ညေန) ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာ ကုိယ္တုိင္ရွာ
၀၄။ ၁၄-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) သစၥာႏႈတ္သီး မႏ ၱာန္ ၾကီး (ရတနသုတၱန္)
၀၅။ ၁၄-၄-၂၀၁၂ (ညေန) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၁) (ေမတၱာသုတၱန္)
၀၆။ ၁၅-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) ေမတၱာ မႏ ၱာန္ (၂) (ေမတၱာသုတၱန္)
၀၇။ ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ညေန) မိတ္ေကာင္းရွိ မွ နိဗာန္ရ
၀၈။ ၁၆-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) အာဝါသဒါန သုတၱန္
၀၉။ ၁၆-၄-၂၀၁၂ (ညေန) လူမုိက္ ႏွင္႕ လူလိမၼာ
၁၀။ ၁၇-၄-၂၀၁၂ (နံနက္) သာဓု သုတၱန္
၁၁။ ၁၇-၄-၂၀၁၂ (ညေန) အေကာင္း ေလးပါး ျမတ္တရား

၁၃။ ၂-၅-၂၀၁၂ (တန္ခူးလကြယ္ေန႔) ဓမၼပါ လ တရားေတာ္

 

 

dhammadownload မိသားစု မွ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ စီစဥ္က်င္းပ ေသာ တရားပြဲ၌ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၂။ ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ည) သာသနာႏွင္႕ သာသနာ ျပဳသူ

 

 

 

 

( ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ မွ တရိုတေသ သိမ္းဆည္းထားသည္႕ ဤ ရွားရွားပါးပါး မွန္ကန္ေသာ ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံ ႏွင့္ ပဌဝီက်မ္း စာအုပ္ကိုု Internet ေပၚ တင္ျပရန္ dhammadownload အား လႈဒါန္းလိုက္ပါသည္။)

 ဗုဒၶသာသနိက ေျမပုံေတာ္ခ်ုဳပ္

 

   ဗုဒၶသာသနိက ပဌဝီဝင္က်မ္းႀကီး

 


++++++++++++++++++++++++++++
Biography
++++++++++++++++++++++++++++


 

 

မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ နာယကအဖြဲ႕ဝင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼာစရိယာတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္၊ ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ၏ သက္ေတာ္(၅၀)ျပည္႕ ေရႊရတုေမာ္ကြန္း

 


- ဆရာေတာ္ေလာင္းလွ်ာကို ဖခင္ ဦးေရႊျမေအာင္၊ မိခင္ ေဒၚညိဳႏွင္းတို႕မွ ရခိုင္ျပည္၊ ကၽြန္းစဥ္ေျမေဒသမွ သရက္ေတာင္ရြာတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၈၊ တေပါင္းလဆန္း ၈ရက္၊ (၈-၃-၁၉၅၇) ေသာၾကာေန႔ နံက္ ၉နာရီ ၃၆မိနစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္ျမေရႊဟု မွည္႕ေခၚပါသည္။ ဇာတာအရ ေမာင္သန္းထြန္းဟုလည္း အမည္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ျမေရႊေမြးဖြားၿပီး ၃ႏွစ္အၾကာတြင္ မထင္မွတ္ေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခုေၾကာင့္ ဖခင္ဦးေရႊျမေအာင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

 

- ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၂၇၊ တေပါင္းလဆန္း (၈)ရက္၊ ေမာင္ျမေရႊ အသက္ (၉)ႏွစ္ျပည္႕ေန႔တြင္ ရခိုင္ရိုးရာ ဗုဒၶဘာသာ ထုံဓေလ့အတိုင္း ဇာတိရြာ၌ သရက္ေတာင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ သုႏၵရကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳလ်က္ သုစိတၱရ ဘြဲ႕ျဖင့္ မိခင္ႀကီးေဒၚညိဳႏွင္းက ရွင္သာမေဏျပဳေပးခဲ့သည္။

 

- ရွင္သုစိတၱသည္ အသက္ (၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၃၊ နယုန္လဆန္း (၇)ရက္တြင္ သရက္ေတာင္ဇာတိ ေနာင္ေတာ္ ဦးရာဇႏၵ (ယၡဳ ပုသိမ္တိုက္အုပ္)ႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စာသင္သားရဟန္းသံဃာအမ်ားဆုံး ပညာဆည္းပူးရာ သဒၶမၼဂရု(ပုသိမ္)ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ ၁၃၃၃ခုႏွစ္တြင္ အငယ္တန္း၊ ၁၃၃၄-တြင္ အလတ္တန္း၊ ၁၃၃၅-ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးတန္းတို႕ ဆက္တိုက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

