အရွင္ကုသလေဇာတိ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

Ashin-KuthalaJoti(SaLone-Jaland)

 

 

သာသနာဓဇဓမၼာစရိယ

(ဆလံု)ဂ်လန္းကြၽန္းဆရာေတာ္

အရွင္ကုသလေဇာတိ

ဂ်လန္းကၽြန္း - ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း - ၀၉၄၉၈၇၉၂၀၀

 

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 

 

****dhamma talks uploaded  on 31 March 2012 ****

 အမွတ္စဥ္(၁)

 

"ဝန္တိုစိတ္ထား အပါယ္လား"


၁။ ယူတတ္မွရ ဘဝလွ (ျမိတ္)
၂။ အသိတစ္ခ်က္ဝင္ နိဗၺာန္ျမင္ (ျမိတ္)

၃။ အသိတစ္ခ်က္ဝင္ နိဗၺာန္ျမင္ (ျမိတ္)
၄။ လူ႕ျပည္ေရာက္စဥ္ မရွုံးေစခ်င္ (ျမိတ္)
၅။ အေကာင္းဆုံးလမ္းႏွင့္ အဆိုးဆုံးလမ္း (ျမိတ္)
၆။ အရိပ္ပမာ ကိုယ္ျပဳရာ (ျမိတ္)
၇။ သစၥာတရားနဲ႕ နစ္စရာ (ျမိတ္)
၈။ ဝန္တိုစိတ္ထားအပါယ္လား (ျမိတ္)


 အမွတ္စဥ္(၂)


"နိဗၺာန္လိုခ်င္ အားလုံးျပင္"


၁။ လမင္းကြယ္မွ လေရာင္ကိုရ (ျမိတ္)
၂။ ဒုကၡလြတ္ခ်င္ စိတ္ကိုျပင္ (ျမိတ္)
၃။ အရွုံးလမ္းႏွင့္ အျပဳံးလမ္း (ျမိတ္)
၄။ အလွနိဂုံး ဘဝနိဂုံး (ျမိတ္)
၅။ ငါဘယ္လိုလူလဲ ငါဘာလုပ္သင့္သလဲ (ျမိတ္)
၆။ နိဗၺာန္လိုခ်င္ အားလုံးျပင္ (ျမိတ္)
အမွတ္စဥ္(၃)


"ရွိခိုး ဝန္ခ် နိဗၺာန္ရ"

 

 

၁။ အတိုတရား နိဗၺာန္အသြား (ျမိတ္)
၂။ ျပင္တတ္ေလ်န္ နိဗၺာန္ရ (ကြၽန္းစု)
၃။ အရွိႏွင့္ အသိ (ျမိတ္)
၄။ သူေတာ္ေကာင္းအၾကည့္ (ျမိတ္)
၅။ ရွိခိုး ဝန္ခ် နိဗၺာန္ရ (ျမိတ္)
၆။ ကေလးတရားပြဲ (ျမိတ္)
အမွတ္စဥ္(၄)


ဆလံုလူမ်ိဳးမ်ား ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ခံယူျခင္းႏွင့္
"နိဗၺာန္မ်ိဳးေစ့ခ်"
 

 


၁။ စလံုလူမ်ိဳးမ်ား ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ခံယူျခင္း
၂။ အရွိတရားႏွင့္ မရွိတရား (ေကာ့ေသာင္း)
၃။ နိဗၺာန္မ်ိဳးေစ့ခ် (ေကာ့ေသာင္း)
၄။ ဝန္ထမ္း (ေကာ့ေသာင္း)
၅။ ၾကည့္တတ္လွ်င္တရား ပြါးတတ္လွ်င္ဘာဝနာ (ေကာ့ေသာင္း)
၆။ အကာကိုပစ္၍ အႏွစ္ကိုရွာ (ေကာ့ေသာင္း)
အမွတ္စဥ္(၅)


"လက္ညိဳးထိုး ေမးေငါ့"၁။ ကေလးအထူးတရားပြဲ (ျမိတ္)
၂။ တရားခံဘယ္သူလဲ (ျမိတ္)
၃။ တရားအားမထုတ္တဲ့အခ်ိန္ ဘာလုပ္မလဲ (ျမိတ္)

၄။ တရားအားမထုတ္တဲ့အခ်ိန္ ဘာလုပ္မလဲ (ျမိတ္)
၅။ လက္ညိဳးထိုးေမးေငါ့ (ျမိတ္)
အမွတ္စဥ္(၆)


"အေမ့စကား နိဗၺာန္သြား"


