အရွင္ဣႃႏၵိယ (သွ်င္မိုးေဝ)
 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

မဂၤလာဗ်ဴဟာ ဓမၼစာေပသင္တန္း ႏွင့္ ရွင္သာမေဏ ဓမၼဗိမာန္ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာေတာ္

အဘိဓမၼာဂုဏ္ထူးေဆာင္သင္တန္း နည္းျပ ဆရာေတာ္

 

အရွင္ဣႃႏၵိယ (သွ်င္မိုးေဝ)

သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ

သာသနကုၤရ ဓမၼာစရိယ

 

သတိပ႒ာန္ေက်ာင္းတိုက္

အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း - ၀၉၅၄၀၁၇၇၄ ၊ ၀၉၄၂၁၁၄၉၈၃၀

 

 

 

eBooks

 

 

လြယ္ကူေလ့လာ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ (ပထမတြဲ) စိတ္+ေစတသိက္+ပကိဏ္း+ဝီထိ+ဝိထိမုတ္

 

အသုံးခ် အဘိဓမၼာ၊ သင္တန္းသာမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာ (သရုပ္ခြဲ) ဆိုရိုး၊ (ပထမတြဲ) (စိတ္ပိုင္း+ေစတသိက္ပိုင္း+ပကိဏ္းပိုင္း+ဝိထိပိုင္း+ဝိမုတ္ပိုင္း) (ဒုတိယတြဲ) (ရုပ္ပိုင္း+သမုစၥည္း+ပစၥည္းပိုင္း+ကမၼ႒ာန္းပိုင္း)

 

 

လြယ္ကူေလ့လာ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ (ဒုတိယတြဲ) (ရုပ္+သမုစၥည္း+ပစၥည္း+ကမၼ႒ာန္း)

 

 

နိဗၺာန္လမ္းညႊန္ ဓမၼပဒ တရားေတာ္ (ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ျမန္မာျပန္ပို႕ခ်ခ်က္) (ပထမတြဲ) (ယမကဝဂၤမွ - အရဟႏၱဝဂ္အထိ)

 

နိဗၺာန္လမ္းညႊန္ ဓမၼပဒ တရားေတာ္ (ခုဒၵကနိကယ္၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ျမန္မာျပန္ပို႕ခ်ခ်က္) (ဒုတိယတြဲ) (သဟႆဝဂၤမွ - သုခဝဂ္အထိ)

 

 

သုတၱႏၱပိဋက ဒီဃနိကယ္ သီလကၡႏၷဝဂၢပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာလာ

ျဗဟၼဇာလသုတ္တရားေတာ္၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ောတ္ျမတ္ျဖင့္ ဒိ႒ိကြန္ယက္ ေျဖရွင္းခ်က္

 

 

ပ႒ာန္းဆက္သံသရာ လည္ပုံႏွင့္ ျပတ္ပုံျပ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (ပစၥယနိေဒၵသ - ပၪွာဝါရ) ပို႕ခ်ခ်က္

 

မဟာသတိပ႒ာန္ ႏွင့္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါက်င့္စဥ္ (သတိပ႒ာန္နည္းက် ဝိပသနာရႈပြားနည္း)

 

သတိပ႒ာန္ေယာဂီ ဂုဏ္ရည္

 

 

 သုတၱႏၱပိဋက၊ ဒီကနိကယ္၊ သီလကၡႏၷဝဂၢပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ

သာမညဖလသုတ္ တရားေတာ္ (ရဟန္းဘဝ၏ အက်ိဳး သာသနာေတာ္၏တန္ဖိုး)

 

ေမတၱာစစ္ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္း ဂုဏ္

 

 

ပန္းနတ္သားရဲ႕ နတ္သမီေခ်ာ အပါအဝင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼရသပုံျပင္မ်ား

 

ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ လူ

 

ဂရုဓမၼ လူသီလ တရား

 

 

မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္း

 

မဇၥ်ိမ ႏွလုံးသား

 

စြန္႕လႊတ္ျခင္းသည္ ပါရမီ

 

တရားေဟာ တရားနာ အက်ိဳးမ်ားစြာ