 

- ၁၃၃၇ ခုႏွစ္ နယုန္လတြင္ ဝါခင္းကုန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱတိကၡ (ယၡဳ -ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္)၏ ကူညီေဆာင္မမႈျဖင့္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွင္သုစိတၱသည္ မစိုုးရိမ္တိုက္သစ္ ဓမၼဒါယာဒ ေက်ာင္းနာယကဆရာေတာ္ ဦးရာဇဓမၼဘိဝံသ (ယၡဳလက္ရွိ မစိုးရိမ္တိုက္မ်ား၏ အဓိမတိ မဟာနာယက) ထံတြင္ ခိုလႈံ၍ ဓမၼစရိယတန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။၁၃၃၈-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရဓမၼာစရိယတန္းကို ဆရာေတာ္ ဦးရာဇဓမၼဘိဝံသထံ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ သုတ္သီလကၡန္ ပါဠိအ႒အထာက်မ္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

 

- ၁၃၃၈-ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း (၃)ရက္ ၾကာသာပေတးေနံ နံနက္ (၇း၂၉)နာ၇ီ အခ်ိန္တြင္ မႏ ၱေလးအေရွ႕ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ သက္ပန္းေက်ာင္းတိုက္၊ ေရႊစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ခ႑သိမ္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု၊ မစိုူရိမ္တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသီရိႏၵာဘိဝံသကို ဥပဇၥ်ာယ္ျပဳ၍ မႏ ၱေလးအေရွ႕ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာရဂီဝါရပ္၊ ေရႊနန္းသိဂၤ ီေဆးတိုက္ကိုင္ရွင္ ဘႀကီးေတာ္သူ ဆရာခင္ + ေဒၚျမရင္ မိသားစုတို႕၏ ပစၥယာႏုဂၢဟျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းဘဝသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

 

- ၁၃၄၀-ခုႏွစ္တြင္ ျမင္းၿခံသဒၶမၼပါလမူလစာသင္တန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္သုသမာစာရအငယ္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

- ၁၃၄၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမင္းၿခံ သဒၶမၼပါလ သီးျခားစာသင္တန္းႏွင့္ အစိုုးရဓမၼာစရိယတန္း က်မ္း(၃)က်မ္းလုံးတို႕ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ "အရွင္သုစိတၱ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ" ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ရရွိခဲ့သည္။

 

- ၁၃၄၄-ခုႏွစ္တြင္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတ (သက်သီဟ) စာသင္တန္းကို နံပါတ္(၁) ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ ျမင္းၿခံပရိယတၱိသဒၶမၼပါလ စာခ်တန္း အ႒ကထာႀကီး (၃)က်မ္းလုံးကို တႏွစ္တည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ "ဘဒၵႏ ၱသုစိတာ ဘိဝံင - ပရိယတၱိသဒၶမၼပါလ ဓမၼာစရိယ"  ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။

- ၁၃၄၅-ခုႏွစ္တြင္ သက်သီဟစာခ်တန္း၊ ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိအ႒ကထာက်မ္း၊ ၁၃၄၆-ခုႏွစ္တြင္ သက်သီဟ သီလကၡန္က်မ္း၊ ၁၃၄၈-ခုႏွစ္တြင္ သက်သီဟ ပါရာဇိကဏ္က်မ္းတို႕ကို ေအာင္ျမင္သျဖင့္ "ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာ ဘီဝံသ - ပရိယတၱိသာသနဟိတဓမၼာစရိယာ" ဟူေသာ သက်သီဟ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။

 

"သက်သီဟ" ဘြဲ႕တံဆိပ္ရရွိဖို႕ဆိုသည္မွာ ျပဒါးရွင္ဓါတ္လုံးျဖစ္ေအာင္ ဖိုထိုးရသည္ထက္ပင္ ခက္ပါေသးသည္။ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိသာသနာဟိတအသင္းမွ ၁၂၆၅-ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ ပရိယတၱိသက်သီဟ စာေမးပြဲငို လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကပင္ "ဉာဏ္ေကာင္းသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္ျပစ္ေနတဲ့ လူသတ္စာေမးပြဲ" ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ပါသည္။ ပရိယတၱိစာသင္တန္း၊ စာခ်တန္းတို႕၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ က်မ္းစာမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွရုံမက စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စာေမးပြဲ မဝင္မီ သင္းႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ ႏႈတ္တက္အာဂုံေဆာင္၍ အစမ္းသပ္ခံၾကရပါေသး၏။ ေက်ေက်ညက္ညက္ရမွ စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္ ရၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္တန္းႏွင့္ စာခ်တန္း၊ ႏွစ္တန္းလုံးကို အသက္ (၃၅)ႏွစ္မတိုင္မီ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္မွသာ  "သက်သီဟ" ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