၁။ အေမ့စကား နိဗၺာန္သြား (ျမိတ္)
၂။ အမွားကိုျမင္ နိဗၺာန္ဝင္ (ျမိတ္)
၃။ ျဖည့္မွသင့္မည္ ပါရမီ(၁) (ျမိတ္)
၄။ ျဖည့္မွသင့္မည္ ပါရမီ(၂) (ျမိတ္)
၅။ အလွဆင္၍ ဘဝျပင္ (ေကာ့ေသာင္း)
၆။ အလွဆင္၍ ဘဝျပင္ (ေကာ့ေသာင္း)
 


 


အမွတ္စဥ္(၇)


"ရေလ လိုေလ မျပည့္ေလ"၁။ အကာႏွင့္ အႏွစ္ (ျမိတ္)
၂။ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း နိဗၺာန္လမ္း (ျမိတ္)
၃။ ဗုဒၶ၏ဂုဏ္ နိဗၺာန္လံႈ (ျမိတ္)
၄။ ခံႏိုင္ရည္ထား ျမတ္တရား (ျမိတ္)
၅။ ရေလ လိုေလ မျပည့္ေလ (ေကာ့ေသာင္း)
 

 

 

 

အမွတ္စဥ္ ( ၈ )


၁။ ဆုေတာင္းဆုယူျမတ္နိဗၺဴ  (၁၁.၁၂.၂၀၀၉ - ၿမိတ္ )
၂။ အေမွာင္မွ အလင္းသို႔ ( ၁ )  ( ၁၈.၁.၂၀၁၁ - ထား၀ယ္ )
၃။ အေမွာင္မွ အလင္းသို႔ (၂ )  ( ၁၈.၁.၂၀၁၁ - ထား၀ယ္ )
၄။ နိဗၺာန္လိုခ်င္ အားလံုးျပင္ ( ၁၄.၁၂.၂၀၀၉ - ၿမိတ္ )


 

အမွတ္စဥ္ ( ၁၀ )
 

၁။ ၀န္ထမ္းဘ၀လြတ္ေျမာက္မွ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာရ ( ၿမိတ္ )
၂။ ၾကည့္တတ္လွ်င္တရား ပြားတတ္လွ်င္ ဘာ၀နာ ( ၿမိတ္ )
၃။ လာလမ္းႏွင့္ျပန္လမ္း  ( ၿမိတ္ )
၄။ ေပးသူႏွင့္ယူသူ ( ၿမိတ္ )
၅။ အေႁကြးယူသူႏွင့္အေႁကြးဆပ္သူ  ( ထား၀ယ္ )

 


အမွတ္စဥ္( ၁၁ )


၁။ သုႆန္ႏွင့္နိဗၺာန္ ( ၂၂.၃.၂၀၁၂ - သာေကတ )
၂။လာလမ္းႏွင့္ျပန္လမ္း ( ၉ .၁.၂၀၁၂ - တာေမြ )
၃။ နိဗၺာန္ရရန္ အာမခံ ( ၁၇.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
၄။ ရတာမလို လိုတာမရ ( ၁၈.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
၅။ အဆိုးထဲက အေကာင္း ( ၂၀.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
အမွတ္စဥ္( ၁၂ )


၁။ သံဃာျပစ္မွားအပါယ္လား ( ၁ ) ( ၃၁.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
၂။ သံဃာျပစ္မွားအပါယ္လား ( ၂ ) ( ၁.၂.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
၃။ ေသလူႏွင့္ရွင္လူ ( ၂၄.၂.၂၀၁၂ - ကၽြန္းစု )
၄။ မာနကင္းစင္ နိဗၺာန္၀င္  ( ၂၈.၂.၂၀၁၂ - ကၽြန္းစု )
၅။ အျမတ္ဆံုးကုသိုလ္ ( ၂၉ .၂.၂၀၁၂ - ကၽြန္းစု )

 

 


အမွတ္စဥ္ ( ၁၃ )

၁။ ခိုကိုးရာအစစ္  ( ၁.၅.၂၀၁၂ - တာခ်ီလိတ္ )
၂။ နိဗၺာန္လက္မွတ္ျဖတ္  ( ၃၀.၄.၂၀၁၂ - တာခ်ီလိတ္ )
၃။ ေႁကြးယူသူႏွင့္ေႁကြးဆပ္သူ ( ၁ ) (၁၃.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )
၄။ ေႁကြးယူသူႏွင့္ေႁကြးဆပ္သူ ( ၂ ) ( ၁၄.၁.၂၀၁၂ - ၿမိတ္ )

 

အမွတ္စဥ္ ( ၁၄ )

 

 

အမွတ္စဥ္ ( ၁၅)


အမွတ္စဥ္ (၁၆)

