အရွင္ၾသဘာသသိရီ (ေရႊကန္ဆရာေတာ္)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Ashin-Thuriya(AungSyatKyar)

 

 

 


ေအးျမဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱအကုၤရ

မိုးကုတ္-ဓမၼကထိက
 

အမွတ္ ၄ ဝိုင္း၊ ပါရမီလမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

ဖုန္း ၀၉၅၀၄၄၉၆၄၊ ၀၉၇၃၀၀၀၃၈၃


ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 


 

အမွတ္စဥ္ (၁)

 

၁။ သာသနာဘယ္လိုျပဳပါ့မယ္

၂။ ငရဲပန္းလည္း နတ္ပန္းလို႕ထင္

၃။ ကံေပၚမွာ ဉာဏ္ဆင့္ၾကပါစို႕

၄။ မိဘေက်းဇူး ဘယ္လိုဆပ္မွာလဲ

၅။ ထိသာထိေစ မမိၾကေစနဲ႕

 


အမွတ္စဥ္ (၃)

 

၁။ ဘဝကို အလွဆင္ပါ တရားေတာ္ (၇-၁-၂၀၁၂)

၂။ အျမတ္ေပၚမွာ အျမတ္ဆင့္တဲ့ အျမတ္ဆုံးေသာအလွဴ (၂၀-၁-၂၀၁၂)

၃။ ေသမွာမေၾကာက္ ထိုေလးေယာက္ (၂၁-၁-၂၀၁၂)

၄။ ျမင့္နိဗၺာန္ စံနိဗၺာန္ တရားေတာ္ (၂၂-၁-၂၀၁၂)

၅။ ခရီးသြားႏွင့္ ခရီးနား (၂၄-၁၁-၂၀၁၁)