- ၁၃၃၉-ခုႏွစ္ ရဟန္းခံၿပီးသည္ႏွင့္ သိမ္းဆင္းသကၤန္းေတာ္မက်ေသးမီမွာပင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးရာဇ၏ လက္ေထာက္ စာခ်တာဝန္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ကိုယ့္အတြက္ေျဖဆိုရမည္႕ စာေပပရိယတၱိ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို မနားတမ္း ေလ့လာမွတ္သားေနသည္႕ၾကားက ၁၃၃၉-ခုႏွစ္တြင္ သၿဂိဳလ္က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၀-ခုႏွစ္တြင္ ဋီကာေက်ာ္၊ မာတိသာ၊ ဓာတုကထာႏွင့္ အလတ္တန္း အဂုၤတၱိဳရ္က်မ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၁-ခုႏွစ္တြင္ သၿဂၤ ိဳဟ္၊ သဒၵါ၊ ရူပသိဒၶိ၊ ဋီကာေက်ာ္တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၃-ခုႏွစ္တြင္ ဆန္း၊ အထက္ယမိုက္၊ အ႒သာလိနီက်မ္းတို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၅-ခုႏွစ္တြင္ ဆန္း၊ အထက္ယမိုက္၊ သီလကၡန္အ႒ကထာကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၆-ခုႏွစ္တြင္ ရူပသိဒၶိ၊ အထက္ယမိုက္ႏွင့္ ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ဆန္း၊ ရူပသိဒၶိႏွင့္ ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၈-ခုႏွစ္တြင္ ရူပသိဒၶိ၊ အလကၤာ၊ အထက္ယမိုက္ႏွင့္ ပါရာဇိကဏ္က်မ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၄၉-ခုႏွစ္တြင္ ပါရာဇိကဏ္၊ ကစၥာယနသာရ၊ ရူပသိဒၶိကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၅၀-ခုႏွစ္တြင္ ပါရာဇိကဏ္၊ အထက္ယမိုက္၊ ေဘဒစိႏာၱကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၅၁-ခုႏွစ္တြင္ ပါရာဇိကဏ္၊ ဆန္း၊ ရူပသိဒၶိကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၃၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ပါရာဇိကဏ္၊ ဆန္း၊ အထက္ယမိုက္ကိုလည္းေကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို႕ခ်ခဲ့ေလသည္။

 

-အသက္(၂၀)စြန္းစ အရြယ္မွစ၍ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၌ စာခ်တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အရွင္သုစိတၱသည္ သက်သီဟ ေအာင္ျမင္ၿပီး၍ "အရွင္သုစိတၱာဘိဝံသ" ျဖစ္လာေသာအခါ မစိုရိမ္စာသင္တိုက္၏ စည္းမ်ဥ္းအရ - ေက်ာင္းထိုင္ နာယကစာခ်ဆရာေတာ္အျဖစ္ ဓမၼသီတဂူေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးကာ စာေပပရိယတၱိမ်ား ဆက္တိုက္ပို႕ခ်ခဲ့သည္။

 

- မစိုးရိမ္တိုက္ႀကီးႏွစ္တိုက္၏ အဓိပတိမဟာနာယက ဆ႒သံဂါယနာ ဝန္ေဆာင္သံဃာ့အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အစိုးရပထမေက်ာ္၊ ပရိယတၱိသာသနာဟိတဓမၼာဏ၇ိယ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဒၵႏ ၱသူရိယာဘိဝံသမွာ ပထမဆုံး သက်သီဟ အဘိဝံ -ျဖစ္ၿပီး ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာမွာ (၂၉၆)ပါးေျမာက္ သက်သီဟ အဘိဝံသ ျဖစ္ပါသည္။ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အေနျဖင့္ ဆိုပါမူ ငါးပါးေျမာက္ သက်သီဟ အဘိဝံသ - ဘြဲ႕ရ ဆရာေတာ္ျဖစ္ပါ၏။ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ယၡဳအခ်ိန္အထိ အဘိဝံသ (၂၃)ပါး ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၏ ပရိယတၱိအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစိုးရိမ္တိုက္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားျခင္းမွာ စာသင္ စာခ် ရဟန္းသံဃာမ်ားမွအပ အျခားရဟန္းသံဃာမ်ား လုံးဝ မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

- ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱဘိဝံသသည္ ဓမၼသီတဂူေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးလွ်က္ ေက်ာင္းထိုင္နာယက စာခ်တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရင္း ၁၃၄၈-ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၂-ခုႏွစ္အတြင္း မစိုရိမ္တိပိဋက ပါဠိ+ျမန္မာ အဘိဓာန္က်မ္းျပဳအဖြဲ႕၌ ပါဝင္ကာ တိပိဋကပါဠိ+ျမန္မာအဘိဓာန္ႏွင့္ ပါဠိပဒပိတိဋကက်မ္းညႊန္းတို႕ကိုလည္း ေရးသားျပဳစုခဲ့၏။

 

- ၃-ႏွစ္တာ ဇာတိရပ္ရြာ သရက္ေတာ္သို႕ ယာယီခရီး ျပန္ႂကြခဲ့စဥ္ သရက္ေတာင္မွ ေက်ာင္းသားသူငယ္(၁၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ သာမေဏ(၁၆)ပါး၊ ရဟန္း(၂)ပါးတို႕ကို အေျခခံဗုဒၶဘာသာ စာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဥပုသ္သည္မ်ားအား တရားေဟာျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

-ထိုမွ သရက္ေတာင္မွ ေမာ္လၿမိဳင္သို႕ ေျပာင္ေရႊ႕ သီတင္းသုံးစသ္ ၁၃၅၄-၁၃၅၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊သာသနာ့မာန္ေအာင္ ဝဲပ်ံစာသင္တိုက္၌ ပါရာဇိကဏ္၊ သီလကၡန္၊ အထက္ယမိုက္၊ ရူပသိဒၶိက်မ္းမ်ားကို မနားမေန သင္ၾကားပို႕ခ်ရင္း ဥပုသ္သည္မ်ားအား တရားေဟာျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သဒၶမၼပါလ အသင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ နိကယ္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ ဥဘေတာ ဝိဘင္းကို မဟာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏၊ သည္မွ်သာမဟုတ္ေသး၊ဓမၼာစရိယ စာခ်တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ခန္႕ေလာက္ထူေသာ သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္ ပ-တြဲႏွင့္ ဒု-တြဲကိုလည္း ျပဳစုေရးသားလိုက္ေသး၏။ တိပိဋက စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ရည္ရြယ္၍ ပါရာဇိကဏ္၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ (၂)အုပ္ကို အာဂုံေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေျဖဆိုခဲ့ေပ။

 

- ၁၃၅၆-ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ မႏ ၱေလးသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ သီတင္းသုံးကာ ေက်ာင္းထိုင္နာယက စာခ်တာဝန္မ်ားငို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ရင္း စာခ်တန္းအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ပါရာဇိကဏ္ဝါက်ဥယ်ာဥ္ ပ-ဒု ႏွစ္တြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ဝိဂၢဟႏွင့္ ဥာသ္ေကာက္လမ္းညႊန္က်မ္းႏွင့္ အတၳေယာဇနာနယူအေဒသက်မ္းတို႕ကိုလည္းေကာင္း ျပဳစုေရးသားခဲ့ျပန္သည္။

 

-၁၃၅၆-ခုမွ ၁၃၆၂-ခု အတြင္း မႏ ၱေလး၌ ေနထိုင္စဥ္ ၁၃၅၆-ခု ကမာၻေအးကုန္းေျမ စတုတၳအႀကိမ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၌ မႏ ၱေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွ သမၼဳတိရသံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၃၅၆-ခုမွ ၁၃၆၂-ခုအထိ၊ မႏ ၱေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့ဝန္ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၃၅၆-၁၃၅၇-ခု ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲ၊ မႏ ၱေလးမဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ အ-ထ-က (၂၄) ပထမလတ္တန္းစာေျဖ႒ာန ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သံဃာ့တာဝန္မ်ားကို ေၾကပြန္စြာထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

 

- ၁၃၅၅-ခုႏွစ္တြင္ ေနြရာသီ ဓမၼစရိယသင္တန္းကို တီထြင္ ဖြႈ့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ငည္။ မႏ ၱေလးသို႕ ျပန္ႂကြၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၁၃၅၆/၅၇-ခု ေႏြရာသီမ်ားတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႕ ႂကြေရာက္ငာ ဓမၼစရိယသင္တန္းကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့ေလသည္။

 

-၁၃၅၈၊ ၁၃၅၉၊ ၁၃၆၀-ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ မႏ ၱေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့ေတာ့သည္။

-၁၃၆၁-ခုႏွစ္မွ စ၍ ေႏြရာသီ ဓမၼာစရိယသင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ပို႕ခ်ခဲ့ရာ-