၁။ လာလမ္းႏွင့္ျပန္လမ္း ( ကြ်န္းစု)
၂။ ကုသိုလ္မ်ဳိးေစ့စိုက္ပ်ိဳးျပီးျပီလား (သရက္ေခ်ာင္း)
၃။ အားကိုးရာႏွင့္အားကိးုရာအစစ္ (သရက္ေခ်ာင္း)
၄။ အမွားကိုျပင္ နိဗၺာန္၀င္ (ကြ်န္းစု)အမွတ္(၁၇)

၁။ အရင္းမ်ားမ်ား အျမတ္မ်ားမ်ား (၃၀.၁၁.၂၀၁၂ - မရမ္းကုန္း)
၂။ စီးပြားရွာရင္း ကုသိုလ္ရွာ စီးပြားရွာရင္းတရားရွာ (၂၉.၁၁.၂၀၁၂ - မရမ္းကုန္း)
၃။ ေမြးေန႔မိတ္ေဆြကုသိုလ္ေ၀ (၂၆.၁၁.၂၀၁၂ - ေတာင္ဥကၠလာ)
၄။ ခိုးပါ လုပါ သတ္ျဖတ္ပါ (၃.၁၂.၂၀၁၂ - ေတာင္ဥကၠလာ)


အမွတ္(၁၈)

၁။ ျမင္ႀကပါ (၁၂.၁၂.၂၀၁၂ - လိႈင္သာယာ)
၂။ မျပန္လမ္း (၁၃.၁၂.၂၀၁၂ - ေတာင္ဥကၠလာ)
၃။ မြန္ျမတ္ကုသိုလ္ (၁၄.၁၂.၂၀၁၂ - ေဒါပံု )
၄။ ျမဳပ္လမ္းႏွင့္ေမ်ာလမ္း (၂.၁၁.၂၀၁၂ - သာေကတ)အမွတ္(၁၉)

၁။ ကုသိုလ္တန္ဘိုး (၂၆.၁၂.၂၀၁၂ - လိႈင္ )
၂။ သဒၵါစကားျမတ္တရား (၂၇.၁၂.၂၀၁၂ - လိႈင္သာယာ)
၃။ သာေရးနာေရးလက္မေႏွးနဲ႔ (၉.၁.၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)
၄။ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္အလုပ္ (၅.၂.၂၀၁၃ - လိႈင္ )အမွတ္(၂၀)

၁။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ (တာခ်ီလိတ္)
၂။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ (ေဒါပံု)
၃။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ (ျမိတ္)
၄။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ (ျမိတ္)
၅။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ (ျမိတ္)အမွတ္(၂၁)

၁။ စကားတစ္ခြန္း (၂၇.၃.၂၀၁၃ - ရန္ကင္း)
၂။ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္စြန္႔လွဴျခင္း (၂၈.၃.၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)
၃။ အထင္မေသးနဲ႔ (၂၇.၃.၂၀၁၃ - သာေကတ)
၄။လြတ္လမ္းကိုရွာ တရားနာ (၂၉.၃.၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာ)အမွတ္(၂၂)

၁။ အလွျပင္သူႏွင့္ဘ၀ျပင္သူ (၁.၄.၂၀၁၃ - တာေမြ )
၂။ နာတစ္ခါသာတလွည့္ (၂.၄.၂၀၁၃ - သဃၤန္းကြ်န္း)
၃။ ရန္သူကိုခ်စ္ ဒုကၡျဖစ္ (၃.၄.၂၀၁၃ - မရမ္းကုန္)
၄။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂၄.၁၂.၂၀၁၂ - ထား၀ယ္)အမွတ္(၂၃)

၁။ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္စြန္႔လွဴျခင္း (ေတာင္ဥကၠလာ)
၂။ အေမြေပးတတ္ပါေစ (ေဒါပံု)
၃။ အထင္မေသးနဲ႔ (သာေကတ)အမွတ္(၂၄)

၁။ လြတ္လမ္းကိုရွာ ျပဳလုပ္ပါ (၃၀.၃.၂၀၁၃ - ေဝါ)
၂။ မျပန္လမ္း (၁၆.၁၂.၂၀၁၂ - မိတီၳလာ)
၃။ အျမတ္ထဲကအျမတ္ (၁၈.၁၂.၂၀၁၂ - က်ိဳကၼေရာ)
၄။ ကို္ယ့္ကိုကိုယ္အားကိုးပါ (၁၉.၁၂.၂၀၁၂ - က်ိဳကၼေရာ)
၅။ စကားတစ္ခြန္း (၁၃.၁.၂၀၁၃ - ထား၀ယ္ )အမွတ္(၂၅)

၁။ နိဗၺာန္လမ္း (ထား၀ယ္)
၂။ ယုတ္နိမ့္သူႏွင့္ျမင့္ျမတ္သူ (ထား၀ယ္)
၃။ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္စြန္႔လွဴျခင္း (ေတာင္ဥကၠလာ)

 

 

အမွတ္(၂၆)

 

 

