အရွင္ပ႑ိတ (ဇမၺ်ဴေမတၱာေက်ာင္းတိုက္)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Ashin-Thuriya(AungSyatKyar)

 

 

 

မိုးကုတ္ဝိပသနာ ဇမၺ်ဴေမတၱာေက်ာင္းတိုက္
ပဓါနနာယကဆရာေတာ္


အရွင္ပ႑ိတ (ဇမၺ်ဴေမတၱာေက်ာင္းတိုက္)


B.A ပါဠိ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 


 

ပုညၾကိယာ ဆယ္ပါး


အမွတ္စဥ္ (၁)

 

၁။ အပါယ္ေရေသာက္ျမစ္ျဖဳတ္သိမ္းေရး (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ )

၂။ လြတ္လမ္းကိုရွာေဖြပါ တရားေတာ္ (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၃။ အမွန္ျမင္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္ (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ )

၄။ အေျခခံဝိပႆနာအားထုတ္နည္း (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ )

၅။ စိတၱာႏုပႆနာအားထုတ္နည္း (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၆။ ေဝဒနာႏုပႆနာ အားထုတ္နည္း (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ )

 

 


အမွတ္စဥ္ (၂)

 

၁။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (ပထမေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၂။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (ဒုတိယေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၃။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (တတိယေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၄။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (စတုတၳေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၅။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (ပဥၥမေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၆။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (ဆ႒မေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)

၇။ အေျခခံပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (သတၱမေန႕) (ပရိုဂ်က္တာပုံျပ)