- ပထမအႀကိမ္၊ ၁၃၆၁-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား၊သူ (၄၈၂) ဦး

- ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၃၆၂-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား၊သူ (၁၁၃၂)ဦး

- တတိယအႀကိမ္ ၁၃၆၃-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား၊သူ (၁၅၅၄)ဦး

-စတုတၳအႀကိမ္ ၁၃၆၄-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား၊သူ (၁၃၅၉)ဦး

-ပဥၥမအႀကိမ္ ၁၃၆၅-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသာ၊သူ (၁၁၅၈) ဦး

- ဆ႒မအႀကိမ္ ၁၃၆၆-ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား၊သူ (၁၁၃၈) ဦး

- ရန္ကုန္ၿမိဳက၌ ေနြရာသီသင္တန္း (၆)ႀကိမ္ ပို႕ခ် ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

- ၁၃၆၄-ခုႏွစ္ (၄-၁-၂၀၀၃) သက္ေတာ္ (၄၆)ႏွစ္ အရြယ္မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဆက္ကပ္လႈဒါန္းေသာ "အဂၢမဟာဂႏ ၱဝါစကပ႑ိတဘြဲ႕" တံဆိပ္ကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။

 

- ၆-၁-၂၀၀၄ ဃုႏွစ္တြင္ တာေမြအလိုေတာ္ျပည္႕ေက်ာင္းတိုက္မွ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္သို႕ စာသင္သား ၁၁၇ပါးႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႕ သီတင္းသုံးခဲ့ပါသည္။ အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္သည္ ၁၀ဧက (အလွ်ား၁၆၄ေပ၊ အနံ ၆၂ေပ) သုံးထပ္ေက်ာင္ေဆာင္ႀကီးျဖစ္သျဖင့္ စာသင္သား တစ္ေထာင္ခန္႕ သီတင္းသုံး၍ ပညာရွာမီးႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံႀကီးျဖစ္ပါသည္။

 

-အလိုေတာ္ျပည္႕ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕သီတင္းသုံးသည္႕ႏွစ္မွာပင္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ "သူ၏ကထိန္အလႈအား ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ကို ကပ္လႈလိုပါသည္" ဟု စုံစမ္းေလွ်ာက္ထားၿပီး သူ၏ ကထိန္သကၤန္းကို ထိုင္းဘုရင္ကိုယ္တိုင္ မဆပ္ကပ္ႏိုင္ေသာ္ျငား ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံရုံးမွ တခမ္းတနား လာေရာက္ဆက္ကပ္ခဲ့ေလသည္။

 

- စာသင္သား ၁၁၇ပါးႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္တြင္ ၁၃၆၆-ခုႏွစ္ စာသင္သံဃာ ၁၄၇-ပါး၊ ၁၃၆၇-ခုႏွစ္ စာသင္သံဃာ ၁၇၈ပါး၊ ၁၃၆၈-ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၇ပါး၊ တစ္စစ တိုးပြားလာ၏။

 

- စာသင္သားသံဃာ(၂၀၀)ေက်ာ္တို႕၏ ဆိုးေရး၊ ေကာင္းေရး၊ ပညာထူးခၽြန္ေရး စေသာ မ်ားေျမာင္လွသည္႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မေနမနား ႀကိဳးပမ္းရသကဲ့သို႕ ဓမၼာစရိယတန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အ႒သာလိနီဝါက် ဥယ်ာဥ္ ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ၊ ႏွစ္တြဲကိုလည္း ၿပီးစီးေအာင္ ေရးသားျပဳစုရေပငည္။ ယၡဳဆိုလွ်င္ ဘဒၵႏ ၱ သုစိတၱာဘြဝံသ ဓမၼစရိယ စာခ်တန္းအတြက္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီးသမွ် က်မ္းစာအုပ္မ်ားမွာ-

 

၁။ ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၂။ ပါရာဇိကဏ္ ဝါက်ဥယ်ာဥ္ - ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၃။ သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၄။ သီလကၡန္ဝါက်ဥယ်ာဥ္-ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၅။ အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ပထမတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 


၆။ အ႒သာလိနီဝါက်ဥယ်ာဥ္- ဒုတိယတြဲ  (ဘဒၵႏ ၱသုစိတၱာဘိဝံသ)

 

၇။ ဝိဂၢဟႏွင့္ ဉာသ္ေကာက္လမ္းညႊန္

 

၈။ အတၳေယာဇနာန ယူပေဒသက်မ္း တို႕ ျဖစ္ပါသည္။