အမွတ္(၂၇)

 

 

အမွတ္(၂၈)

 

၁။ ဆလုံရြာမွာ ဘုရားသာသနာေရာက္ပါၿပီ၊ သိမ္ေျမႏုတ္၊ သိမ္သမုတ္ မဂၤလာ (၁)

၂။ ဆလုံရြာမွာ ဘုရားသာသနာေရာက္ပါၿပီ၊ သိမ္ေျမႏုတ္၊ သိမ္သမုတ္ မဂၤလာ (၂)

၃။ အရွင္ဣႃႏၵဥာဏ သန္႕တဲ့ေနရာမွာလာမဆိုးနဲ႕

၄။ အရွင္ဇဝန (ေမတၱာရွင္ - ေရႊျပည္သာ) ထာဝရဒါန၏ လက္ေတြ႕ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

၅။ အရွင္ကုသလေဇာတ္ (ဂ်လန္းကၽြန္း) ဆလု့ရြာမွာ ဘုရားသာသနာေရာက္ပါၿပီ

 

အမွတ္(၂၉)

 

 

အမွတ္(၃၀)

 

 

အမွတ္(၃၁)

 

 

အမွတ္(၃၂)

 

၁။ အသုံးခ်တတ္ပါေစ (၂၆-၁၀-၂၀၁၃ - ေကာ့ေသာင္း)

၂။ ကူးတတ္ပါေစ (၂၇-၁၀-၂၀၁၃ - ေကာ့ေသာင္း)

၃။ တရားသံေလးၾကားေနပါ (၂၈-၁၀-၂၀၁၃ - ေကာ့ေသာင္း)

 

 

 

အမွတ္(၃၃)

 

 

အမွတ္(၃၄)

 

၁။ ပါရမီေပးသူႏွင့္ ပါရမီ ျဖည္႕သူ (၁)

၂။ ပါရမီေပးသူႏွင့္ ပါရမီ ျဖည္႕သူ (၂)

၃။ ခ်စ္တတ္ပါေစ

၄။ ေက်ာင္းေပါင္းစုံ ကေလးတရားပြဲ

 

 

 

အမွတ္(၃၅)

 

 

၁။ ထိန္းပါ သိမ္းပါ ထိန္းသိမ္းပါ

၂။ ဗုဒၶဘာသာတို႕ရဲ႕အလုပ္

၃။ အရိပ္ေကာင္းကို ခို၊ အႏွစ္ေကာင္းကိုရွာ

၄။ အရပ္ေကာင္းမွာ ေန၊ အရိပ္ေကာင္းကို ခို

 

 

အမွတ္(၃၆)

 

 

 

အမွတ္(၃၇)

 

၁။ ပညာရွာ၍ တရားရွာ (၁၇-၁-၂၀၁၄ - ထားဝယ္ ပညာေရးေကာလိပ္)

၂။ ကေလးတရားပြဲ (၁၇-၁-၂၀၁၄ - အ.ထ.က.၁ - ထားဝယ္)

၃။ ကေလးအထူးတရားပြဲ (၇-၁၂-၂၀၁၃ - တာခ်ီလိတ္)

၄။ အရိပ္ေကာင္းကို ခို၊ အႏွစ္ေကာင္းကိုရွာ (၇-၁-၂၀၁၄ - အေရွ႕ဒဂုံ)

 

 

 

အမွတ္(၃၈)

 

၁။ ဘုရားစကားနဲ႕ လူတစ္ေယာက္ (၉-၂-၂၀၁၄ - လိႈင္)

၂။ သတိျပဳ သတိထား ျမတ္တရား (၉-၂-၂၀၁၄ - မရမ္းကုန္း)

၃။ ဘဝထဲမွာ ဓမၼကိုရွာ (၂၅-၁-၂၀၁၄ - မိုးေကာင္းလမ္း)

၄။ အရွိနဲ႕ အသိ (၁၀-၂-၂၀၁၄ - ေက်ာက္စရစ္ကုန္း)

၅။ ရတဲ့ဘဝ လွပါေစ (၂၆-၂-၂၀၁၄ - ေရႊျပည္သာ)

 

 

 

အမွတ္(၃၉)

 

 

 

အမွတ္(၄၀)

 

 

၁။ မိဘႏွင့္ သမီး

၂။ နိဗၺာန္ခရီးသည္

၃။ ရတနာကို ျမတ္ႏိုးပါ

၄။ ရတဲ့ဘဝ လွပါေစ

၅။ ေအာင္လံထူးမွ ေအာင္ပြဲရ

 

 

 

အမွတ္(၄၁)

 

၁။ ရတနာခိုက္ေအာင္ ေနပါ (၂၃-၃-၂၀၁၄ - ရွားခဲ)

၂။ အျမတ္က်န္ပါေစ မရံႈးေစနဲ႕ (၂၆-၃-၂၀၁၄ - ေမတၱာညြန္႕)

၃။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ပါ (၂၃-၁-၂၀၁၄ - ေက်ာ္ကတန္း)

၄။ ရတဲ့ဘဝ လွပါေစ (၂၂-၂-၂၀၁၄ - မုဒုံၿမိဳ႕)

၅။ ဘဝထဲမွာ ဓမၼကိုရွာ (၂၅-၁-၂၀၁၄ - ရန္ကင္းၿမိဳ႕)

 

 

 

အမွတ္(၄၂)

 

၁။ ရွိတာကို သိ၊ ျမတ္တာကို ရွာ (၂၉-၃-၂၀၁၄ - ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ၁၂ ရပ္ကြက္)

၂။ အရႈပ္ေတြကို ရွင္းပါ (၂၈-၁၁-၂၀၁၃ - ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ၁၃ ရပ္ကြက္)

၃။ အသုံးခ်တတ္ပါေစ (၃၀-၁၁-၂၀၁၃ - သကၤန္းကၽြန္း)

၄။ ရတဲ့ဘဝ လွပါေစ (၂၂-၂-၂၀၁၄ - မုဒုံၿမိဳ႕)

၅။ မိဘႏွင့္ သားသမီး (၂၈-၂၀၂၀၁၄ - ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ၇ ရပ္ကြက္)

 

 

 

အမွတ္(၄၃)

 

၁။ ရတနာျဖစ္ပါေစ (၂၀-၁-၂၀၁၄ - လႈိင္သာယာ)

၂။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ (၂၂-၄-၂၀၁၄ - စမ္းေခ်ာင္း)

၃။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို သိ (၂၄-၄-၂၀၁၄)

၄။ သဒၵါစကား ျမတ္တရား (၂၇-၂-၂၀၁၄ - လႈိင္သာယာ)

၅။ ဘဝလွေစ အျမတ္က်န္ေစ (၂၈-၃-၂၀၁၄ - ဗိုလ္တေထာင္)

 

 

 

အမွတ္(၄၄)

 

 

 

အမွတ္(၄၅)

 

၁။ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ (၂-၆-၂၀၁၄ - ကုကၠိဳကုန္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕)

၂။ အေရးပါတာ အရင္လုပ္ (၄-၅-၂၀၁၄ - ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၃။ ကေလးတရားပြဲ (၃-၁-၂၀၁၄ - ေဝါၿမိဳ႕)

၄။ ကေလးတရားပြဲ (၄-၅-၂၀၁၄ - ကေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း)

 

 

 

အမွတ္(၄၆)

 

၁။ ရတနာကို ျမတ္ႏိုးပါ၊ ကုသိုလ္ကို ျမတ္ႏိုးပါ (၂၃-၄-၂၀၁၄ - သမိုင္း (၁) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္)

၂။ နိဗၺာန္လမ္းစ ရွာထားၾက တရားေတာ္ (၂၆-၅-၂၀၁၄ - ထေနာင္းတိုင္ေက်းရြာ၊ ျမင္ၿခံၿမိဳ႔)

၃။ အေဆြမ်ိဳးစပ္ပါ ပါရမီျဖည္႕ပါ (၁-၆-၂၀၁၄ - ကုကၠိဳကုန္းေက်းရြာ၊ မီတၳီလာၿမိဳ႕)

၄။ လွေစ ျမတ္ေစ လြတ္ေျမာက္ေစ (၂၉-၅-၂၀၁၄ - က်ားရြာ၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕)

 

 

 

အမွတ္(၄၇)

 

၁။ အခြင့္ေကာင္းမွ အျမတ္က်န္ပါေစ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္)

၂။ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံထားေသာ ေလာကဓံတရား (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္)

၃။ ဗုဒၶဘာသာတို႕ရဲ႕ အလုပ္ (၂၉-၁၁-၂၀၁၃ - ထိုင္းႏိုင္ငံ)

၄။ အားကိုးတတ္ပါေစ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္၊ ယူနီယမ္)

 

 

 

 

အမွတ္(၄၈)

 

၁။ ျမင့္ျမတ္သူေတြ ျဖစ္ပါေစ (ပထမပိုင္း - ၁)

၂။ ျမင့္ျမတ္သူေတြ ျဖစ္ပါေစ (ပထမပိုင္း - ၂)

၃။ ျမင့္ျမတ္သူေတြ ျဖစ္ပါေစ (ဒုတိယပိုင္း - ၁)

၄။ ျမင့္ျမတ္သူေတြ ျဖစ္ပါေစ (ဒုတိယပိုင္း - ၂)

 

 

 

 

အမွတ္(၄၉)

 

၁။ ေအာင္ပြဲရတဲ့ေန႕ (ပ)

၂။ ေအာင္ပြဲရတဲ့ေန႕ (ဒု)

၃။ တစ္ေခတ္ေကာင္းမွာ တစ္ခါေေတာ့ ေကာင္းပါေစ

 

 

 

 

အမွတ္(၅၀)

 

 

၁။ ျမတ္တာကိုရွာ (ပ) (ထိုင္းႏိုင္ငံ - ၁၄-၅-၂၀၁၄)

၂။ ျမတ္တာကိုရွာ (ဒု) (ထိုင္းႏိုင္ငံ - ၁၄-၅-၂၀၁၄)

၃။ ရွိဖို႕ သိဖို႕ ႀကိဳးစားစို႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္၊ ၁၁-၇-၂၀၁၄)

၄။ ေလာကဓံရဲ႕ဒဏ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ (ထို္င္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိုဳင္၊ ယူႏီယမ္၊ ၁၂-၇-၂၀၁၄)

 

 

 

 

အမွတ္(၅၁)

 

၁။ ေကာင္းသူေတြ လွပါေစ

၂။ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါ

၃။ အရိပ္ေကာင္းကို ခုိ၊ အႏွစ္ေကာင္းကို ရွာ

 

 

အမွတ္(၅၂)

 

၁။ ေပးယူတတ္ေစ ျမတ္အေမြ (၈-၁၂-၂၀၁၄၊ ဗုိလ္တေထာင္)

၂။ ပါးစပ္ႏွင့္ စကား တန္ဖိုးထား (၄-၁၂-၂၀၁၄၊ လမ္းမေတာ္)

 

 

အမွတ္(၅၃)

 

၁။ ကုသိုလ္ေပး၍ ဒုကၡမေပးပါနဲ႕ (၂၁-၁၁-၂၀၁၄) ေသာၾကာေန႕

၂။ ဘဝေနနည္း တရားေတာ္ (၂၇-၁၁-၂၀၁၄ ) ၾကာသာပေတးေန႕

၃။ ပူေဇာ္တတ္ေစ အျမတ္က်န္ေစ (၉-၁၂-၂၀၁၄) အဂၤါေန႕

 

 

 

အမွတ္(၅၄)

 

၁။ ပါးစပ္နဲ႕စကား သတိထား (၂၃-၁၁-၂၀၁၄)

၂။ ပါရမီတစ္ခါေလာက္ျဖည္႕သြားပါ (၂၄-၁၁-၂၀၁၄)

၃။ ရတနာကိုသိ တန္ဖိုးရွိ (၄-၁၂-၂၀၁၄)

၄။ မလြဲေစနဲ႕ မလြတ္ေစနဲ႕ (၃၁-၃-၂၀၁၄)

 

 

အမွတ္(၅၅)

 

၁။ ကိုယ့္မီး ကိုယ္ၿငိမ္းပါ (၂၁-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

၂။ ပါးစပ္နဲ႕ စကား သတိထား (၁၉-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

၃။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေစ လမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕ (၂၀-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

၄။ ပါရမီတခါေလာက္ ျဖည္႕သြားပါ (၂၂-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

 

 

အမွတ္(၅၆)

 

၁။ ကုသိုလ္ေပး၍ ကုသိုလ္ယူပါ (၁၈-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္ၿမိဳ႕

၂။ ထိုက္တန္တဲ့သူေတြျဖစ္ေစပါေစ (၂၄-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္ၿမိဳ႕

၃။ ကေလးတရားပြဲ (၂၃-၁၀-၂၀၁၄) ေကာ့ေသာင္ၿမိဳ႕

 

 

အမွတ္(၅၇)

 

၁။ အခြင့္ေကာင္းကို ရယူပါ (၁-၂-၂၀၁၅) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕

၂။ လူတို႕က်င့္စရာ (၉-၂-၂၀၁၅) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕

၃။ ပါးစပ္ႏွင့္ စကားတန္ဖိုးထား (၁၀-၂-၂၀၁၅) ဗနိးေမာ္ၿမိဳ႕

၄။ ခ်မ္းသာရွာထား အိုလူသား

 

 

အမွတ္(၅၈)

 

၁။ ဘဝေနနည္း (၂၇-၁၁-၂၀၁၄) သာေကတၿမိဳ႕

၂။ ေနာက္လိုက္မမွားနဲ႕ အားကိုးမမွားနဲ႕ (၂၁-၁၂-၂၀၁၄) သာေကတၿမိဳ႕

၃။ အားကိုးမွန္ေစ အျမတ္က်န္ေစ (၁၈-၁-၂၀၁၅) ထားဝယ္ၿမိဳ႕

၄။ ကုသိုလ္ႏွင့္စ လူဘဝ (၂၈-၁-၂၀၁၅) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

 

 

 

အမွတ္(၅၉)

 

၁။ ခ်စ္လွ်င္ေစာင့္ေလွ်ာက္ ေဘးမေရာက္ (၂၅-၁၂-၂၀၁၄)

၂။ လွခ်င္ရင္ျပင္ ျမတ္ခ်င္ရင္ထိန္း (၂၃-၁၂-၂၀၁၄)

၃။ ပါးစပ္နဲ႕စကားသတိထား (၂၃-၁၁-၂၀၁၄)

၄။ ပါရမီတစ္ေခါက္ေလာက္ျဖည္႕သြားပါ (၂၄-၁၁-၂၀၁၄)

၅။ ကုသိုလ္ေပးပါ ဒုကၡမေပးနဲ႕ (၂၁-၁၁-၂၀၁၄)

 

 

အမွတ္(၆၀)

 

၁။ လူ႕ဘဝေရာက္လာ ဘာလုပ္မွာ (၁၂-၂-၂၀၁၅)

၂။ ဘဝပေဒသာ တရားပေဒသာ (၁၃-၂-၂၀၁၅)

၃။ ကုသိုလ္ေပး၍ ကုသိုလ္ယူပါ (၁၄-၂-၂၀၁၅)

၄။ ကေလးအထူးတရားပြဲ (၁၄-၂-၂၀၁၅)

၅။ ကေလးအထူးတရားပြဲ (၁၅-၂-၂၀၁၅)

 

 

 

အမွတ္(၆၁)

 

အေကာင္းတုံးေတြကို ယူသြားပါ

၂။ လူ႕ဘဝပေဒသာ ရခဲစြာ

၃။ ေပးတတ္ေစ ယူတတ္ေစ လူသားေတြ

၄။ ခ်မ္းသာရေအင္ ရွာ

 

 

အမွတ္(၆၂)

 

၁။ ခ်စ္လွ်င္ ေစာင့္ေလွ်ာက္ ေဘးမေရာက္

၂။ လွခ်င္ရင္ျပင္ ျမတ္ခ်င္ရင္ထိန္း

၃။ ပါးစပ္နဲ႕စကား သတိထား

၄။ ပါရမီတစ္ေခါက္ေလာက္ ျဖည္႕သြားပါ

၅။ ကုသိုလ္ေပး၍ ကုသိုလ္ယူပါ

 

 

အမွတ္(၆၃)

 

၁။နိဗၺာန္ခရီးသည္ ျဖစ္လိုက္ပါ (၄-၄-၂၀၁၅)

၂။ အကာကိုျပစ္ အႏွစ္ကိုရွာ လူ႕ဘဝဆိုတာ ခဏေလးပါ (၂၉-၄-၂၀၁၅)

၃။ လူ႕စည္းကိုထိန္း လူ႕တရားကိုက်င့္ (၃၀-၅-၂၀၁၅)

၄။ လူ႕စည္းလူ႕တရား ျဖည္႕ၾကည္႕ထား (၂-၅-၂၀၁၅)

 

 

အမွတ္(၆၄)

 

၁။ ထိန္းၿပီးသြားပါ လြတ္ေျမာက္ရာ (၃-၅-၂၀၁၅)

၂။ အားလုံးေကာင္းတယ္ တစ္ခုပဲလိုတယ္ (၉-၅-၂၀၁၅)

၃။ ကေလးအထူးတရားပြဲ (၉-၅-၂၀၁၅)

 

 

 

အမွတ္(၆၅)

 

၁။ လူ႕ဘဝေရာက္လာ ဘာလုပ္မွာ (၁၃-၅-၂၀၁၅)

၂။ သာသနာေနာက္ မလိုက္ပါနဲ႕ တရားေနာက္လိုက္ပါ (၁၂-၅-၂၀၁၅)

၃။ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား ထားၿပီးလုပ္ပါ (၁၁-၅-၂၀၁၅)

၄။ သိပါ သြားပါ လြတ္ေျမာက္ရာ လူ႕ဘဝဆိုတာ ခဏေလးပါ (၁၀-၅-၂၀၁၅)

 

 

 

အမွတ္(၆၆)

 

၁။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ပီသေစ (၂၅-၅-၂၀၁၅)

၂။ လူ႕ဘယေရာက္လာ ဘာလုပ္မွာ (၂၆-၅-၂၀၁၅)

၃။ လူ႕ဘဝဆိုတာ ခဏေလးပါ (၁၈-၅-၂၀၁၅)

၄။ အားလုံးေကာင္းတယ္ တစ္ခုပဲလိုတယ္ (၂၃-၅-၂၀၁၅)

 

 

အမွတ္(၆၇)

 

၁။ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ေန႕ ဒို႕မေမ့ (ထိုငးႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၂။ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ပါေစ (၁) (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၃။ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ပါေစ (၂) (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၄။ ထိန္းၿပီးသြားပါ (ရန္ကင္း၊ ၂၂-၄-၂၀၁၅)

၅။ ေလာကဓံမုန္တိုင္း တရားတံတိုင္း (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၂-၁၀-၂၀၁၅)

 

အမွတ္(၆၈)

 

၁။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ပါးစပ္ေပၚမွာ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၂။ ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၃။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

၄။ သိတာေလးနဲ႕ ရေအာင္က်င့္မယ္ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅)

 

 

အမွတ္(၆၉)

 

၁။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား

၂။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ေမတၱာပို႕ (ပလႅင္ တက္)

၃။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ထူးတဲ့ပါရမီရွင္

၄။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ဂ်လန္းကၽြန္းမွာ ထြန္းတဲ့သာသနာ

၅။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ဂ်လန္းကၽြန္းဆရာေတာ္

၆။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပါရမီရွင္

၇။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - သာသနာျပဳတဲ့ ဘုရားသားေတာ္

၈။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ေက်းဇူးႀကီးမား တို႕မ်ားဆရာေတာ္

၉။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - သာသနာ့အာဇာနည္

၁၀။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ဂ်လန္းကၽြန္းမွာ သာတဲ့ လ

၁၁။ ဂ်လန္းဆရာေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား - ႏႈတ္ဆက္ပါသည္ (ပလႅင္ ဆင္း)

၁၂။ ေပးေသာသူ လွ၏ (တာေမြ - ၁၃-၁-၂၀၁၆)

၁၃။လည္တတ္ဖို႕ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ဖို႕၊ လူ႕ဘဝမွာ ႀကိဳးစားစို႕

 

 

အမွတ္(၇၀)

 

၁။ အျမတ္ဆုံးေတြကို ယူတတ္ပါ (ဗန္းေမာ္ - ၂၀၁၆)

၂။ ခ်မ္းသာေလးျဖာ ရေအာင္ရွာ (ဗန္းေမာ္ - ၂၀၁၆)

၃။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ပါးစပ္ေပၚမွာ (ဗန္းေမာ္ - ၂၀၁၆)

၄။ အေၾကာင္းေကာင္းေလးေတြျပဳထားပါ (ဗန္းေမာ္ - ၂၀၁၆)

 

 

အမွတ္(၇၁)

 

၁။ အားလုံးေကာင္းဖို႕ လိုပါသည္ (၃၁-၁-၂၀၁၆)

၂။ နာေလးနာ သာေလးသာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၅)

၃။ ရေအာင္ယူထား အျမတ္တရား (၅-၁-၂၀၁၆)

 

 

 

အမွတ္(၇၂)

 

၁။ အေရးႀကီးတာ အရင္လုပ္

၂။ ေျဖတတ္မွ ေျပမယ္

၃။ လည္တတ္ဖို႕နဲ႕ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ လူ႕ဘဝမွာ ႀကိဳးစားစို႕

၄။ ေဝးမသြားေစနဲ႕ ခ်ည္မထားေလနဲ႕

 

 

အမွတ္(၇၃)

 

၁။ အားလုံးေကာင္းဖို႕လိုတယ္ (၃၁-၁-၂၀၁၆ - ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

၂။ နာေလးနာ သာေလးသာ (၁၃-၁၂-၂၀၁၅ - မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္)

၃။ ရေအာင္ယူထား အျမတ္တရား (၅-၁-၂၀၁၆ - သာေကတၿမိဳ႕နယ္)

 

 

အမွတ္(၇၄)

 

၁။ လ(ေလး)လုံးနဲ႕ လူလုပ္ပါ (၃-၅-၂၀၁၆)

၂။ ခ်မ္းသာေလးျဖာ ရေအာင္ရွာ (၁၆-၅-၂၀၁၆)

၃။ လူျဖစ္ရက်ိဳး မရႈံးေစနဲ႕ (၁၇-၅-၂၀၁၆)

၄။ ခ်မ္းသာရွာမွ ခ်မ္းသာရမယ္ (၁၉-၅-၂၀၁၆)

၅။ သံဃာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးပါ အျမတ္ဆုံးေတြကို ယူသြားပါ (၂၃-၅-၂၀၁၆)

 

 

အမွတ္(၇၅)

 

၁။ ယူတတ္ဖို႕နဲ႕ ရွာတတ္ဖို႕ (၁) (၁၂-၅-၂၀၁၆)

၂။ အားကိုးထိုက္တာ အားကိုးပါ (၁၅-၅-၂၀၁၆)

၃။ အေရးႀကီးတာ အရင္လုပ္ပါ (၂-၆-၂၀၁၆)